İsrail'de Çerkez Köyü-Kfar Kama

Çerkes diasporası , Kfar kama , Kfar Kama Köyü , çerkes köyü , circassian diaspora , Çerkesler , Çerkezler , Çerkez , Çerkes , Kafkasya , Çerkes Sürgünü , Çerkes Soykırımı , Çerkeslerin kökeni , Çerkezlerin Kökeni
Kfar Kama, Çerkez Ethem, Çerkezlerin adetleri, Çerkez köyü, Çerkez halkı, İsrail, Çerkezce, Reyhaniye İsrail'in kuzeyinde, Aşağı Celile bölgesindeki köylerden biri olan Kfar Kama'da (Kama Köyü) 3 bin Çerkez yaşıyor. Çerkez adetlerinin geçerli olduğu ve Çerkezcenin konuşulduğu köyde, Türkiye'den 9 Türk…[...]

Read more 1
 1149

Libya’da Yaşayan Çerkesler

Libya Çerkesleri , Çerkesler , Çerkezler , Çerkes diasporası , circassian diaspora , Çerkeslerin Anavatanı , Çerkezlerin Vatanı
Libya Çerkesleri Benghazi kasabasına 800 Km mesafedeki Misrata yakınlarında yaşıyorlar. Burada büyük bir kabile olarak yerleşmiş durumdalar ve Misrata’ya 5 km uzakta olan bu bölgeye “Çerkes Bölgesi” deniliyor.Toplam nüfusları yaklaşık olarak 10 000. Bölgedeki ikinci büyük kabile. Bir de Benghazi’nin…[...]

Read more 0
 969

Suriye'deki Çerkes Topluluğunun Tarihinden

Suriyeli çerkesler , Çerkesler , Çerkezler , Suriyede Yaşayan Çerkesler , Çerkes diasporası , Şam Çerkesleri
Suriye’nin kuzeyine ilk Çerkes grupları Halep Vilayeti’ne bağlı Maraş Sancağı topraklarına 19.yüzyılın 60’lı yıllarının ortalarında yerleştiler. Çerkeslere, sürekli hükümete karşı ayaklanan Zeytun bölgesinin kontrolünü sağlayacak Osmanlı’nın jandarması rolü verilmişti. 1872 yılında bine yakın Çerkes, Hama ve Humus şehirleri civarına ve…[...]

Read more 0
 538

Diaspora Nedir

Diaspora Nedir , Çerkes diasporası , Çerkez Diasporası , kafkasya diasporası , Çerkes Sürgünü , Sürgün Güzergahı , Diasporanın Anlamı , Diaspora ne demek
Diaspora terimi, çeşitli nedenlerle anavatanı dışında yaşayan, içinde yaşadığı toplumdan farklı özelliklerini koruyan ve kendini anavatanı üzerinden tanımlayan topluluklar için kullanılmaktadır. Bugün dünyadaki yaklaşık 7,5-8 milyonluk Çerkes nüfusunun %60' ından fazlası anavatanı Kafkasya'nın dışında yaşamaktadır.Bu nüfus başta Türkiye olmak üzere…[...]

Read more 0
 744

Diasporadaki Çerkesler

Diasporadaki Çerkesler , Çerkes diasporası , circassian diaspora , kafkasya diasporası , Çerkesler , Çerkezler , Çerkes Sürgünü , Çerkezler Kimdir , Çerkesler Nereli , Çerkeslerin Vatanı , Çerkezlerin Anavatanı
Azak Denizi ve Karadeniz’in doğu kıyıları ile Terek nehrine kadar uzanan topraklarda yaşayan Çerkesler, bu coğrafyada önemli uygarlıklar yarattılar. Çerkes ülkesi, bugünkü Gürcüstan’ın kuzeyinden Don nehrine kadar uzanıyordu. Tarihsel Çerkes yurdu olan bu coğrafyada Çerkesler, antik Kuban ve Maykop kültürlerini…[...]

Read more 0
 686

Türkiye'de Kuzey Kafkas Diasporası

Kuzey Kafkas Diasporası , Çerkes diasporası , circassian diaspora , Çerkesler , Çerkezler , Kafkasya , Çerkes Sürgünü , Türkiye ve Çerkesler , Türkiyedeki Çerkesler , Türkiyedeki Çerkezler , Abhazlar , Çeçenler
Rus İmparatorluğu’na karşı uzun ve acımasız bir savaştan sonra Kuzey-doğu Kafkasyalılar 1858’de ve Kuzey-batı Kafkasyalılar 1864’de yenildiler. 14 Nisan 1864’de muzaffer Prens Mikhael Soçi’de Adığe kabileleri liderleriyle görüştü ve onlara dağları ter edip ovalara yerleşmelerini söyledi. Buna karşı çıkanların bir…[...]

Read more 0
 717

İsrail Çerkesleri

İsrail Çerkesleri , Çerkes diasporası , Kfar kama , Sürgün Çerkesler , circassian diaspora , israil ve çerkezler
Şogen Pshamaf ile Ürdün’de tanıştık. Bize “Müsteşar” statüsüyle Netanyahu Hükümeti’ne Çerkesler konusunda danışmanlık yaptığını söyledi. Kendisiyle görevi ve İsrail’deki Çerkesler hakkında söyleşmek istedik. Söyleşiye yer yer İsrail’deki diğer Çerkes köyü Reyhaniye Belediye Meclisi Üyesi olan olan Gış Memduh da katıldı.…[...]

Read more 0
 592

Suriye Çerkesleri

Suriye Çerkesleri , Çerkes diasporası , Çerkes Sürgünü , Suriyeli çerkesler , Çerkesler , Çerkezler
Çerkes Memlukları döneminde Mısır’ın hakimiyeti altında bulunan Suriye’deki garnizonlarda önemli sayıda Çerkes bulunuyordu; varlıklarını Osmanlı döneminde de sürdürdüler. Ancak Suriye’de bugün Çerkes diasporasını oluşturanlar 19. yüzyılda, büyük sürgünde buraya gelenlerin torunlarıdır.Suriye olarak anılan topraklar o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun Suriye (Şam),…[...]

Read more 0
 998

Amerikalı Adigeler

Amerikalı Adigeler , Amerikadaki Çerkesler , Adigeler , Çerkesler , Çerkes Sürgünü , RusKafkas Savaşı , Kafkasya
19.yüzyılda,1864 yılı ve sonrasında, Ulusumuzun başına gelmiş olan büyük felaket nedeniyle, Adıgeler yeryüzünün dört bir köşesine dağılmış bulunuyorlar. Adıgelerin çoğu bugün Türkiye, Suriye, Ürdün, Almanya ve daha başka ülkelerde yaşıyor. Bu arada Amerika'da bulunan Adıgelere ilişkin bilgilerimiz bu son yıllara…[...]

Read more 0
 731

Kosova'nın Kayıp Çerkesleri

Kosova'nın Kayıp Çerkesleri , Çerkesler , Kosova Çerkesleri , Çerkes Sürgünü , Çerkes Soykırımı , Adıgey Cumhuriyeti
Kosova'nın kayıp Çerkesleri Ülkelerinden sürüldüler. Osmanlı' ya sığınanların bir kısmı Balkanlar' a yerleştirildi. Kıyım ve sürgün burada da onları izledi. Geride kalanlar bir azınlık bile oluşturamayacak kadar az oldukları için yok sayıldılar. Bir daha onları hatırlayan olmadı. Kosova' nın Çerkesleri,…[...]

Read more 0
 615

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.