Hakkı Behiç BayiçDevlet ve siyaset adamı, gazeteci ve yazar. Kafkasya’nın Vubıh (bugünkü Soçi) yöresinden sürülmüş bir Çerkes ailesinin çocuğudur. Babası Hafız Mehmed Emin Efendi, annesi Vâye Hanım’dır. 1882 yılında İstanbul'da doğdu. Nümune-i Terakki Mektebinde orta,

Hadjet Siatokova

Kasım 26, 2018

Hadjet SiatokovaAdıge. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı. Sağlanan iki yıllık özel bursla öğrenim gördü

Hacı Murat

Kasım 26, 2018

Hacı MuratHayatı ünlü yazarların romanlarından, yüzlerce rivayete kadar konu olmuş Kuzey Kafkasya kahramanı Hacı Murat 19.yy başlarında Dağıstan’ın Hunzah bölgesinde dünyaya geldi. Kafkas-Rus savaşlarında ismini duyurmuş Gitino-Magoma’nın oğludur.

Hacı Hasan HuştokHacı Hasan Huştok, 1826 yılında Kuban bölgesinin Abın ırmağı kıyılarındaki Huştey köyünde dünyaya geldi.Babası Alvuk Şartloktur.Yedi yaşından itibaren kasaba medresesinde Tırkaou Nauruz’un yanında eğitim aldı.

Hacı Ğuz Beg

Kasım 26, 2018

Hacı Ğuz Beg1822 yılında Kuzey Kafkasya ortak savunma hattının yarılmasının ardından Kuzeybatı bölgesinde mücadeleyi sürükleyen liderlerinin önde gelenlerinden birisidir. Çile Thariveu Xase’de (Milli Meclis) Şapsığ eyaletini temsilen yer aldı.

Hacı Girandıko BerzegKuzey Kafkasya bağımsızlık mücadelesinin unutulmaz liderlerinden Girandıko Berzeg 1802 yılında Saşe (Soçi) bölgesindeki Mıtıkhuasua köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu da dahil olmak üzere tüm yaşamı savaş alanlarında geçti.

Hacı Degumuko Berzeg1766 yılında Vubıh bölgesinin Saşe(Soçi) ırmağı üzerindeki Mıtıkhuasua köyünde dünyaya geldi. Vubıh, Abhaz ve Adige dillerini bütün şive ve lehçeleriyle konuşabilen Degumuko Berzeg hem askeri hem de siyasi başarılarılarıyla tüm Kafkasya’da

Guzeyr Sokh

Kasım 26, 2018

Guzeyr SokhHakim. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Terek Bölgesi Kabardey yöresi yedek üyesi.

Gülcan Altan

Kasım 26, 2018

Gülcan Altanİstanbul'un en güzel semtlerinden birinde, Samatya'da Çerkes bir ailenin en küçük kızı olarak doğdu. Kökleri Kuzey Kafkasya'dan Türkiye'ye gelen Çerkeslerin Şapsığ boyundandır. İlkokul 2.sınıfta öğretmeninin desteği ile amatör müzik çalışmalarına başladı.

Grigori A. TokaytıKafkasya'da Osetya yöresinde doğdu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Sovyetler Birliği'ni terkederek Batı'ya iltica etti. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki "soğuk savaş" döneminde, Stalin diktatörlüğünün ve Sovyetler Birliği'ndeki kanlı rejimin

Geriyukua Şemiz

Kasım 26, 2018

Geriyukua ŞemizHer sözü, halkı için bir kanun niteliği taşıyan Geriyukua, kariyerine 1791 senesinde Anapa savunmasına katılarak başladı. Ardından Mısır’a giderek bir süre burada kaldı. 1799 yılında Napolyon komutasındaki Fransızlar ile Çerkesler arasında

Georgi Malitı

Kasım 26, 2018

Georgi MalitıDevrimci Oset şair ve yazarı. Gado’nun oğlu. Terek bölgesinde, Osetya yöresindeki Hıristiyanovski (Osetçe Kristongav) köyünde doğdu. İki sınıflı köy okulunu bitirdikten sonra 1904’te Ardon köyündeki Din Semineri’ne yazıldı.

Gazihan Bessolt

Kasım 26, 2018

Gazihan Bessolt(Kazi Bessolt, Gazihan Beşolt). Oset. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı. Çekoslovak hükümetinin sağlanan bursla Prag Ticaret Enstitüsü'nde öğrenim gördü.

Gazi Muhammed AgasiyevDağıstanlı işçi, bolşevik devrimci. Samur (Lezgi) yöresinin Ahtı köyünde doğdu. Bakü’da petrol tesislerinde işçi olarak çalışırken 1901 yılında RSDİP Bakü Komitesinin gizli eylemlerine katılmaya başladı. 1905 yılında bu Komite nezdinde

Gazi Muhammed

Kasım 26, 2018

Gazi MuhammedKuzey Kafkasya'daki Rus yayılmacılığına karşı İmam Mansur tarafından başlatılan ve "müridizm" olarak da bilinen direniş hareketine katıldı, 1829-1832 yılları arasında bu hareketin liderliğini yaptı. Hamzat Bek ve İmam Şamil ile birlikte

Gazi DağıstanlıDağıstanlı (Avar) Mehmed Fazıl Paşa'nın oğludur. Irak ordusunda subay olarak görev yaptı ve Generalliğe kadar yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 1958 yılında Irak'ta krallık yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan ihtilalden sonra

Gazanfer Bilge

Kasım 26, 2018

Gazanfer Bilge1923 Yılında Karamürsel'in (Yalova) çerkes (abzeh-shapsıg) köyü olan Fevziye'de dünyaya gelmiştir. Fevziye bilindiği gibi Kırkpınardan sonra ikinci büyük güreş merkezidir. 17 yaşında güreşe başladı. 1946 yılı Stockholm İsveç'de Serbest stil 62 Kg da

Gapur Akhri Akrhiyevİnguş aydın, devrimci. Said oğlu. Furtoug’ta doğdu. Vladikavkaz’da meslek lisesini, Moskova’da Ticaret Enstitüsü'nü bitirdi. Şubat 1917 devrimi sonrasında Kuzey Kafkasya’da devletleşme çabasına girişen aydınlardan biriydi.

Gappo Bayattı

Kasım 26, 2018

Gappo Bayattı(Gappo Bayef). Profesör. Oset. Vladikavkaz Gimnazyumu’nu (1889) ve Novorossisk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni (1894) bitirerek avukatlık yaptı. 1905-1917 yılları arasında Vladikavkaz (Terekkale) Belediye Başkanı idi.

Fuat Uluç

Kasım 26, 2018

Fuat UluçAsker, siyaset adamı ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde (1864) Soçi yöresinden Anadolu'ya sürülerek Marmara yöresinde yerleşmiş bir Vubıh ailesindendir. 1910 yılında Manyas'ın Çavuşköyü'nde doğdu. İlköğrenimini Manyas'da,

Fuat Arna

Kasım 26, 2018

Fuat ArnaSiyaset adamı, gazeteci ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya sürülen bir Adıge ailesinden ve Türk ordusunda kurmay subay olan Abbas Bey'in oğludur. 1909 yılında İstanbul'da doğdu. Bursa Askeri Lisesi'ni bitirerek Harbokulu'na girdi (1928).

Fuad Selim Bey

Kasım 26, 2018

Fuad Selim BeyMısırlı Çerkes aydın. 1874 yılında doğdu. Osmanlı devleti hizmetinde çeşitli görevlerde bulundu. Balkan savaşlarını izleyen karışık dönemde, Osmanlı devletinin Selanik Başkonsolosu idi ve bu görevi “takdire değer bir himmet ve hamiyetle”

Fovset Balkar

Kasım 26, 2018

Fovset BalkarFovset Balkar ( 1932) Çağdaş Çerkes kadın yazarlarından biri olan Balkar Fovset, 1932 yılında Kuzey Kafkasya’da Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde, Baksan Rayonu'na bağlı Kışpek Köyü’nde bir çiftçi ailenin kızı olarak doğdu.

Fikret Arıt

Kasım 26, 2018

Fikret ArıtAbhaz'ların Arıd (Arıdba) ailesindendir. 1918 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. İstanbul Robert Koleji orta kısmını bitirdi (1935). Basın hayatına atılmadan önce banka memurluğu, kömür ticareti, seyahat acentası memurluğu gibi

Fazıl İskender

Kasım 26, 2018

Fazıl İskenderKafkasya’nın yaşayan en önemli edebiyatçılarındandır. 1929 yılında Sohum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Abhazya’da tamamladı. Moskova Kütüphanecilik Enstitüsü'nü bırakıp kaydolduğu Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü’nü 1954 yılında bitirdi.

Fazıl Erim

Kasım 26, 2018

Fazıl ErimKuzey Kafkasya kökenli öğretim görevlisi, politikacı. Adige'dir Tıp öğrenimi gördü ve radyoloji ihtisası yaptı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. X. Dönemde Ordu Milletvekili idi.

Faruk Cimok

Kasım 26, 2018

Faruk CimokRessam Namık İsmail, Hüseyin Avni Lifij, Şevket Dağ gibi Kafkasya kökenli olup 1956 yılında Hatay-Reyhanlı’da doğdu. 1979 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl ilk kişisel sergisini açtı. O tarihten günümüze kadar

Eşref Sencer Kuşcubaşı1873 yılında İstanbul'da doğdu. Kafkasya'dan göç etmiş Sencer adlı bir Vubih ailesinden olan, Sultan Abdülaziz'in kuşcubaşısı Mustafa Nuri Bey'in oğludur. Harb Okulunun son sınıfında iken Yeni Osmanlılar'la ilişkisi olmakla suçlanarak Hicaz'a sürüldü.

Esat Bey

Kasım 26, 2018

Esat Bey1882 yılında Gönen'in Keçidere köyünde doğdu. Dereköylü Kaymakam Çerkes Hasan'ın oğludur. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve Harbokulu'nu bitirdi. Teğmen olarak Üçüncü Ordu'ya katıldı. Bu görevi sırasında gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girerek

Ertuğrul Şevket AvaroğluDağıstan (Avar) kökenli edebiyatçı ve yazar. 1909 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Mustafa Efendi, Dağıstan'ın Ruslar tarafından işgalinden sonra (1859) İstanbul'a hicret etmiş ve Tersane'ye girerek deniz kuvvetlerinde

Ergin Günçe

Kasım 26, 2018

Ergin GünçeAdıge şair ve yazar. 1938 yılında Giresun’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1959) bitirdi. İngiltere'de London School of Economics'de "Master of Science" derecesini kazandı.

Enver Muhammed İsmailKuzey Kafkasya kökenli asker. Adige’dir. Ürdün Ordusu'nda tuğgeneral rütbesine kadar yükseldi. Kraliyet Özel Yaveri. Kraliyet Özel Muhafız Komutanı, Hazine Şefi. 1957-1971 yıllarında Askeri Müşavir. 1971-1976 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı.

Enver Kaplan

Kasım 26, 2018

Enver KaplanKuzey Kafkasya kökenli asker, politikacı, hukukçu. Adige'dir. 1923'de Göksun'da doğdu. Harp Okulunu ve A. Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ordudan ayrıldıktan sonra Avukat olarak çalıştı. Kahramanmaraş Barosu Başkanlığında bulundu.

Emin Semguğ

Kasım 26, 2018

Emin Semguğ1900 yılında, Suriye'nin halen İsrail işgali altında bulunan Golan yöresinde, Mansure köyünde doğdu. Büyük Çerkes sürgününde (1864) önce Balkanlar'a, sonra da Suriye'ye göçetmek zorunda kalan dedesi, Mansure köyünün

Emanullah Çelebi

Kasım 26, 2018

Emanullah ÇelebiDağıstan (Avar) kökenlidir. 1925 yılında Yalova'da doğdu. Harp Okulu'nu ve Hava Harp Akademisi'ni bitirdi. Kurmay yarbay rütbesine kadar yükseldi. 27 Mayıs 1960 askeri harekatını yapan kadro içinde ve Milli Birlik Komitesi'nde yer aldı.

Elmurza Bekoviç ÇerkaskiAdige. Köklü bir Kabardey aileye mensup olan Elmurza Bekoviç Çerkaski 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı, yöneticiliğini yaptı, bu kuruluşun

Eldar Aşba

Kasım 26, 2018

Eldar Aşba1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Kuban Bölgesi Adıge ve Abhaz yedek üyesi.

Elbruz Gaytaoğlu

Kasım 26, 2018

Elbruz GaytaoğluKuzey Kafkasya kökenli folklor ve toplum adamı. 1926 yılında Kafkasya'nın Kuzey Osetya yöresinde Şuvadağ adlı köyde doğdu. Küçük yaşlarda Kafkas halk oyunlarında dereceler aldı. II. Dünya Savaşı sırasında on altı yaşındayken

Ekrem Alican

Kasım 26, 2018

Ekrem AlicanAdige'dir. 1916 yılında Adapazarı'nda doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi, maliye müfettişliği yaptı. 1950 de DP'den Kocaeli Milletvekili seçildi. 1955'de DP yöneticileriyle .anlaşmazlığa düşünce ayrıldı. Hürriyet Partisi korucuları arasında yer aldı.

Dzanbolat DzerikovOset. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı.

Dzanbolat Dzantı

Kasım 26, 2018

Dzanbolat DzantıOset mülteci. 1926'da kurulan Kafkasya Dağlıları Halk Partisi'nin çalışmalarına katıldı, partinin yayın organlarında bazı çalışmaları yayınlandı.

Doğan Kuban

Kasım 26, 2018

Doğan KubanMimar, sanat tarihçisi ve eleştirmeni, yazar. Büyük Çerkes sürgününde Kafkasya’nın Şapsığ yöresinden sürülerek Anadolu’ya gelen bir Adıge ailesinin çocuğudur. Babası Mehmet Bahattin Bey’in görevi nedeniyle

Dırmit Gulya

Kasım 26, 2018

Bir büyüğümüz, “Yüzölçümü ve nüfus itibarıyla Abhazya küçük bir ülke, ancak yetiştirdiği kahramanlar bakımından zengin ve büyük bir ülkedir” der. Bu anlamda baktığımız zaman, Dırmit Gulya Abhazya’nın kültürel anlamda en büyük kahramanıdır.

Davut Guç'ekul

Kasım 26, 2018

Davut Guç'ekulAdıge toplum adamı, devrimci. Naşho’nun oğlu. Kuban bölgesinin Batalpaşa yöresinde (bugünkü Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti) Tazartuk (bugün Besleney) köyünde doğdu. Yekaterinodar’da Askeri Sağlık Memuru olmak üzere öğrenim gördü.

David Urquhart-Jean CzynskiBağımsızlık savaşları süresince Çerkeslere az da olsa birkaç yerden hatırı sayılır yardımlar gelmişti. Bu yardımları yapanlar arasında Polonyalıların ayrı bir yeri vardır. Uzun yıllar Rus emperyalizmi altında ezilen

Çule İbrahim Hakkı1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Anadolu'ya göç ederek Adapazarı yöresine yerleşen bir Vubıh ailesindendir. Mısır'da tarım eğitimi gördü. İttihat ve Terakki iktidarına karşı olduğundan Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın

Cevdet Kerim İncedayıAsker, yazar, devlet adamı. Adigelerin Faşmukh ailesindendir. 1893 yılında Sinop'da doğdu. Faşmukh Abdülkerim Bey'in oğludur. Harbokulu'nu bitirdiği yıl başlayan Birinci Dünya Savaşı'na Kafkas cephesinde katıldı.

Cevdet Aykan

Kasım 26, 2018

Cevdet AykanAdige. Akıl ve sinir hastalıkları uzmanı, devlet ve siyaset adamı. 1925 yılında Erbaa'da doğdu, İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı üniversitede akıl ve sinir hastalı klan ihtisası yaptı. 1957-1959 yıllarında Londra Psikiyatri Enstitüsü'nde

Cevat Kanpulat

Kasım 26, 2018

Cevat KanpulatKuzey Kafkasya kökenli (Vubıh) yönetici ve politikacı. 1912 yılında Manyas'ta doğdu. Sanat Enstitüsü mezunu. Bankacılık ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 27 Mayıs ihtilalinden sonra TBMM'nin I. döneminde Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı.

Çerkez Mehmet PaşaEnderundan yetişmis, pâdişâh silâhdarı iken vezirlikle Şam valisi olup sonra divanda kubbe vezirliğine tâyin edilmiş 1624 Nisan'da Kemankeş Kara Ali Paşa yerine vezir-i âzamlığa getirilerek hem isyanı önem kazanıp Orta Anadolu'ya kadar yayılan

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery