Çerkeslerin Etnik TarihiRusya Federasyonu, Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayan tarih bilimleri doktoru Prof. Dr. Ruslan Betrozov (Betroj) çalışmasında Çerkeslerin oluşum tarihini, Kuzey Kafkasya'nın akraba halklarıyla ve yüzyıllar boyunca karşılaştıkları ve komşuluk ettikleri diğer halklarla etnik be kültürel bağlarını inceliyor.

Çerkeslerin Dünü BugünüÇerkes halkının Türkiye diasporasındaki dernekçilik faaliyetlerinde ve kültürlerinin varlığının korunmasında büyük emekleri bulunan bir Türkiyeli Çerkes aydını Yaşar Bağ. Çerkesler’in Dünü-Bugünü ise Yaşar Bağ’ın kaleminden çıkan bir araştırma-derleme niteliği taşıyor.

Çerkeslerin (Adıgelerin) TarihiM.Ö. dört binli yıllar öncesine uzanan dolmen kültürünü, sonrasındaki Maykop Kültürünü üreten toplumlar ile ardından gelen Sindler, Meotlar ve Zikhler bugünkü Çerkeslerin (Adigeler) öncülleridir. Çerkesler, Zikhlerden sonra varlıklarını uzun süre prenslikler şeklinde devam ettirmiş, bu prenslikler aralarında bir takım koalisyonlar oluştursalar da maalesef devletleşememişlerdir.

Çerkesleri Anlamak-Türkiye Rusya ve KafkasyaTürkiye, dünyayla birlikte hızlı bir değişim süreci içine girdi. Kimse kimseyi dinlemiyor ve herkes karşısındakini suçluyor. Diyalog kurulamıyor. Dünyanın ve ülkemizin bu “yeniden yapılanma süreci”nden en çok etkilenecek halkların başında gelen Çerkesler’in tavrı ise belirsizliğini korumakta.

Çerkesler: Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye'nin Devlet-İktidar SistemindeTürkiye'de Cerkeslerin devlet yöntemi ve politikasındaki yerleriyle ilgili tarih araştırmaları, birkaç istisna dışında, genellikle Çerkes Ethem'in "ihanet"ini kanıtlama çabasıyla sınırlanmış bulunuyor.

Çerkesler ve Gelenekleri

Sayın Yemuz Beyazıt tarafından, Maf’edz Serebiy'in Xabze başucu kitabı Türkçeleştirilerek yayınlanmıştır. Kitap hakkında aşağıdaki yorumları okuyabilirsiniz. Saygıdeğer araştırmacı ve yazar Maf’edz Serebiy’ in bu önemli çalışması, değerli dostum Yemuz Beyazıt tarafından Türkçeleştirilerek sizlere sunulmuştur. Bu eser, xabze’nin tarihsel kökleri, toplumsal hayattaki yeri ve önemi ile ilgili bilgileri

Çerkesler ve Avrasya EylemiTrabzon'dan Soçi'ye giden Avrasya adlı feribot, Çeçenistan'da devam eden savaşın sesini dünyaya duyurmak amacıyla 9 Kafkas kökenli genç tarafından Ocak 1996'da alıkonulması Türk ve Dünya gündeminde önemli bir yer işgal etti.

Çerkesler Kafkas Sürgünü Vatansız Bırakılan Bir HalkTarih ve Sürgün... Çerkesler Hakkında Herşey... Sürgünler söz konusu olduğunda halkların kaderi hiç değişmiyor. Tarihi belgeler, Hindistan'dan Afganistan'a, Polonya'ya, Mısır'dan Balkanlar'a kadar birbirinden uzak ve ilişkisiz gibi görünen birçok ülkenin halklarının aşağı yukarı aynı kaderi paylaştıklarını ortaya çıkarıyor. Aslında koskoca bir sürgün veya vatansız bırakmanın tarihi,

Çerkesler Edebiyat ve Kültür TarihiYüzyıllarca Çerkes halkının gerçek isteklerini, arzularını yansıtan, emekçilerine özgü, insan güzelliklerini işleyen, geçmiş sözlü ürünlerin kültür zenginliklerinde biriken folklörü içerisindeki toplumsal ve demokratik ögeler, yazarlar tarafından büyük ve güzel uğraşlarla ortaya çıkartılır. Halk kitlelerinin hizmetine edebiyatlaştırılarak sunulur.

Çerkesce Mevlid-Adige Mevlid Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ı, halk arasındaki ismiyle Mevlid, Osmanlı'nın son döneminde diğer Müslüman unsurların da istifadesine sunulmak üzere sınırları içerisinde bulunan 5 önemli Müslüman unsurun diline çevrilmiştir. Bu diller Çerkesçe, Arnavutça, Boşnakça, Kürtçe ve Arapça'dır. Çerkes Mevlidi Düzceli üç alim Abdurrahman Efendi, H.Zekeriya Efendi ve Yusuf Efendi tarafından 1906'da

Çerkes Tarihi KronolojisiÇerkes Tarihi, nedense bugüne kadar bilim adamlarının, araştırmacıların ve tarihçilerin yeterli ilgiyi göstermediği bir alandır. Aslında son derece ilginç olaylarla ve kişiliklerle dopdolu olan Çerkes Tarihi sadece Kuzey Kafkasyalı yazarların değil tüm araştırmacı yazarların ilgilenebileceği dünya tarihinin karanlık sayfalarından gün ışığına çıkarılması gereken bir bölümüdür.

Çerkes Tarihi Anadolu`nun kadim kültürlerine ilişkin gerçekler hala sislerle kaplı durumda.Uygarlığın yaratıcılarının kökenleri ve dilleri üzerine yapılan değerlendirmeler de çoğu zaman akıldışı yorumların konusu olabiliyor. Anadolu kültürünün en zengin boyutlarından birini kuşku yok ki Kafkasya kökenli insanlarımız oluşturuyor...Kafkasya kökenli kültürlerin içinde farklı kültürel zenginliklere sahip

Çerkes Tarihi

Kasım 30, 2018

Çerkes TarihiÜlkemizdeki halklar ve kültürler mozaiğinin renkli bir taşını oluşturan Çerkes halkı, daha yakından incelendiğinde kendi bünyesinde de aynı rengin farklı tonları olarak niteleyebileceğimiz yeni bir mozaik görüntüsü verir.

Çerkes Soykırımı-Walter RichmondÇerkesler, 19. yüzyıl ortalarına kadar Karadeniz’in kuzeydoğu kıyılarından Kafkasya içlerine doğru yayılan Çerkesya topraklarında yaşayan bir halktı. Rusya İmparatorluğu için İran ve Osmanlı ile ilişkilerinde stratejik değerde olan bu topraklar, 19. yüzyılda Rusya tarafından yapılan soykırımda bu halka mezar oldu. 18. yüzyıl sonlarından itibaren gittikçe artan yoğunlukla devam eden Rus saldırıları nedeniyle

Çerkes Soykırımı-Aliĭ Khasanovich Kasumov, Khasan Alievich KasumovÇerkes Soykırımı. Çerkeslerin XIX. Yüzyıl Kurtuluş Savaşı Tarihi. Çerkes Soykırımı, dünyanın en büyük ulusal trajedilerinden biridir. Hatta sonuçları bakımından değerlendirildiğinde, Çerkes soykırımının belki dünyanın en büyük ulusal trajedisi olduğunu söylemek bile mümkündür.

Çerkes Özdenleri-Üç Perde MelodramEntarilerin, göğüs kısımları Çerkes usulünce uzun ve süslü gümüş düğmelerle süslenmiştir. Bellerinde enli kayışlı, gayet iri tokalı ve kayışının üzeri paftalı kemerler vardır. Başlarında pek uzun olmayan siyüri külahlar bulunur ki, bunlar Canfes’ten veya atlastan konik biçimde yapılmış ve sırma şeritlerle şeritlenmiştir. Entarinin de dikiş yerleri şeritli, kol etekleri de harçlıdır. Entariler yere kadar

Çerkes Mizahı

Kasım 30, 2018

Çerkes MizahıMizah, edebiyatın önemli bir dalı ve bir toplumun zeka düzeyinin önemli bir göstergesidir. Fıkralar ise bu alanda toplum değerlerini yine topluma yansıtan en önemli anonim üretimlerdir. Kafkas halklarının geçmişinde asırlar boyu süren savaşlar, sürgünler yaşanmış ve halen yaşanıyor olmasına rağmen bu alanda ve her alanda ürettikleri anonim değerlerin önemi çok büyüktür.

Çerkes Meselesi

Kasım 30, 2018

Çerkes MeselesiTürk milli mücadelesinden sonra Türkiye’de bir Çerkes kıyımı yapıldığını kaç kişi bilir? Elinizdeki bu kitap Milli Mücadeleden sonra ki Çerkes techiri ve kıyımı ile ilgili bir belgedir. Yakın tarihin nice hadiseleri karanlıkta kalmış, unutulmuş veya unutturulmuştur. Bizde iki tarih vardır.

Çerkes MasallarıÇocukluk günlerimizin en renkli masallarında anlatılan, ulaşılmaz, binbir sırla dolu, görkemli Kafdağı'nın mağrur insanlarıdır Çerkesler. Kuzey Kafkasya'nın en eski halkı olduğu söylenir. Kendilerine özgü dilleri, kültürleri, gelenekleri vardır. 1864'te Rusların Çerkes topraklarını işgal etmesiyle birlikte Çerkeslerin büyük bir kısmı göç etmek zorunda kalmış ve çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmışlardır.

Çerkes Kültürü Üzerine EtüdDeğerli araştırmacı Dumanış Auledin’in Kayseri Kafkas Derneği adına yapmış olduğu bu çalışması, Çerkeslerin tarihi, kültürü, destanları, hukuku vs. konularını birlikte ele alması gibi farklı bir özelliğe sahiptir. Kısaca söylemek gerekirse, bu kitap Çerkeslerin tarihi ve kültürel kimliğini yansıtmaktadır. Kitap bu anlamda bugüne kadar yazılanların bir tekrarı değildir.

Çerkes Kimliği Türkiye’nin Sorunları"İngiliz emperyalizminin çıkar ve yönlendirmesi ile hareket eden, dünyanın en gerici sistemlerinden Çarlık Otokrasisi ile Osmanlı Devleti arasında "sosyal kaderi" belirlenen Çerkes halkı örsle çekiç arasında kalarak ulusal, sosyal ve evrensel kurtuluş yolunda çok büyük travmalar, dram ve trajediler yaşamış bir halktır.

Çerkes Kaması

Kasım 30, 2018

Çerkes KamasıJanset Berkok Shami, Merhum Kayseri Milletvekili General İsmail Berkok’un ve Zekiye Berkok’un kızları olarak İstanbul’da doğdu. Ankara Dil ve Tarih Fakültesi’nin İngiliz Edebiyatı bölümünü bitirdi. Londra Üniversitesi’nin Queen Mary College’inde MA’ını tamamladı. Yine Londra’nın City Literary Instıtute’ünde kısa öykü üzerine çalışmalar yaptı. B.B.C’nin Türkçe yayınları bölümüne haftalık programlar hazırladı.

Çerkes Hikayeleri–Saweç’as’ın AnlattıklarıElinizdeki kitap, Lhewsten Yusıf’ın çocukluk yıllarından yaşlılığına kadar, geleneksel Adıge yaşamına ilişkin olarak yaşadığı, tanık olduğu, duyup dinlediği olaylardan, öykülerden oluşmaktadır. Lhewsten Yusıf, bütün bunları, kitabında son derece doğal bir klasik Adıge üslubu içinde anlatmıştır. Çeviride de bu üslup, olabildiğince korunmaya çalışılmıştır.

Çerkes FıkralarıAdigelerin Guğaj ailesinden Emekli Müftü Kemal Korkutun oğludur. Annesi ise, Kayseri Pınarbaşılıdır ve Abazaların Gogua ailesindendir. Profesyonel ve amatör olarak 15 yıl futbol oynayan Sami Korkut, halen Kocaeli Sağlık Müdürlüğünde Çevre Sağlığı Teknisyeni olarak görev yapmakta ve Sağlık Önlisans Programına devam etmektedir.

Çerkes Ethem OlayıAnadolu'nun işgalden kurtarılmasında Ethem’in rolü neydi?.. Yunan işgaline karşı direniş nasıl örgütlendi?.. Genelkurmay belgeleri Ethem Bey'in Yunanlılar’a sığınmadığını ortaya koyuyor... Ethem Bey’in Türk birliklerine kurşun sıktığı rivayetlerinin de boş olduğu anlaşıldı... Çerkes Ethem olayı günümüzün hoşgörü ortamında nasıl yeniden ele alınıp değerlendirilebilir?..

Çerkes Ethem Kuvvetleri-Kuvayı SeyyareÇerkez Ethem Kuvvetleri, Milli Mücadele başlarında, düzenli ordu birlikleri kurulmadan önce, ulusal harekete karşı başlayan isyanların bastırılmasında Ahmet Anzavur, Hilafet Ordusu, Düzce Bolu Adapazarı ve Yozgat isyanları önemli rol oynamıştır. Bu başarılarından dolayı Çerkez Ethem Kuvvetlerine Büyük Millet Meclisi tarafından Kuvayı Tedibiye, Kuvayı Seyyare gibi sanlar verilmiştir ve Çerkez Ethem

Çerkes Ethem Belgesel Çizgi RomanTürk tarihini, tarihe adı geçen "kahramanları", insanlarımızın yaşam-gelenek-göreneklerini nefis çizgileriyle genç kuşaklara iletmeyi görev bilen bir usta Suat Yalaz. Yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da ün kazanan Suat Yalaz, son yıllarda yakın tarihimizden ilginç konuları yazıp resimleyerek bir "misyonu" yerine getiriyor. Suat Yalaz'ın özelliği ve başarısındaki giz, yalnızca eşsiz çizgilerinden değil, kılı kırk yaran

Çerkes Enişte

Kasım 30, 2018

Çerkes EnişteBu Roman; Yaşanan Göçlerin Acılarını, Terk Edilen Toprakların Yangınını, Vatan Hasretini Yüreğinde Taşıyanların Cennet Bildikleri Yeni Yurtlarına Varmak Yolundaki Çabalarının Nasıl Bir Ağır Bedele Dönüştüğünün Masalımsı Dille Anlatımıdır.

Çerkes Atasözleri ve DeyimleriÇerkesler toplumsal yaşamın her alanıyla ilgili atasözleri ve deyimler bırakmışlardır. Bunlarda hem felsefi bir bilgelik hem de şiirsel bir hava bulursunuz. İşte bu yüzden bu sözler, yazılı bir edebiyat olmamasına rağmen, asırlar boyu kaybolmadan günümüze gelmişlerdir. Bu kitap hazırlanırken Kafkasya'daki Adıge Cumhuriyeti başkenti Maykopta’da yayımlanan ‘‘Çerkes Atasözleri’’

Çerkes Aşkı (Adıge Şuleğu)Çerkes Soykırımı ile Metafizik İç İçe... Halit Kakınç, okuru yoğun, akıcı ve sağlam bir tarih ve sosyoloji bilgisiyle buluşturuyor. Daha da çarpıcı olanı, yapının içinde Metafiziğe, Parapsikoloji'ye ve UFO'lara -hatta Arkeo-Astronomiye de yer veriyor olması Tüm bu konuların tek bir kitaba sığdırıldığını pek görmedim. Batıda birkaç örneği olsa da, bizde neredeyse hiç yazılmadı.

Çerkes arkeolojisi ve sanatı"Çerkes Arkeolojisi ve Sanatı" adlı bu kitap N.V. Anfimov'un "Kuban'ın Eski Altını" , K.G. Gudsonun "Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Katalog", Ekrem Akurgal'ın "Hatti ve Hitit Uygarlıkları", A.M.Leskov'un "Adıgey Kurganları Hazineleri", Osman Dıraçoğlu'nun "Çorum" ve Vedat İdil'in "Ankara" adlı eserlerinin içinde yer alan materyallerden oluşmaktadır. Bu kitapta ayrıca, Ermitaj, Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Çerkes Adları SözlüğüAnadolu kültürünün en zengin boyutlarından birini hiç kuşkusuz Kafkasya kökenli insanlarımız oluşturuyor... "Geçen yıllar içinde ortak bir zenginlik yaratmaya yönelirken, aynı zamanda kendi kültürümüzü araştırmak, yaşamak gibi haklarımız da elbette yaşamalıdır." Diyerek tarih, edebiyat gibi konularda bir hayli yol aldılar... Murat Papşu, bu yönde ciddi bir adım atarak, Çerkes Adlarını hatırlatıyor bizlere...

Çeçenistan GerçeğiYeni yüzyıla girerken, Kafkasya yine halkların bağımsızlık mücadelesine sahne oluyor. Kafkasya'da milli kimliklerin korunması davasında, tarihte olduğu gibi, bugün de Çeçen halkı diğer Kafkas halklarına örnek teşkil etmektedir. Bu bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olan şu anda yaşanan Çeçen-Rus savaşı hakkında gerçekleri ortaya koymaya çalışan bir kaynak "Çeçenistan Gerçeği"

Çeçenistan DosyasıBu kitapta, bağımsızlığa giden yoldaki, ulusal kurtuluş savaşının aşama aşama izlediği gelişme süreci ve Çeçenistan'ın bağımsızlığını haklı kılan bütün belgeler birarada okuyucuların dikkatine sunulmaktadır. Mafya, terör ve şeirat suçlamalarının ve kara çalmalarının ötesinde, bir küçük ulusun varolma mücadelesi ve bağımsız yaşama kavgası ile ilgili ayrıntılar,

Çeçen Sorunu

Kasım 29, 2018

Çeçen SorunuYeni dünya düzenine geçerken her yerde müslüman kanı akmaktadır. Bosna'da, Karabağ'da, Azerbaycan'da, Kuzey Irak'ta ve Kafkasya'da akan kan müslüman kanıdır. Dünya böyle bir haksızlığa daha fazla tahammül edemez. Eğer bu çifte standart ve haksızlık, daha fazla devam ederse, yeni bir üçüncü dünya hareketi gündeme gelecek ve tüm mazlum uluslar,

Çeçen Nart EfsaneleriNart efsaneleri Kafkasya halklarının en güzel tarihi yadigarlarından, kültürlerinin en anlamlılarından sayılmaktadır. Bunlara ait rivayetleri, masalları, türküleri, şarkıları vs. Asetinler, Kabardeyler, Çerkesler ve Abazalar bilimsel ölçülerle araştırıp derlemiş, yazmış ve yayımlamışlardır.

Çeçen MasallarıUyuza yakalanan keçi gibi derisinde tüy kalmamış, gücünü kuvvetini yitirmiş, artık kurbanını avlayamayacak kadar yaşlanıp çirkinleşmiş olan kurt kendi kendisine şöyle demiş: 'Dünyada pek fazla günah işledim. Sayılamayacak kadar keçi-koyun boğdum. Nice at ve sığır öldürdüm. İnsanlara da fazlasıyla zararım dokundu. Allah günahlarımı bağışlamazsa mezarda

Çeçen Kadın Savaşçı TaymaskhBu romanı yaklaşık on yıl önce yazmaya başlamıştım. O zamanlar savaşçı Taymaskh ve onun yaşadığı zamanla ilgili çok az bilgi vardı. Ruslar, her ne kadar Çeçenleri yönettiklerini zannetseler de Çeçenler hiçbir zaman onları tanımamışlardır. Emperyalist ideolojinin yandaşları, o hünerli ve soylu insanların varlığını, bu günkü Çeçenlerin de, o ataların torunları olduklarını

Çeçen Direniş TarihiÇeçen Direniş Tarihi, yalnızca bir direnişin tarihi değildir. Çeçen ulusunun umumî ve hatta millî tarihidir. Kitapta Çeçenler ’in Kafkasya topraklarındaki etkinlikleri, rolleri, kökeni, kavimsel şeceresi, yetiştirdiği liderleri, başka uluslarla olan ilişkileri, vatanlarına saldıran düşmanlara karşı yüz yıllarca gösterdikleri direnişi, zengin bir kaynakçaya müracaat edilmek sûretiyle işlenmiştir.

Çeçen Cumhuriyeti’nin Siyasal Devlet Yapısı Sorunu ÜzerineÇeçenler ve genelde insanlık için yararlı olmasını umduğumuz bu çalışma vesilesiyle, makalesinde bir yandan eleştirel yaklaşarak Çeçenlerin eksikliklerini açıkça vurgularken, diğer yandan da halkının potansiyeline ve yeteneklerine duyduğu güveni net bir şekilde dile getirerek, halkına ne denli içtenlikle bağlı bir lider olduğunu eyleminin yanı sıra sözleriyle de ortaya koyan

Çeçen Cihadı ve Çağdaş Dünyanın SorunlarıNasıl bir savaş yapılıyor bugün Çeçenistan'da? Neden? Kim başlattı bu savaşı? Hangi nedenlerle? Ruslarla Çeçenler arasında mevcut olan sorunun başka çözüm yolu yok muydu? Çeçen İçkeriya Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Zelimhan Yandarbiyev'in bu kitabı, yakın geçmişin analizini yaparak bu soruların ve ikinci Rus - Çeçen savaşının nasıl bitebileceğinin

Çeçen AtasözleriEserde Çeçen atasözleri alfabetik sırayla verilmiştir. Latin kökenli modern Çeçen alfabesinin Türkçe'de, hatta Çeçence'de yazılı ilk örneği olması dolayısıyla bu alfebenin tanıtımı da gerçekleştirilmiştir. Kitapta ayrıca Çeçenlerin kullandığı alfabelerin tarihçesi hakkında da bir yazı yer almaktadır.

Burası Çeçen KomitesiBu kitap, 1999 Eylülünde tekrar ateşe verilen Çeçenistan'daki savaşın Türkiye'ye yansıyan acılarını anlatıyor. Yazar Hulusi Üstün bu dördüncü eserinde Kafkas-Çeçen Dayanışma Komitesi'nde bizzat şahit olduğu olayları bir dil ustası inceliğiyle ele alıp hikaye tadında okuyucuya sunuyor.

Bitmeyen Umutlar II–Çerkes Halkının Özgürlük KavgasıBitmeyen Umutlar (Bzeyiko Savaşı) 1770-1780’lerde Kuzey Kafkasya'da yaşayan Çerkes halkının kölelik ve kölelik düzenine başkaldırışının bir destansı romanıdır. Çağdaş Çerkes romancılarından Meşbaşe İshak bu büyük kavgayı, lirizmin gelenek, görenek ve törelerinin tüm güzelliğiyle aktarmayı başarmış bu kitabında.

Bir Rus Subayının Kafkasya AnılarıKafkasyalılar arasına bir Rus casusu olarak girip önemli bilgiler toplayan Rus subayı Feodor Feodoroviç Tornau, bu kitabında sadece Kafkas - Rus savaşlarında kullanılacak bilgileri derleyip yazmakla kalmamış, foklor kavramının kapsadığı ve bugün bilim adamlarının köy köy gezerek araştırdığı pekçok hususu, en ince teferruatına kadar inceleyip anlatmış. Bu bakımdan da son derece

Bir Kafkas Göçmeninin AnılarıMusa Ramazan 70 yaşında kaleme aldığı bu kitapta çarpıcı olaylarla dolu yarım asırlık geçmişini anlatıyor. II. Dünya Savaşı onu, daha yirmi yaşına gelmemişken, çok sevdiği vatanı olan Kuzeydoğu Kafkasya’daki Dağıstan’dan kopararak Alman cephesine savuruyor. Almanya, Avusturya ve İtalya’da yaşanan esaret yıllarında verdiği yaşam sınavı ve bu arada ‘‘Drau Faciası’’na tanıklık..

Bir genç kızın savaş anıları: Polina Jerebtsova'nın GünlüğüMoskova’da “Polina Jerebtsova’nın Günlüğü” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Kitap bir gencin 1999-2002 Caharkale’deki ikinci savaşta gördüğü olayları anlatıyor. Moskova Saharov Müzesinde tanıtımı yapılan kitapta, Polina Jerebtsova, günlük yaşamı ve sivil insanların ilişkilerini, Çeçen ve Rus askerleri, büyüyüşünü, açlığı ve annesine pazarda yardım ederken yaralanışını anlatıyor.

Beyaz Dağdan Bakınca-Çerkes ÖyküleriKendiside Çerkes kökenli olan ve Yunanca’dan yaptığı çevirileri ile tanınan Osman BLEDA’nın hazırladığı bu eser, Adige ve Kabardey-Balkar özerk bölgelerinden JANE KİRİMİZE, TEMBOT KERAŞEV, KHAÇİM TEVNOV ve ALİM KEŞOKOV gibi yazarların Türkçeye çevirdiği Çerkes öyküleri, şiirleri ve halk destanları.

Benim Dağıstanım"Emeğiyle yararlı işler yapmamış, güzellikler yaratmamış, yüce başarılar düşlememiş, yürekten dostluk nedir bilmeyen yeteneksiz insanlar için dağlarda, "Saçları ağarana dek yaşadı, ama dünyaya gelmedi" derler. "Dağların insanları erkenden yetişkin olurlar. Sayıca küçücük bir halkız biz, şu bir avuç dediklerinden; topu topu ikiyüz ellibin Avar yaşar yeryüzünde.

Bence Kafkasya

Kasım 29, 2018

Bölgemizin kadim halklarından olan Çerkesler, kendilerine has mutfakları, gelenekleri, müzikleri ve dansları ile kendilerini dışarıdan izleyenler tarafından büyülü bir toplum olarak değerlendirilirler ve imrenerek izlenirler. Oysa yaşadıkları “Büyük Sürgün” ve “Soykırım” hep görmezden gelinir. Yıllarca Rus zulmüne ve katliamlarına karşı onurluca direnen bu halk,

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery