Araftaki KafkasyaKafkas halkının özgürlük savaşları, jeo-politik konumu nedeniyle her zaman uluslararası politikaların odak noktası olmuştur. XIX. yüzyılda ise Kafkasya yalnızca bölge güçleri olan Rusya, İran ve Osmanlı Devleti arasında değil o zamanki dünyanın sömürgeci güçleri olan İngiltere ve Fransa arasında da ‘Çerkes meselesi’ adı ile devleteler arası askeri ve siyasi çıkarlar çatışmalarında kilit bir rol

Gumısta

Ocak 26, 2019

Gumısta“ Kafdağı’nın Işıkları Gumısta ” çalışmalarını sürdürdüğüm kitaplar dizisinin ilkidir. Bu dizi ile Kafkasya davasına hizmet eden fakat haklarında çok az bilgi sahibi olduğumuz yazarlarımızı, şairlerimizi, heykeltıraşlarımızı, el sanatçılarımızı kısacası topluma hizmet eden tüm değerlerimizi ölümsüzleştirmeyi onları olumlu birer örnek olarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorum.

Çerkes Dayı

Ocak 25, 2019

Çerkes Dayıİşte ‘Çerkes Dayı - Avusturya’da Heykeli Dikilen Bir Yeniçerinin Sıradışı Hayatı’, henüz 7-8 yaşlarında bir çocukken bugün Rusya topraklarında yer alan küçük bir kasabadan bir Osmanlı turnacıbaşısı tarafından devişirilmek istenirken başına olmadık işler gelen, hayatı boyunca kahraman olma hayaliyle yaşayan ancak bu emeline son nefesinde ulaşabilen, eski adıyla Abrek, bilinen adıyla Çerkes

Çerkes Üçlemesi 1 -  Bir Balkan ÖyküsüÇerkes Üçlemesi"nin birinci kitabı olan "Bir Balkan Öyküsü': bir ulusun tarihini hikâyeleştiren "Kafkas Üçlemesiyle başlayan Çerkes Destanı'nın devamı niteliğindedir. 1864'te, Çarlık Rusyası'na teslim olmalarının ardından 1870'e kadar iki milyona yakın Çerkes, Karadeniz limanlarından Osmanlı topraklarına sürülmüştür. Göçürülen boylar arasında sayıları 250 bini bulan Şapsığlar, Kafkasya'nın

Çerkes Üçlemesi 2 - DevrimBu eser, ülkeleri işgal edilince vatanlarını terk etmek zorunda kalan bir Çerkes ailenin yaşadıklarını anlatan roman serisinin beşinci kitabıdır. "Devrim", 19.yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın ilk yarısında hayata tutunma mücadelesi veren nesillerin, Kafkasya ve diasporada, Rus devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu'nın dağılma sürecini de içeren olaylarla, tamamen dramatik diyebileceğimiz etkileşimini anlatıyor.

Diaspora Çocukları

Muhittin Kandur’un “Adigeleri” konu alan roman serisinin altıncısı olan bu kitap hikâyenin son bölümünü anlatıyor. Dünyanın geri kalanının “Çerkes” veya “Sirkas” olarak bildiği Adigeler, Kuzey Kafkasya kökenli eski bir kavim. Çok uzun yıllar süren ve nihayet 1864 yılında biten acımasız savaşlar sonunda sömürgeleşen bu toprak­larda yaşayanların çoğu 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Türkiyesi’ne

Misafir Kızlar-Uzunyayla’dan Çerkes Hikayeleri“Oradan kovulduk yavrum…”  dedi. “Heuk’u elimizden aldılar.”
 
Çerkeslerin Türkiye’deki varlıkları hazin bir hikâyedir. On yıllarca devam eden savaş, savaşın getirdiği yıkım ve ölüm… Ardından sürgün ve Kafkasya’dan Osmanlı’nın dört bir yanına savrulan aileler… Hiç bilmedikleri topraklarda verdikleri yaşam mücadelesi…

Benim Adım 1864-Çerkes Hikayeleri1864 Sürgünü’yle Osmanlı ülkesine saçılan Çerkeslerin hikâyelerini anlatıyor bu kitap. Değişik coğrafyalarda, farklı tecrübelerden, başka başka cenderelerden geçmiş insanların hikâyelerini anlatıyor. “Çerkeslik” kimliği ve kaderi altında ortaklaşan ama aynı zamanda ayrılan yollar... Mazlumluk ve muktedir olanla özdeşleşme... Kimlik gururu ve “Kafkas Türkü” olarak asimilasyon...

Kağıttan Gemiler

Aralık 10, 2018

Kağıttan GemilerSapasağlam bir kabukla çevrelenmiş, yere çarpınca bin parçaya bölünen bir nar ağrısı yaşıyorum. İzi çıkmaz, kan rengi lekeler bırakıyorum. İçimde bitmek bilmez bir ağıt var, Kafdağı ağıtı… Narın ağrısına karışıyor. Merhem diye yarama bastığım, derdime derman olur diye umduğum sensin. Bir avuç tuz oluyorsun ben seni ne zaman yarama bassam. Küf oluyorum dışarıda

Haçeş Hikayeleri

Aralık 09, 2018

Haçeş HikayeleriBatı Kafkasya'nın yerli halklarından Çerkesler, 1864'deki Büyük Sürgün'ün ardından Anadolu'ya adım attılar. Büyük savaşlar yaşayan, felaketlere maruz kalan, evleri, ocakları yakılıp yıkılan Çerkesler, yuvalarını, anavatanlarını geride bırakıp yeni bir hayata uyum sağlamak zorundaydılar. Ancak nerede yaşamak zorunda kalırlarsa kalsınlar, kültürlerini, törelerini, gelenek ve

Çerkeslerin İslamlaşması; Çerkeslerin Eski Dinleri ve İslamiyetin Kuzey Kafkasyaya GirişiSovyetler Birliğinin dağılmasını takiben, öncesindeki huzurluğun ayyuka çıktığı coğrafyalardan biri de Kafkaslar olmuştur. Birbirine yakın ve uzak onlarca etnik unsurun birbiriyle iç içe yaşama savaşı verdiği bu bölgede, İslâm çok güçlü bir unsur olarak yer almakta. Kafkasların İslâmiyet ile

Zorunlu Göç/Kafkasya Cilt 3Onaltıncı yüzyıldan bu yana Rus Çarları, sıcak denizlere inerek dünya hakimiyeti kurma hayaliyle yaşıyorlardı. Önlerinde tek engel olarak ise kafkasya`yı görüyorlardı. Fakat Ruslar, Kafkasya` yı geçmeyi dağları aşmaktan ibaret sanmışlardı. Oysa bu durum hiçde böyle değildi. Bağımsız ruhlu cesur insanların yurdu kafkasya,

Zaferin Bedeli

Aralık 03, 2018

Zaferin bedeliBir milletin öyküsü. Dava, ideal, mücadele, çile, şahadet, aşk ve feda edilenler... Dökülen kanların üzerinde doğan
“Kıyam Gökkuşağı”...

Dedik ya bir milletin hayatı... Öyle üç-beş olay birkaç tipleme sadece bir tarafını anlatır sizlere,

Yuz Elli Yil Boyle GectiÇerkesler Yüzyıllık kesintisiz bir özgürlük mücadelesinin ardından 21 Mayıs 1864'te yurtlarından sürülüp dünyanın dört bir yanına dağıtıldılar. Sürgünün üzerinden geçen yüz elli yıl bu halkın özgün dilini ve kültürel değerlerini büyük ölçüde aşındırdı. Hulusi Üstün, onların sürgün edildikleri diyarlara ait haritaların izini sürüyor bu kitabında.

Yuvarlanan Taşlar

Aralık 03, 2018

Yuvarlanan TaşlarDeğerli okurlarım, bugüne dek muhacerette, Kuzey Kafkas Halkları üzerine, çeşitli türlerde birçok eser yazılmış olmasına karşın, tiyatro oyunu konusunda, ciddi bir boşluğun varlığı hepinizin malumudur. Bu boşluğun itişiyle, yaşlı halamın anlattığı birkaç bilgi geliştirilip oyunlaştırılmıştır.

Yorgun Tutsak

Aralık 03, 2018

Yorgun tutsakYorgun argın, soyunma odalarından kostümlerini toparlayıp dışarı çıktıklarında, kamyonları kapıda bekler buldular. Onları bekleyen bir sürpriz daha vardı. Gösteriyi izleyen kalabalık dağılmamış, kamyonların etrafında bekliyorlardı. Muhafız çemberinde ağır ağır kamyonlara doğru ilerlemeye başladıkları anda, etraftan çiçek yağmaya başladı.

Yoldaki DönemeçlerSSCB ve Rusya Federasyonu dönemlerinde Duma Milletvekilliği, Yeltsin döneminde Adalet Bakanlığı yapan, yürürlükteki Vatandaşlık Hukuku (Medeni Hukuk)’nu hazırlayan komisyonun Başkanlığını yürüten, Uluslararası Çerkes Derneği’nin, Kabardey Kongresi'nin ilk başkanı Prof. Dr. Yuriy Hamzatoviç Kalmıkov’un

Yeşil Ordu ve Çerkes EthemKahramanlıktan ihanete dönüşen çizgi bazen bir saç kılı iç içe geçmediği insanlarda bu dönüş çok görülür. Kurtuluş Savaşımızda, yükselen kahramanlık çizgisini böylesine birden ihanet'e dönüştüren insanların başında Çerkes Ethem gelir en bilinen olarak.

Kuva-yı Seyyare'den Yeşil Ordu'ya; Yeşil Ordu'dan Halk İştirakiyun

Yemin: İki Ateş Arasında Bir Çeçen Doktor''Çeçenistan' da savaş devam ediyor. Her gün siviller ölüyor Kurtulanların çoğunun ise muhtemel hiçbir zaman iyileşmeyecek bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları oluyor. Benim ülkem tıbbi açıdan bir afet bölgesi ve oraya dönmeden içim rahat etmeyecek; fakat biliyorum ki eve dönemem. Çeçen özgürlük savaşçılarını tedavi ettiğim için Kremlin beni terörist

Yaşayan Efsane XabzeBu kitapta dil, din, ırk, mezhep, inanç ve sosyal durum ayırımı gözetmeksizin, Xabze kültür değerleri esas alınmak suretiyle, bir insanın kendisini geliştirmesi için neler yapması gerektiği anlatılmaktadır.

Kitap popüler kültür, yüksek kültür ve Xabze

Vaynah Kuleleri

Aralık 03, 2018

Vaynah KuleleriBu kitabın konusunu oluşturan ‘‘Vaynah Kulelerini’’, 1991 yılında Çeçenya'ya yaptığımız ilk inceleme gezisinde yakından görüp tanıma fırsatını bulduk. Daha önce sadece bazı kitap ve dergilerde silik fotoğraflarını gördüğümüz Vaynah Kuleleri hemen hemen hiçbir bilgiye sahip değildik. Sarp vadilerde, derin uçurumlar kenarında bütün haşmetiyle

Vatanından Uzakta ÇerkeslerBir sürgünün anatomisi... 19. yüzyıl, imparatorlukların çıkar çatışmalarının büyük savaşlara yol açtığı, sınırların yeniden çizildiği, halkların zorla göç ettirildiği bir dönem olarak tarihte yerini aldı. Amerika'da Kızılderili soykırımı sürerken eski kıtada da imparatorluklar yeni fetihler peşinde yeni katliamlar yapıyordu. Bunların başında yer alan Rus Çarlığı da

Uzunyayla Rapor ve Belgeleri IIKafkas-Rus savaşlarının son aşamasından başlamak suretiyle Anavatanlarından koparılarak Osmanlı topraklarına sürgün edilen Çerkeslerin nispeten toplu olarak iskân edildikleri ender yerlerden birisi olan Uzunyayla’nın coğrafi yapısı, toprağının özellikleri, ilk günden bu güne sosyo kültürel değişimi, bu yörenin tercih edilmesinde baş rolü

Üşüyorum

Aralık 03, 2018

Üşüyorum1992 yılında diasporadan anavatan savunmasına güç veren ''canımızdan vermeye geliyoruz'' diyerek yollara düşen bir arkadaş grubunun hikâyesi... 1936 yılında Frankoculara karşı İspanya'yı savunmak için gönüllü bir grubun hikâyesi… Ve daha bir çokları gibi “hep aynı sevda uğruna değilmiydi”. 3 günlük tatile gider gibi, yanına yedek

Unutulmaz Anılar

Aralık 03, 2018

Unutulmaz anılarAs Yayın, anı dizisinin ilkini, Nestor Lakoba gibi önemli bir devlet adamı ve onun eşine ayırmakla Abhaz tarihinin belirli bir dönemine ışık tutmuş oldu.

Bu kitap, Abhazyanın Stalin ve Beria döneminde çektiği acıları, Nestor Lakobanın zehirlenerek öldürülüşünü

Türkiye’nin Kafkasya Politikası Nedir, Ne Olmalıdır?Kafkas Derneği’nin 3. Kuruluş Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye’nin Kafkasya politikasına yeni açılımlar sağlamak ve Türkiye’de yaşayan Kafkasyalıların görüşlerini dile getirmek amacıyla Kaf-Der Genel Merkezi tarafından 6 Nisan 1996 tarihinde Ankara Dedeman Oteli’nde ‘‘Türkiye’nin Kafkasya Politikası Nedir, Ne Olmalıdır?’’

Türkiye'de ÇerkeslerTürkiye’de Çerkesler: Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı adlı bu çalışma, adından da anlaşılacağı üzere bir diyaspora çalışması ve Çerkeslerin bilincinde “anavatan” kavramının nasıl şekillendiğini anlamayı amaçlıyor. Diasporik öznelerin, yani Çerkeslerin imgelemlerinde hayali bir anavatan mı yoksa maddi temelleri olan farklı bir anavatan mı va

Türkiye Çerkeslerinde Sosyal Kültürel DeğişmeKafkas Derneği (Kaf-Der) Türkiye’deki tüm Kafkas derneklerinin birleşmesi amacıyla 5 Nisan 1993’de kurulmuştur. Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra Türkiye’nin değişik bölgelerindeki şube sayısı 20’yi aşan Kaf-Der, Çerkeslerin yaşamakta olduğu sosyo-kültürel değişme sürecinin bilimsel açıdan irdelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla

Türkçe-Adığece SözlükBu sözlük Türkçe-Adığece (Kabardey lehçesiyle) yazılmış olup, ilk defa sizlere merhaba demektedir. Sözlüğün yazılmasındaki ana amaç, diasporada yaşayan Adığelerin kelime hazinesini zenginleştirmek, dilin kaybolmasının önüne geçebilmektir.

Eseri uzun bir zaman diliminde yazdım.

Türkçe-Abazaca Konuşma Kılavuzu ve SözlükAbazaca’nın önemi hem anavatanında hem de onun dışında hiçbir zaman olmadığı kadar arttı. Abazaca, devlet dili statüsü olan bir dildir. Abazaca’nın sürekli artan işlevselliğiyle birlikte bu dile karşı olan ilgi de artıyor... Dışarıda yaşayan Abazaların bağımsızlığını kazanan anavatanlarına dönen kitlesi de artıyor. Dolayısıyla Abazaca bilmek

Türkçe Adigece SözlükTeşu M. Yasin Çelikkıran tarafından hazırlanan bu eser, Türkçe-Adigece olarak yayınlanan ilk sözlük olma özelliğine sahiptir. Sözlük, 1991 yılında Maykop'ta basıldı.

Adigeceyi öğrenmek isteyenler için faydalı bir kaynak olduğu kadar, Adigeceyi

Türk Resminde Avni Lifij’den Günümüze Kafkas Asıllı RessamlarGüzel vatanları Kafkasya için uzun yıllar savaşan ve 1860’lardan başlayarak ülkelerini terk etmek zorunda bırakılıp Osmanlı topraklarına sığınan Kafkas asıllılar, bir yandan, yüzyıllar önce çeşitli ülkelerden Kafkasya’yı ziyaret eden gezgin, asker, araştırmacı ve yazarın hayranlıkla tanık olduğu ve eserlerinde övgü ile dile getirdiği görenek

Tüm Eserleriyle Mehmet Fetgeri Şoenü1877–78 Osmanlı-Rus Savaşı akabinde Anayurdu Gudauta’yı terk etmek zorunda kalarak Anadolu’ya hicret ederek Sapanca’nın Yanık köyüne yerleşen bir Abhaz ailesine mensuptur ve 1890 doğumludur.. Değerli bir düşünür ve ateşli bir Kuzey Kafkasya milliyetçisi olan Fetgerey’in sosyoloji ve beden eğitimine dair

Taş Değirmen

Aralık 03, 2018

Taş DeğirmenYıllar geçecek, koşullar değişecek, Çerkes ülkesi yavaş yavaş durulacak. Gerçeği söylemek gerekirse onların yiğitliklerini göstermedikleri, kanlarını akıtmadıkları bir karış toprak yok ülkelerinde. Bir zaman gelecek, yazar belgelerini toplayacak, anlatılanları dinleyecek, bu savaşın gerçek yüzünü sergileyecek.

Tarih boyunca kafkasya"Tarih Boyunca Kafkasya" Kafkasyalıların, "Kaf Dağı" imgesinde simgelenen kültür ve binlerce yıllık serüveninin öyküsüdür.

Düşlerin , masalların, hayatın gerçekleriyle iç içe geçtiği, harmanladığı gizemli bir diyardır Kafkasya. Tarih boyunca bu özelliğini korudu.

Tam'a bahar gelmeyecek"Tam'a Bahar Gelmeyecek", son yıllarda Kafkaslarda yeniden yaşanmaya başlayan acıların gündeme gelmesi sonucu güncellik kazandı.

Bitti, artık bir daha olmasın, olmaz dediğimiz bir anda dünyanın herhangi bir yerinde birşeyler oluyor. Keder, acı

Sürülenler

Aralık 03, 2018

SürülenlerElinizdeki roman, yazarın artık tamam, bundan sonra yazmayacağım dedikten sonra, her halde sürgünün 150.yılı nedeniyle dayanamayıp yazmak zorunda kaldığı son romanıdır. Romanın Adıgecesi, önce “Zekhueşnığ” (Kardeşlik) Edebiyat dergisinde tefrika edilmiş, 2014 yılında da Rusça ve Adıgece kitap olarak basılmıştır.

Surhay

Aralık 03, 2018

SurhayDağıstan: Toplam iki milyon nüfusu bulmayan ve yaklaşık otuz farklı dilin konuşulduğu Kuzey Kafkasya’nın mağrur dağ ülkesi. Kendini kötü gözlerden saklarcasına, adeta bir başka âlem arar gibi başını bulutlara gömmüş muhteşem dağlar. Bir başka âlemin olmadığına inanası gelir insanın. Burasını dünyanın tahtı veya kalesi sanıyor insan.

Sürgün/Exile

Aralık 03, 2018

Sürgün ExileSÜRGÜN / EXILE adıyla kafdav tarafından yayınlanan bu kitap, değerli araştırmacıların makalelerinden oluşmaktadır..

439 SAYFA İNGİLİZCE-TÜRKÇE

ÇERKES SÜRGÜN VE SOYKIRIMINI GÖRMEZDEN GELEN TARİHÇİLERE VE DİASPORA ÇERKESLERİNE

Sürgün Sessiz OlurErsoy, 150 yıl öncesinde, Kafkasya’dan sürülen halkın güç koşullarda irili ufaklı teknelere doldurulup, azgın dalgalarla, açlıkla, ölümcül hastalıklarla savaşımının sonunda Karadeniz kıyılarına çıkışıyla başlayan bir serüvenin, Çerkes Sürgünü’nün izlerini sürerek, kulaktan kulağa gelen bir anlatıyı romanlaştırırken, tarihi de arka planda

Sürdüler Sürgün Oldum''Sürdüler Sürgün Oldum'', Abhazya'dan sürülen halkın irili ufaklı teknelerle güç koşullarda Kuzey Karadeniz kıyılarına çıkışıyla başlayan bir roman. Adige, Ubıh ve Abhazların, yani Çerkeslerin Osmanlı topraklarındaki serüvenini anlatıyor. Yıl 1864. İlkokula başlamadan önce çocukluğumun geçtiği Sapanca'da tanıdığım Çerkesler,

Sümerin Şifreleri"Ben; gök evreni ve yer evreninin yaratıcısı, hiddetli fırtınaların tek egemeni, ilksel başlangıçtan beri var olan tanrı kızgın boğa An'dan olma; yerin, yüksek dağların, başı rüzgârlı şharaların hakimi bereketli tanrı Ki'den doğma Bilge Tanrı Enki'yim. Çok bilinen bir diğer adım da Ea'dır. Karanlık yer altındaki hayat suyuyla dolu dipsiz derinliklerin,

Su Dağları-Çeçenya Ah Çeçenya

“Su Dağları Çeçenya Ah Çeçenya” isimli kitabın yazarı Cahit Okçu kitabını, “…Bilmediğim yada yaşamadığım hayatlar üzerine yazılmış bir kitap bu. Okunacağı kitle üzerinde anlaşılır olabilme adına doğu ananeleri ve hayatları üzerine kurguladım. Kitabın maksadı, hissiyatı “özgürlük” üzerinde yoğunlaştırmaktı.

Şu Bizim Çerkesler"Kafkas kökenli bir insan olmama karşın, olabildiğince nesnel olmaya çalışsam da, dünyanın dört bir yanına dağılmış Şu Bizim Çerkesler için salt bir ağıt değil, bir övgüde olacaktır anlatacaklarım. Çünkü onlar buna değer. Çünkü her halk övgüye değer özellikler taşır. Tarihinden, kültüründen, geçmişinden gelen

SSCB’de Sürgün Edilen HalklarDünyanın en büyük polisiye sürgün operasyonu olarak tarihe geçen bu hikaye, 'dünya halklarının kardeşliği' için Çarlık iktidarını yerle bir eden SSCB'de yaşanmış olmasıyla ayrıca önem kazanıyor. Batıda Fin ve Polonya halklarını, Güneyde Kırım Tatarlarını, Volga havzasında Almanları, Kafkasya'da Karaçay, Balkar,

Sovyet Tarihçiliğinde ŞamilGenelde Kafkasyalıların özelde Çeçenler ve Dağıstanlıların gururu, özgürlük savaşımlarının önde gelen isimlerinden İmam Şamil üzerine Sovyetler Birliği döneminde yapılan tarihsel yorum ve tartışmaları kendine özgü derin kaynak araştırmalarıyla ortaya koyan Moşe Gammer'in bu yapıtı kapsam ve kaynak

Şövalya Taibout de Marigny’nin Çerkesya SeyahatnamesiŞövalye Taibout de Marigny, Fransa’nın soylu bir ailesinden gelmektedir. Bir ara Hollanda Kraliyet Hükümeti’nin hizmetinde Rusya’nın Karadeniz kıyıları kentlerinde ve özellikle de Odesa’da konsolos yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Son derece iyi eğitim görmüş olup, anadili olan Fransızca dışında

Son Ubih

Aralık 03, 2018

Son UbihBagrat Shinkuba’nın romanı Son Ubıh, Ubıh halkının tarihsel olarak kısa bir dönem içerisinde nasıl neslinin tükendiğini anlatmaktadır. Bu olay uzun sayılmayacak bir zaman önce, romanın kahramanı yüz yaşındaki Zarurkan Zolak adlı bir Ubıh'ın yaşam süresi içinde gerçekleşmiştir. Onun hayat hikayesi, Ubıh dilinin

Soçi'nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes-WubıhlarKafkasya'nın en güzel bölgelerinden biri olan Soçi'nin sürgündeki sahipleri Vubıhlarla ilgili araştırmaların yer aldığı bir yapıt. Vubıh dilinden Kafkasya bağımsızlık savaşındaki liderlere, Vubıh aile damgalarından Vubıh ülkesi Soçi ile ilgili bibliyografyaya kadar bir çok makalenin yer alıyor "Çerkes - Vubıhlar" da.

Sınırlar ArasındaBalkanlar'da dolaşırken hüznün ağır örtüsü üstüme çöktü...
Kafkasya'da bir özlem.
Uzakdoğu'da "Biz niye yapamayalım!" duygusu...
Özbekistan'da cebimizde Aripov'un şiirleri, bir Semerkant gecesi...
Uluğbey'in rasathanesi, bilimin doğum yeri...

Page 1 of 6

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery