Başkanın Savaş Günlüğü‘'Başkanın Savaş Günlüğü’’; Çeçen Cumhuriyetinde, ilk serbest seçimle iktidara gelen Devlet Başkanı Cahar Duvayev’in başkahramanı olduğu bir tiyatro oyunudur. Çeçen Halkı’nın verdiği kurtuluş savaşı, oyunun ana temasını oluşturmaktadır. Küçük bir ülkenin, bir deve karşı yürüttüğü onurlu direniş, başarılı bir teknikle okuyucuya ve tiyatro seyircisine aktarılmaktadır.

Barışla DöneceğimBende gidiyorum şimdi baba,
Ama ben, geri döneceğim.
Kucak kucak hasret,
Köpük köpük sevgi getireceğim,
Ben barışın kızıyım baba,

Baki İlk Selam-Çerkes EthemTürkiye'nin yakın tarihine ve 'Çerkes Ethem meselesi'ne Marksist bir açıdan bakmayı amaçlar. Dolayısıyla, bu bakış açısına uygun bir analize girişir ve Ocak 1921'de, gerek Ethem Bey ile onun kumandasındaki güçlerin, gerekse Mustafa Suphi ve yoldaşlarının tasfiye edilmelerinin niçin aynı dönemde, yani Şubat 1921'de yapılacak olan konferans öncesinde gerçekleştiğini sorgular.

Bağımsızlığın Eşiğinde20. yüzyılın sonlarına doğru, "Doğu Bloku" olarak adlandırılan sistemin yerleştiği coğrafya başta olmak üzere, dünyada bir çok yeni siyasal yapılanma ortaya çıktı. Bu siyasal yapılanmalara paralel olarak Çeçenistan'da, kendi kültürüne ve inancına uygun bir yaşam sürmeyi öngören yüzyıllardır vazgeçilmez tercihi doğrultusunda bağımsızlığını ilan etti.

Babılaların TorunlarıDr. Faik Midas’ın eline geçen bir tablet üzerinden yola çıkarak Absavalarla Mezopotamya’nın (Nıhoarınanın) halkları arasındaki bağları sorguladığı, Abhaz, Aşkaruva ve Aşuvaların Nıhoarınalı olduklarına dair iddialarına yer verdiği kitabı.

Avucumun İçindeki GözyaşlarıGözyaşı acıya akar, sızıya akar, bazen mutluluğa, bazen sancıya akar, özleme, heyecana, kızgınlıklara, kırgınlıklara… Ama hep ellerimize akar. Cefasını avuçlarımız çekerler. Gözünden düşer, ellerine akar. Tanrı açar avucunu bakar, sayar gözyaşlarını, tutar hesabını. Avucunun içinde gözyaşları kalır. Bir Dikenli tel kalır içinde, kanı kalır, dikenini tanrı sayar.

Asker Hadağatle’ye 80. Yaş ArmağanıTemiz kalpli, güzel karakterli Asker Hadağatle’yi kim tanımaz ki! O; Adıge ülkesinde, Kafkasya’da ve başka ülkelerde tanınan sevilen bir ozan ve bilim adamıdır. Bununla birlikte; herkes onun sanatının derinlik ve güzelliklerini yeterince bilmiyor. Hadağatle halkına layık bir sanatçıdır. Halkının iyi ve güzel yanlarını, katettiği çileli yolu sanatında derinlemesine gösterebilmiş bir yazardır.

Apsilya ve Tsabal

Kasım 29, 2018

Apsilya ve TsabalApsil adına ilk kez, MÖ 2000 yılının sonlarına doğru Asur Kralı 1. Tiglat Palasar'a ait tabletlerde "Abeşla" olarak rastlandığını belirten bilim adamları, "Abeşla" adlı antik halkın Apsillerin ataları olduğunu ve antikçağ yazarlarının MS 1. yüzyıldan itibaren Apsilya'dan sıkça söz ettiklerini kaydetmektedirler. Apsiller Kodor Boğazı çevresine yerleşmişlerdir.

Anzure–Kafkasya’dan Anadolu’ya Çerkes Göçüİlk çağlardan beri uygarlık tarihinin ağırlık merkezlerinden biri olan Akdeniz havzasının siyasi ve ekonomik hayatında, Kafkasya'nın çok ayrı bir yeri bulunmaktadır. Çar 1. Petro'nun 'Mümkün olduğu kadar Hindistan ve İstanbul'a yakın olmak gerekir. Zira, buralara hükmeden dünyaya hükmeder' düşüncesini ortaya attığı 1722'den beri yönetime gelen bütün çarlar,

Anadolu’da Kafdağı ÖyküleriBu yapıt, adından da kolayca anlaşılacağı gibi, doğal ortamı dışında gelişmeye, var olmaya çalışan bir kültürün dramatik öykülerini içermektedir. Eserde yer alan öykülerin birçoğu, gerçek yaşamdan, hatta yazarın yaşamından dramatize edilmiştir. Öykülerdeki tiplemeler ise, duygu ve düşünceleri ile çevremizde her gün rastladığımız ve adına "Çerkes"

Almanak Almanak "Çeçen Fenomeni" - ‘‘Gücün Hukukuna Karşı Hukukun Gücü’’ “Çeçen Fenomeni” almanağının ilk iki sayısının yayımlanmasından sonra birçok yanıt, değişik eleştiriler ve dilekler aldık. Ayrıca insanlar duygularını belirtmek, acılarını ve sevinçlerini paylaşmak, teşvik etmek ve desteklemek amacıyla sık sık yazı işleri müdürlüğüne telefon ediyorlar

Almanak ''Çeçen Fenomeni'' 2Bu sayıda tanınmış Hollandalı Uluslararası Hukuk Doktoru Bay Muhammed A. Mahmud’ un, Çeçen halkının bağımsızlığına, egemenliğine ve devletine saldırgan bir biçimde kasteden Rusya’ ya ve bunun sonucunda da Çeçenlerin çeşitli biçimlerde maruz kaldıkları soykırıma adadığı çalışması yayımlanmaktadır. Yazar Bosna-Hersek’ teki soykırım ve saldırganlığın

Almanak Almanak "Çeçen Fenomeni" Yayının Adı: Çeçenistan’a Özgürlük – Sayı 1 İnsanlık tarihi, bir ulusun diğer bir ulusu tam olarak itaat altına alabilmesinin, yalnızca coğrafi bir alanı fiziksel olarak fethederek işgal etmesiyle değil, en azından, itaat altına alınan halkın “ruhsal alanını” da fethetmesiyle mümkün olduğunu göstermektedir.

Alanlar Step Atlıları, Kafkas BeyleriAlanlar bir şekilde tarih sahnesinden silinmişlerdir. Fakat onlar, değerli bir mirası devralmanın bilincine sahip olan Osetlerde, bütün Kafkasya'ya yayılmış olan Nart Destanı'nda ve pek çok halkın tarihsel ve mitolojik belleğinde yaşamaktadırlar. Yazarların dileği bu kitabın, Alanların şaşırtıcı maceralarının ve benzersiz kültürlerinin Batı'da daha iyi tanınmasına

Adıgece Türkçe Konuşma KlavuzuBu kitapçık, Adıgece öğretmek üzere hazırlanmadı. Adıgeceyi, çat-pat bilenlere veya hiç bilmeyenlere, Anayurt Çerkesya’ya gittiklerinde, ya da oradaki akrabalarından arkadaşlarından birileri buraya geldiğinde, onlara basit bir iletişim kurma, hiç değilse günlük gereksinmeleri karşılayabilme düzeyinde yardımcı olmak üzere hazırlandı.

Adigece Fiiller KitabıBu kitap, bir Dilbilgisi Kitabı değildir. Bu kitap, bir Okuma kitabı da değildir. Bu kitap, olsa olsa, kendi diline yüzyıllardır kayıtsız kalmış; dünyanın dört bir yanına dağılmış Adıgeler'i, dilleri konusunda uyarmak, uyandırmak, bir tartışma ortamı yaratmak, karşılıklı bilgi alışverişine açık bir pazar oluşturmak için bir pusuladır.

Adigebze (Makibze) Adigece (Ses Dili)Bu kitap, Adıgecede bulunan sesler üzerine bir çalışmadır; Adıgecenin işleyişinde seslerin anlam ve rollerini ortaya koymayı hedefler. Bir ses dili olan Adıgecenin ses anlam temelindeki işleyişinin açığa çıkarılması, onun dilbilimin temeline ilişkin bir çalışmadır.

Adıge Xabze

Kasım 28, 2018

Adige Xabze

Yaşamlarının her evresinde her soruna çözüm üretebilmiş Çerkesler’in yazılı olmayan anayasasından söz ederiz, xabze deriz. Xabze yaşamın tümüdür ve buna sahip bir halka aidiyetimiz onurlandırır bizi. Ama çok da iyi bilmeyiz xabze konusunu. Şekilseldir çoğu bilgimiz. Çok iyi bilmememize karşın üzerinde konuşmayı severiz.

Adıge Weredxer

Kasım 28, 2018

Adıge Weredxer“Çalışana yorgunluğunu unutturur şarkılar, üretene yeni bir şevk, yeni bir enerji verir adeta” demişti ünlü Adıge müzik adamı rahmetli THABISIM Wımar, 1978 yılındaki Anayurt ziyaretimizde. Yok oluşun karanlık girdabına kapılmış, can çekişen halklar için yalnızca bu değildir şarkıların işlevi; cana can katar şarkılar mırıldandıkları Anadilden şarkılarla onlar,

Adige Gelenekleri Çerçevesinde Cenaze Hizmetleriİnsanoğlu, herkes için ölümün kaçınılmaz olduğunu çok iyi bildiği halde, bunu kendisine, yakınlarına bir türlü konduramaz. Ne zaman geleceği belli olmayan ölüme kendisini yeterince hazırlayamadığı gibi, ölüm ansızın gelip bir yakınını alınca da paniğe kapılır, hem üzülür hem acı duyar, hem de kabullenemez isyan etmek ister. Ne yapacağını bilemez,

Abisgia

Kasım 27, 2018

AbisgiaVI. Yüzyıl; Abasgia, Apsilya, Sanigya ve Misimyanya'da yaşayan Abhaz kökenli halklar için kanlı yıllar oldu. Yüzyıllar boyunca, Bizans ve Pers imparatorlukları savaş halindeydi. Bütün dünya Önasya'da hakimiyeti kimin alacağını bekliyordu. Abasgia, bu iki imparatorluğun savaş alanı haline geldi. Çünkü güneyinde Laz Krallığı vardı. Her iki imparatorluk

Abhazyanın Bağımsızlığı ve Kafkasyanın GeleceğiMayıs 2009da Istanbulda düzenlenen uluslararası konferansda sunulan bildirilerin toplandığı kitapda aşağıdaki soruların yanıtları irdelenmektedir. Abhazya, "ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı" ilkesi, tarihi gerçekler, siyasi-hukuki normlar ve uluslararası teamüller bakımından bağımsız devlet hakkına sahip midir ? Abhazyanın 1993den beri sahip olduğu

Abhazya'nın Küçük SavaşıHollanda’da yayımlanan De Volkskrant adlı gazetede Rusya muhabiri Hella Rottenberg’in 17 Ekim 1992 tarihli makalesi kitaplaştırılarak Kafkasya Gerçeği dergisi ile birlikte dağıtılmıştır.

Abhazya'nın Beyaz KitabıAbhazya’nın Beyaz Kitabı 1992 - 1993 Belgeler, Materyaller, Tanıklıklar. Bu kitapta,14 Ağustos 1992' de başlatılan Abhazya'daki savaşa ilişkin belgeler, materyaller, olgular, görgü tanıklarının ve kurbanların ifadeleri toplanmıştır. Resmi belgeler, Abhaz halkının kısa tarihi, Abhazya Devleti'nin kuruluşu, çok uluslu cumhuriyetin etnik toplulukların durumu da yer almaktadır.

Abhazya'nın Arkeolojik EserleriGünümüzün Arkeolojik kazıları Abhazya'nın insanlığın doğuşuna tanıklık eden topraklar arasında olduğunu göstermektedir. MÖ 100.000 - 40.000 yılları arasında yaşanan ve adına "Mousterian" yada "Orta Paleolitik" denen kültürün tümünü içeren kalıntıların, Abhazya'nın Karadeniz kıyılarında bulundğunu; özellikle Chelleen ve Acheulleen kültüründen

Abhazlar: Kafkasların Uzun Ömürlü İnsanlarıUzun yaşamları ile 20 yıl önce bu araştırmanın öznesi olan Abhazlar, günümüzde düşlerin ve eylemliliğin örtüşmesi temelinde onurlu bir yaşamın, Canlar Ülkesi’ni özgürleştirerek kendi dinamikleri ve ön deneyleri ile daha güzel bir geleceğe taşımanın kavgasını veriyorlar.

AlamısAbhazca ilk sesli kitap olan «Аламыс» (Alamıs) 8 Aralık Perşembe günü Suhum'da Daur Zantariya Kültür Merkezinde tanıtıldı. Sesli kitap içerisinde Abhaz Ulusunun en ünlü yazarlarından olan Mihail (Mişa) Lakırba'nın popüler 10 öyküsü bulunmaktadır. Abhaz dilinde yayınlanan «Аламыс» (Alamıs) Sesli Kitap 5.000 adet baslıdı.

Abhaz Tarihi'nin İskeletiTarih kaynaklarının en önemlisi (En aldatmazı) Dil'dir. Kelimelerin etimolojileri ve başka dillerdeki karşılıklarıyla karşılaştırmayı doğru dürüst yapıldığı kadar tarihçi gerçekleri bulabilir. Bütün dillerin bütün kelimelerini böyle araştırmak mümkün olmadığından, bugün hiçbir milletin tarihi eksiksiz ve yanlışsız değildir.

Abhaz Tarihi

Kasım 27, 2018

Abhaz TarihiGüney Kafkasya'nın batısında, dağlarla deniz arasında uzanan, dört mevsimi bağrında barındıran, kıyılarında subtropikal bitki örtüsü, dağlarında bembeyaz karlar bulunan, Tanrı armağanı, masal diyarı "cennet" diye anılan bir ülkedir Abhazya. Bir zamanlar altın topuklu "Khi Şargutsa Sataney Guaşa" yaşamış, bu cennetin ırmaklarında,

Abhaz Prometesi AbriskilEgemenlik ve güç! Zeus'la Promethe arasındaki asıl kavga budur. Günün geçerli gücü "Akıl"dır. O da Zeus'un tekelindedir. Ama, Promethe, ondan daha akıllı çıkar. Bu, Zeus'u çıldırtır, öfkesinden ateşi vermez olur insanlara. İnsan dostu Promethe, çalar ateşi Zeus'tan. Giden ateş değil, güçtür, Zeus'un elinden.

Abhaz Mitolojisi Anaç mıBu satırların sunucusu, hayatı boyunca, fırsat buldukça Kafkas yerli dilleri üzerinde araştırmalar yapmıya çalışmıştır. Amma, ne yazık ki onlara gereği kadar nüfuz etmek bir amatör için zâten güç ve hattâ imkânsızdır. Bu dillerin verilerini bolca elde etme başarısı ancak kendi çocuklarına özgü bir şans olacağına inanıyoruz. Herbiri bir ihtisas koludur.

Abhaz Kralı

Kasım 27, 2018

Abhaz KralıMS.8.yüzyılda Bir Abhaz kralı ile bir Bizans kralı dönemin güçlü devleti olan Hazar Hakanı’nın kızları ile evlenerek bacanak olurlar. Kızlardan birinin adı “Çiçek” yani İrene’dir. İrene’nin oğlu İmparator Hazar Leon ile Abhaz Kralı II. Leon döneminde yaşanan olaylar ve bağımsız Abhaz Krallığının kurulu anlatılır. Yazarı Vitali Amarşan,

Abaza Halkının MasallarıAbaza halkının sözlü şiir geleneği, masalları, sözlü edebiyatı ve folklorik ürünleri, diğer komşu Kafkas halklarında olduğu gibi, çok değişik türlerden (janrlardan) oluşmaktadır. “Nartlar” adlı epos, atasözleri, bilmeceler, söylenceler ve masallar bu zenginliği oluşturmaktadır. Folklorun derinliklerine ulaşmak genelde çok zordur.

1917 Rus İhtilalinden Kafkasya AnılarıKafkasya’da bir dağ köyünde doğdu. Nalçik’ta ilkokul 4. Sınıfa kadar okudu. Gençlik çağına geldiğinde kendisini iç savaşın (1917 Rus İhtilali) ortasında buldu. Soylu aileden gelişi nedeniyle menfaatleri gereği Denikin Ordusu saflarında kızıllara karşı savaşmaya başladı. Kendi deyimiyle birçok ‘‘Dananın kuyruğunun koptuğu yerde’’ o vardı. Zorlu geçen beş

Osmanlı Devleti, Selçukluları takiben, doğudan gelen nüfus kaynakları ile beslenmiştir. Anadolu'ya Türkistan ve İran üzerinden olduğu gibi Kafkasya bölgesinden de önemli sayılacak hacimde göçler olmuştur. Bu yeni insan kaynakları devleti her alanda güçlü kılmış, hasım ve çatışan diğer devletler karşısında mukayeseli üstünlük sağlamıştır.

1.Dünya Savaşında Kuzey Kafkasyalılar

1.Dünya Savaşında Kuzey Kafkasyalılar. "Genel Bir Tarihi Özet": Kafkasya’nın Rusya tarafından fethi ve Dağlılar üzerinde egemenliğinin sağlanması tarihi, başlangıçtan sonuna kadar, bağımsızlıkları, kültürleri, toprakları ve dinleri uğruna eşit olmayan koşullarda ve kahramanca bir mücadelede telef olan küçük halkların

100 Aykırı soruda Türkiye'yi Anlamak100 Aykırı soruda Türkiye'yi Anlamak isimli çalışma çok yönlü hayati ve can alıcı soru ve sorunları gündeme taşımakta ve kendi özgün bakış açısıyla cevaplamaktadır. Yazar 'aykırı soru sorma' yöntemiyle insanımızı düşündürmekte, ajite etmekte ve insanlığın sosyal/evrensel kurtuluş mücadelesine meşrebince katkı getirmeyi amaçlamaktadır.

Özgürlüğün BedeliDiaspora Çerkezlerin en belirgin özelliklerinden birisi olup üzerinde yaşadıkları toprakların vatan bütünlüğünü ve o toprakların menfaatlerini gözetmede bencil olmamaları ve kendilerine kucak açan topraklara sadık kalmalarıdır. Yeryüzünde anavatanlarının dışında yaşam sürdükleri bütün topraklarda aynı tutum ve davranışları gösteren Çerkezler

Page 6 of 6

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery