Neden Konfederasyon?

By Şubat 28, 2016 334 0

Bir toplumu yaratan; ne ırktır, ne kan bağıdır. Temel öğe biz duygusudur. Bu duygu ortak kültür yaratır. Ortak kültürü yaratanda, yüzyıllar boyu bir arada yaşamaktır. Yani kuşaklar boyu, aynı koşulları paylaşmaktır.

1864 yılında; yurtlarını, Kafkasya’yı terk etmek zorunda kalarak, Osmanlı topraklarına intikal edenlere ÇERKES’ ler adı verilmiş, kayıtlara öyle geçirilmiştir. ÇERKES kelimesi, KAS unsuruna mensup bütün Kafkas Kabilelerinin adıdır. Bunların her birinin kendine mahsus ayrı dil ve kültürleri olmakla birlikte ananeleri, kader birliği onların birbirlerinin kardeşi olmalarını sağlamıştır. Hiç olmasa, aynı coğrafi bölgenin; insanı, komşusu ve kader birliği içinde ve müşterek bir yaşantıya sahiptirler. Biz Duygusu ile bütünleşmişlerdir.

Biz Duygusu ile bütünleşen bu insanların, dernek kurarak aralarında dayanışma sağlama çalışmaları 1908 yılından bu yana sürmektedir.

1908 yılında İstanbul’da; Çerkes İttihat Ve Teavun Cemiyeti,

1914 yılında İstanbul’da; Kafkaslılar Arasında Neşri Maarif Cemiyeti

1918 yılında İstanbul’da; Çerkes Kadınları Teavun Cemiyeti,

1920 yılında İstanbul’da; Kafkas Tealin Cemiyeti, Kafkasya İstiklal Komutası, Siyasi Göçmenler Komutası kurulmuştur.

Cumhuriyet Döneminde; kurulan dernek, vakıf, klüp ve federasyonlar, dayanışma komutaları faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Günümüzde; yüze yakın Kafkas Derneği mevcuttur. Bir kısmı Kafkas Dernekleri Federasyonu, bir kısmı Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu kapsamında, bir bölümü de bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu yapılanmada, toplumu tatmin etmemiştir. TEK TEMSİL arzusu; her platformda dile getirilmekte, her geçen gün bu özlem kuvvetli bir şekilde ifade edilmektedir. Birlikten kuvvet doğar prensibi gerekçe olarak vurgulanmaktadır.

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde “kuruluş amaçları aynı olan, en az üç federasyonun bir araya gelmesiyle konfederasyon oluşturulabileceği” ön görülmektedir. Bu durumda Konfederasyon oluşturmak için; bir federasyona daha ihtiyaç vardır. En az beş dernek bir federasyon oluşturabileceğine göre; faaliyetlerini bağımsız sürdüren derneklerle,bir federasyon oluşturulabilir. Bu federasyonun oluşumu ile; konfederasyon oluşturma çalışmaları yapılabilir.

Konfederasyon; derneklerin doğrudan yer almadığı ancak, federasyonları ile temsil edilebildiği bir üst kuruluştur. Bu anlamda; bütün birleşme çeşitleri içerisinde, toplumla direkt teması olmayan SOYUT BİR KURULUŞ olarak kendini gösterir.

 

Konfederasyonlar aşağıdaki özelliklere sahiptir.

- yetkileri İÇ ve DIŞ TEMSİL olarak belirlenebilir.

- Çok disiplinli bir alt yapı ister.

- Federasyonların uyumlu ve disiplinli olması durumunda, konfederasyon bütün toplum için ortak bir ses ve ortak bir TEMSİL durumunu oluşturabilir.

 

Konfederasyon oluşması halinde;

- Profesyonel bir yönetim kadrosuna

- Uygun bir yönetim merkezine

- Yeterli bir bütçeye sahip olması gerekecektir.

Niçin Konfederasyon Oluşturmalıyız:

Bugün neden yakınıyoruz. Temsilde çok parçalı oluşumuz. Dolayısıyla etkin

olamayışımız.

Hangi kuruluşumuz; camiamızı ben temsil ediyorum diyebilir. Hiçbir kuruluşumuzun TEK TEMSİL gücünün kendisinde olduğunu beyan etmesi mümkün değildir. Toplumumuz bize ne diyor; BİRLEŞİN. TEK TEMSİL. Bir an önce bir araya gelin diyor. Buna kulak vermek durumundayız. Bilindiği gibi; bir işte başarılı olmak istiyorsanız, iki vazgeçilmez faktör vardır. Bunlardan birisi YETERLİ KAYNAK, diğeri ise bu kaynağı, doğru ve öncelikli projelerin oluşumunda kullanabilecek bir ÖRGÜTLENME. Bunlardan birisinin yetersizliği, başarıyı olumsuz, yokluğu ise imkansızlığa neden olur. Doğal olarak Konfederasyon’un belirlenmiş görevleri olacak, bu görevler oluşturulacak Tüzük de yer alacak, Konfederasyon’a bağlı Federasyonlarda bu Tüzüğe uymakla yükümlü olacaklardır.

Konfederasyon oluşumunda nasıl bir uygulama yapılabilir.

Konfederasyonu oluşturacak Federasyon zor bir KOMİSYON oluşturulabilir. Bu

Komisyon aşağıda ki işlemleri yapabilir:

- Komisyon asgari müşterekleri tespit eder,

- Bir Konfederasyon Kuruluş Protokolü hazırlanır,

- Kuruluş Protokolü federasyonların tasvibine sunulur uygun bulunduktan sonra Konfederasyon Tüzüğü hazırlanır.

- Kuruluş çalışmalarına geçilir.

Sonuç olarak; toplumumuzun bugün ulaşmış olduğu seviye ve tecrübe; her bakımdan güçlü bir KONFEDERASYON oluşturarak, TEK TEMSİL’i güçlü bir şekilde kullanabilecek durumdadır. Yeter ki BEN duygusundan kurtularak, BİZ diyebilelim. Bunun gerçekleşmesi emek ister, inanç ister. Her şeyden önemlisi güven ister. Temsil gücünün her platformda etkin şekilde kullanabilecek, yetişmiş insanımız vardır. Kaynağımız vardır.

TEK TEMSİL gücünü kullanmak için, Konfederasyon çatısı altında toplanmak, toplumumuzun isteği olup, etkin olmanın tek yoludur.

Osman AKYOL

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kafkasya Neresidir?

Kafkasya Neresidir?

Ara 10, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Son Twetler

RT @profdrhalukkoc: Rusya Fed.Ank B.elçisi Aleksey Yerhov;1820-1870 yıllarında her türlü eziyet,baskı ve zorla topraklarından sürdükleri Ka…
https://t.co/z2AVKFGjVf
Adıge Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun https://t.co/10PUan3hJA
RT @ajanskafkas: Mustafa Aydın Turan | Mehdi Nüzhet Çetinbaş yazdı https://t.co/bM0qHZIb6X https://t.co/LV5Nislevy
Follow Çerkesya on Twitter

Post Gallery

Çerkes Parası ve Kaffed'in Kozmik Aklı

Çerkeslerin Mitolojik Kahramanı Nart Sosruko Mobil Oyun Oluyor

Eski Kafkas halkları, Amerikan yerlileri ve Sibirya halklarıyla akrabaymış

Belgesel Film Gösterimi-Çerkes Atının Öyküsü Şağdi

Hayriye Melek Hunç Anısına Kitap Günleri

Adıgey Halkı Anadilde Eğitim İstedi

Sarıkamış’tan Bir Şehit Öyküsü

Efsanevi Kabardey Atları Dörtnala Geri Dönüyor

Çerkes Kültürüne Son Bir Yaşam Alanı