Mehmed Şemsüddin Paşa

Kasım 27, 2018 618

1854'de Kafkasya'da Vubıh yöresinde doğdu. Babası Tletseruk Osman büyük Çerkes sürgününde ailesiyle birlikte Osmanlı topraklarına göç etmişti. 1880 yılında Mektebi Mülkiye'yi (SBF) bitirdi. Mabeyn katipliği'nde, Atina Elçiliği Başkatipliği'nde (1885),

Hariciye Nezareti Umur-u Şehbenderi Müdürlüğünde (1886), Madrit Konferansı Murahhaslığında (1892), aynı yıl Bükreş Sefirliğinde, hariciye Nezareti Müsteşar Muavinliğinde (1893), Tahran Sefirliğinde (1894), Van Valiliğinde (1896), tekrar Tahran Sefirliğinde (1897), Memurin-i Mülkiye Komisyonu Riyasetinde (1908) bulunmuş, aynı yıl Kamil Paşa Kabinesi'nde Evkaf Nazırı olmuştur. Rütbesi vezir ve son memuriyeti Trablusgarp Saltanat Naipliği (1912) idi.

Çerkes Şerif Rauf Paşa'nın damadı olan Mehmed Şemsüddin Paşa, 1908'den sonra Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti'nin de önde gelen kişileri arasında bulunmuş, derneğin organı olan "Quaze" gazetesinde yazılar yazmıştır. "Hesab-ı Nazari" adlı bir matematik ders kitabı ile "Çerkes Hattı Yahut Hatt-ı Umumi" adlı Çerkes alfabesiyle ilgili bir broşürü de yayınlanmıştır. 1921 yılında İstanbul'da öldü. Oğlu Orhan Şemsüddin Bey de değerli bir hariciye memuru idi.

Kaynak: Kafkasya Gerçeği, Nisan 1993, Sayı 12.

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery