Yaşar Bağ

Aralık 22, 2018

Abzah olan ve Hatko sülalesinden gelen Yaşar Bağ 1932’de o zamanlar Amasya’ya bağlı olan Gümüşhacıköy ilçesinin Göçeri köyünde doğdu. Ladik Akpınar Köy Enstitüsü ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü Sağlık Bölümü, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü,

Tığuj oğlu (Tığujıko) Şerel’ıko Kızbeç, o zamanlar Adagum Irmağı kıyısında olan Naşha (Нашъхьэ) köyünde 1777 yılında doğdu. Kızbeç, 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında Adıge ülkesinde yaşamış olan yiğitlerden, kahramanlardan biriydi. O dönemin yazarlarından Hangerıye’nin

Zubeyr Temirhan

Kasım 27, 2018

Zubeyr TemirhanMühendis. 1-9 Mayıs 1917 tarihlerinde Vladikavkaz'da (Terekkale) toplanan I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi'nin (Terekkale Kurultayı) Başkanlık Divanı'nda Dağıstan bölgesini temsilen yer aldı. Bu kongrede oluşturulan ve Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği

Zübeydet ŞhaplıBüyük Çerkes sürgününde (1864) İstanbul'a gelerek Osmanlı ordusunda korgeneralliğe kadar yükselen Şhaplı Osman Ferid Paşa (Vubıh) ile İmam Şamil'in oğlu Gazi Muhammed Paşa'nın kızı Nefiset Hanımın (Avar) kızlarıdır. 1909 yılında babasının “Şeyh'ül

Zeraho Bekir Sami GünsavBüyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya göç ederek Bandırma yöresinde yerleştirilen bir Vubıh ailesindendir. Gubzec Hasan Beyin oğludur.1879 yılında Dümbe köyünde doğdu.1900'de Harp Okulu'nu bitirdikten sonra mümtaz yüzbaşı olarak da

Zelimhan YandarbiyevÇeçen-İçkeriya Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı. Kazakistan’da doğdu. Ailesi vatanına dönünce Eski Ataghi auluna yerleşti. İlk okulu da bu köyde okudu. ÇİASSR. Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini bitirdi. Moskova’da

Zekiye Kazuk

Kasım 27, 2018

Zekiye KazukAdige'lerin Hakhurat ailesinden. 1913'de Düzce'de doğdu. İ. Ü. Tıp Fakültesi'ni bitirdi (1943). Doğum ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı olarak 3O yıl Ankara'da hekimlik yaptı. Genellikle Kafkas'ların oluşturduğu Düzce Kültür Derneğinde ve Ankara Kuzey Kafkasya

Zekeriya Zihni BajBüyük Çerkes sürgününde (1864) Kuzey Kafkasya’dan sürülerek Anadolu’ya gelen ve Tokat-Erbaa yöresinde yerleşen bir Adige ailesinin çocuğudur. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Tekirdağ Mutasarrıflığı ve Edirne Valiliği görevlerinde

Zavurbek Davutoko

Kasım 27, 2018

Zavurbek DavutokoKuzey Kafkasya'da Mozdok’ta doğdu. Aslanbek (Nikifor) oğlu. Atalarının Müslüman olmalarına karşın, Kazak ordusunda bulunan babası Mozdok’ta din değiştirerek Hristiyan-Ortodoks mezhebine girmişti. “Aleksandr Nikiforoviç

Zanıko Hasan Fuad PaşaAdıge asker ve matematikçi. Natukhay boyundan ve Zanıko Sefer Paşa'nın oğludur. 1873 yılında İstanbul'da Harbokulu'ndan piyade teğmeni olarak mezun olmuş, kırk yıl kadar askeri ve sivil okullarda

Zahid Şamil

Kasım 27, 2018

Zahid Şamilİmam Şamil’in torunu, Rus Ordusunda tümgeneralliğe kadar yükselen Muhammed Şefi’nin oğlu. 1859 yılında doğdu. Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) öğrenim görerek Rusya’ya döndü. Kazan kentine yerleşti.

Yusuf Ziya BinatlıDağıstan’lı Üniversite öğretim üyesi profesör ve yazar. 1914 yılında Mısır-İskenderiye'de doğdu. Müderris Ömer Ziyaeddin Efendi ve Nazife Hanımın oğludur. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Savcılık, hakimlik ve devlet

Yusuf Suad NeğuçKuzey Kafkasya yurtseveri. Hukukçu, eğitimci, toplum ve siyaset adamı. Kafkas-Rus Savaşları sonucunda Kuban Bölgesi’nden Anadolu’ya sürülen bir Adige (Şapsığ) ailesinden Neğuç Hasan Hulusi’nin oğludur. Düzce’de, Bataklık

Yusuf İzzet METBüyük Çerkes sürgününde(1864) Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden sürülen bir Adige ailesinin çocuğudur. 1876 yılında Yozgat’ta doğdu. Babası Met Çunatuko İbrahim'i çok küçük yaşlarda kaybettiği için güçlükler içinde büyüdü. Yetim

Yusuf As-Sibay

Kasım 27, 2018

Yusuf As-SibayMısır'lı ünlü roman, hikaye ve piyes yazarı, toplum ve devlet adamı. Çerkes Memlük Devleti döneminde Mısır'a gelerek yerleşmiş bir [Adıge] ailesindendir. Babası Muhammed Sibay da oldukça tanınmış bir edebiyatçıydı. Bu

Yüksel Koç

Kasım 27, 2018

Yüksel KoçAbhaz kökenli üniversite öğetim üyesi, yazar. 1935 yılında Sakarya Akyazı’da doğdu Siyasal Bilgiler Fakültesî ni bıtirdikten sonra A.B D Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde master (1962), A:Ü. Biyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora

Yılmaz Nevruz

Kasım 27, 2018

Yılmaz Nevruz1938 yılında Eskişehir'e bağlı Sivrihisar ilçesinin Ertuğrul (Yakapınar) köyünde doğdu. Dini konularda 15 kadar eser yazmış olan dedesi Geriy Efendi, 1905 yılında Kafkasya'nın Ullu Karaçay (Kartcurt) yöresinden Türkiye'ye

Yelena İsenbayevaKuzey Kafkasyalı dünya ve olimpiyat şampiyonu. Tabasaran kökenli Yelena İsenbayeva 3 Haziran 1982'de Volgograd'da doğdu. Spor yaşamına 5 yaşında jimnastikçi olarak başladı. Boyunun uzunluğu nedeniyle

Yelbuzdıko BrıtatıHukukçu, yazar. 1912 yılında St.Petersburg'da "Khuri Tın" adlı resimli toplumsal dergiyi yayınladı. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra

Yefrem Eşba

Kasım 27, 2018

Yefrem EşbaAbhaz devrimci, devlet ve siyaset adamı. Aleksey oğlu. Bediya köyünde doğdu. Moskova Üniversitesini bitirdi (1914). Aynı yıl RSDİP’ne üye oldu ve Partinin Bolşevik fraksiyonu içinde yer aldı. Şubat 1917 devriminden sonra Sohum

Yediç Hağandoko

Kasım 27, 2018

Yediç HağandokoAdige general. İslam oğlu. 1871 'de Nalçik yöresinde Karmehable (bugünkü Kamennemost) köyünde doğdu. Bir Ortodoks-Hıristiyan olarak Konstantin Nikolayeviç adıyla vaftiz edildi. 1891'de Konstantinovski Askeri Okulu’nu

Yaşar Doğu

Kasım 27, 2018

Yaşar DoğuÜnlü güreşçi Yaşar Doğu, 1915 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu. Dedesinin köyü olan Emirli'de büyüdü. Güreşe orada başladı. 1938 yılında Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine çıktı. Bir yıl içinde

Yaşar Bağ

Kasım 27, 2018

Yaşar BağAbzah olan ve Hatko sülalesinden gelen Yaşar Bağ 1932 de Amasya’da doğdu. Köy Enstitüsü Sağlık Bölümü, Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ve Türkiye ve Orta Doğu

Yahya Kanbolat

Kasım 27, 2018

Yahya KanbolatPolitikacı ve yazar. Kafkaslardaki Büyük Çerkes sürgününden (1864) Balkanlara (Üsküp yöresi), 1877 Osmanlı-Rus savaşı sonunda da Suriye'ye ve daha sonra Hatay’a yerleşen Şaguj adlı bir Adige ailesinin çocuğudur.

Yafevune Abdul

Kasım 27, 2018

Yafevune AbdulAdige şair ve yazar. 1938 yılında Ürdün'de Suveyleh köyünde doğdu. Maddi imkansızlık yüzünden yüksek öğrenim yapamadı ve orduya katıldı. 1956 Arap-İsrail savaşında yaralandı ve madalya aldı. 1960 yılında ordudan ayrıldı.

Vüs'at Orhan Bener1922'de Samsun’da doğdu. İlk, orta öğrenimini Anadolu’nun çeşitli kentlerinde tamamladı. 1941'de Harbiye Mektebi'ni, 1957'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ticaret Bakanlığı'nda raportör, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde

Vladislav Ardzınba19 Mayıs 1945 yılında Sohum’un Aşağı Eşıra Köyünde doğdu. Çocukluk ve okul çağları doğduğu köyde geçti. 1962-66 yıllarında Sohum Devlet Pedegoji Enstitüsü Tarih Fakültesinde okudu. Aynı Enstitünün Şarkiyat Bilimleri

Vehbi Saadin

Kasım 27, 2018

Vehbi SaadinMısır'lı Çerkes tiyatro ve hikaye yazarı, gazeteci. İlk hikayeleri 1942 yılında yayınlanmaya başladı. 1952'de monarşiye karşı ayaklanan "Hür Subaylar" hareketine katıldı ve polis örgütünde bir süre görev yaptı. Bu yılların

Vassan Giray Cabağı3 Mayıs 1882 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Nazran (Nasırkort) kasabasında doğdu. 1900 yılında Vladikavkaz Gimnazyumu'nu bitirdi. Yüksek öğrenim için Petersburg Üniversitesi'ne ve daha sonra Riga Üniversitesi'ne kaydoldu,

Vasfi Güsar

Kasım 27, 2018

Vasfi GüsarAdıge toplum adamı ve yazar. 1895 yılında İstanbul'da doğdu. Osmanlı ordusunda alaydan yetişme bir subay olan babasının görevi nedeniyle ilk öğrenimini Amman(Ürdün) de, orta öğrenimini Şam ve Nablus'da yaptı. Şam’da

Uzun Hacı

Kasım 27, 2018

Uzun HacıKuzey Kafkasyalı din alimi ve toplum adamı. 1830 yılında Dağıstan’ın Saltı aulunda varlıklı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Asıl adı Usmi Hacı’dır. Nakşibendi tarikatine dahil oldu. 1882’de doğduğu aulda kurduğu medresedeki

Ümit Özdağ

Kasım 27, 2018

Ümit ÖzdağDağıstan (Lak) kökenli olup Milli Birlik Komitesi üyelerinden Muzaffer Özdağ'ın oğludur. 1961 yılında babasının görevli-sürgün olarak bulunduğu Tokyo / Japonya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini T.E.D. Ankara Koleji'nde

Ufuk Tavkul

Kasım 27, 2018

Ufuk TavkulKafkasya'dan 1905 yılında Anadolu'ya göçederek 1910 yılında Konya yöresine (Başhöyük Köyü) yerleşen Tohçuk adlı bir Karaçay ailesindendir. 1960 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Koleji'ni ve Hacettepe Üniversitesi Türkoloji

Ufuk Kobaş

Kasım 27, 2018

Ufuk KobaşKuzey Kafkasya kökenli, çok yönlü ressam. Grafik sanatı eğitiminden ressamlığa uzanan meslek öyküsünde, dekor ve kostüm çizimleri, afiş çalışmaları, kitap kapakları, TV programları için fotoğraf çekimleri, takvim

Tunuslu Hayreddin PaşaÇerkes kökenli devlet adamı, düşünür, yazar. 1822-25 yıllarında Kafkasya'da doğdu. Küçük yaşta yurdundan kaçırılarak önce İstanbul'da, sonra da Tunus'ta (1839) köle olarak satıldı.Tunus Beyi tarafından satın alınarak Bardo

Tuncay Mehmet BirandÜniversite öğretim üyesi, yazar. Adıgelerin Brante ailesindendir. 1944 yılında doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra burada öğretim üyesi olarak bulundu. Doçent (1971), Profesör

Tuğa Fuat Paşa

Kasım 27, 2018

Tuğa Fuat Paşa1835 yılında Mısır'da doğdu. Osmanlı Devleti'nin hizmetinde bulunan Tuğa Hasan Paşa'nın oğludur. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da gördükten sonra Mısır'da harp okulunu bitirerek Mısır ordusunda albaylığa kadar yükseldi.

Timur Kuban

Kasım 27, 2018

Timur Kuban1888'de Kuzey Kafkasya'nın Adigey yöresinde doğdu. Genç yaşta kardeşi ile birlikte öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu'nu bitirdi. Balkan Savaşı'nda subay olarak Şükrü Paşa

Tevfik Çiper

Kasım 27, 2018

Tevfik ÇiperAbaza/Abazin. 1901 yılında Adana'ya bağlı Tufanbeyli'nin Akpınar köyünde doğdu. İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirerek çeşitli yerlerde hakimlik, Adalet Bakanlığı Müfettişliği görevlerinde bulundu. Ankara'da serbest avukat olarak çalıştı.

Tembolat GibizatıOset devrimci, toplum ve siyaset adamı. Dapbo’nun oğlu, Tembolat (Debola) Gibizatı, Osetya yöresinde devrimci mücadelenin aktif önderlerinden biriydi. Devrimci-Demokratik Oset Partisi “Çermen”in kurucuları arasındaydı (1917).

Taştemir YeldarhanovÇeçen eğitimci, toplum ve siyaset adamı. Eljuka’nın oğlu. Urus-Martan ilçesinin Gekhi köyünde doğdu. İlköğreniminden sonra Kuban bölgesinde Yekaterinodar’da Aleksandrovski Öğretmen Enstitüsü’nü bitirdi. Maykop’taki “Dağlı Okulu”nda

Taşof Hacı

Kasım 27, 2018

Taşof Hacı1834 yılında Kuzey Kafkasya’da Rus ordularına karşı iki ayrı bölgede savaşanlardan biri Dağıstan’da İmam Şamil, diğeri de Çeçenistan’da Taşof-Hacı idi. Çeçenler tarafından kendisine milletin başkanlığı teklif edilince,

Tarko Hacı Gardanovİnguş din adamı, halk önderi. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Merkez İcra Komitesi’nin zaafa uğradığı 1918 yılı başlarında Terek bölgesinde Bolşeviklerin inisiyatifinde oluşturulan “Sovyet iktidarı”nı destekledi. İnguşlardan

Tarık Mümtaz GöztepeGazeteci ve yazar. Adıge'lerin Hağur ailesindendir. 1891 yılında İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesini (1914) ve Kara Harbokulu'nu bitirdi. Topçu subayı olarak orduya katıldıktan sonra birbiri ardınca dokuz Harbiye

Tarık Cemal KutluKuzey Kafkasya kökenli filolog, araştırmacı ve yazar. 1944 yılında Kahramanmaraş-Göksun-Çardak'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maraş'ta yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü

Tarık Carım

Kasım 27, 2018

Tarık CarımKuzey Kafkasya kökenli ressam. Diplomat olan babasının görevi nedeniyle 1923 yılında Moskova'da doğan Tarık Carım, Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nda mimarlık, Paris Üniversitesi'nde şehircilik eğitimi gördü. Bu arada

Tarık Binat

Kasım 27, 2018

Tarık BinatAdıge gazeteci, şair ve yazar. 1919 yılında Hasankale'de doğdu. Harbokulunu bitirdi. Kıdemli Yüzbaşı iken sağlık nedenleriyle ordudan ayrıldı. THY, Çanakkale Seramik, İstanbul Porselen, Timlo İnşaat, Bandırma Gübre

Tanbiy Ömer Mümtaz Bey1859 yılında Kafkasya'da Adıge yöresinde doğdu. Tanbiy Hacı İsmail Bey'in oğludur. Büyük Çerkes sürgününde ailesiyle birlikte Osmanlı topraklarına göç ettikten sonra rüştiye (ortaokul) eğitimi gördü. İdari görevlerde bulundu.

Tamer Adıgüzel

Kasım 27, 2018

Tamer AdıgüzelAdıge şair. Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'dan Anadolu'ya sürülerek Konya yöresinde yerleştirilen Thatsı adlı bir Adıge ailesinin çocuğudur. Konya'daki Kuzey Kafkasya Kültür Derneği’nin çalışanları arasında

Tambi Elekhoti

Kasım 27, 2018

Tambi ElekhotiKafkas yurtseveri, hukukçu, yazar. 1889 yılında Kafkasya’nın Osetya yöresinde Digorya'da doğdu. Terekkale (Vladikavkaz) da lise öğrenimini tamamladıktan sonra Petersburg'da Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1913).

Page 1 of 8

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery