Mahmud Sami El-Barudi

Kasım 27, 2018 1256

Mahmud Sami El-BarudiMısırlı ünlü devlet adamı, asker ve şair. Çerkes Memluk Devleti döneminde Mısır'a gelmiş olan Navurzoko adlı bir Adige ailesine mensuptur. 1838 yılında Kahire'de doğdu. Askeri Lise ve Harbokulu'nu (1855) bitirdikten sonra İstanbul'a giderek

bir süre burada memurluk yaptı, Osmanlıca ve Farsçayı da öğrendi. İstanbul'da tanışıp etkisinde kaldığı Çerkes yazar Hağur Ahmet Mithat Efendi'den Çerkes ulusal bilinci ve uzak atalarının yurdu Kuzey Kafkasya sevgisini aldı. Hidiv İsmail Paşa döneminde Mısır’a döndü ve orduda görev alarak Paşa (General) rütbesine kadar yükseldi.

Mısır ordusu birlikleriyle 1866'da Girit'teki ayaklanmanın bastırılmasına, 1877'de Osmanlı-Rus Savaşına katıldı. Aş-Şarkiyye Muhafızlığı (Mutasarrıflık) ve Kahire Valiliği görevlerinde bulundu. 1879'da Milli Eğitim, daha sonra ise Evkaf Nazırı oldu. Arabî Paşa olayı sırasında Riyad Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olarak bulunuyordu ve "Vatanî" grubundan yana tavır almıştı. Bu nedenle daha sonra onların çoğunlukta bulunduğu kabinede Başbakanlığa getirildi. Mısır'ın İngiliz ve Fransızlar tarafından işgalinden sonra ihtilale karışmakla suçlanarak idama mahkum edildiyse de cezası sürgüne çevrildi ve Arabî Paşa ve Çerkes kökenli diğer bazı "Vatanî" lerle birlikte Seylan adasına sürgüne gönderildi (Aralık 1882).

Sürgünde gözlerinden çok ağır şekilde rahatsızlandığından Eylül 1900'da affedilerek Mısır'a dönmesine izin verildi. 12 Aralık 1904'de Kahire'de öldü. Devlet adamlığının yanında bir araştırmacı, edebiyatçı ve şairdi. Onun çağında Arap şiiri duraklamış, düşünce ve fikir içermeyen süslü cümleler ve kafiyelerden ibaret bir hale gelmişti. Onun sürgünde bulunduğu sırada hummalı bir çalışmayla hazırladığı ve Abbasi döneminden El-Bahturî, Ebu Nuves, İbn ar-Rumî, Ebu Tammam, İbn El –Mu’tez, El-Mutanabbî, El-Maarî gibi şairlerin şiirlerinden oluşturduğu yaklaşık 40.000 beyitlik antoloji, Arap şiirinde bir yenilenmeye yol açmıştır. Kendi şiirlerini ve şiir konusundaki düşüncelerini içeren "Divan-ül Barudî" ölümünden sonra ve kendisi gibi Çerkes kökenli olan eşi Amine El-Barudi tarafından Arap ve dünya edebiyatına kazandırılmıştır. Ölümünden sonra çeşitli ünlü yazarların da etkisiyle, Arap edebiyatının önemli adlarından biri haline gelmiştir.

Eserleri:
Mukhtarat'ül Barudî, 4 Cilt, Kahire, 1909-1911. (ölümünden sonra yayımlandı).
Divan-ül Barudî, 2 Cilt, Kahire, 1904-1915. (ölümünden sonra yayımlandı).

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery