Bir Çerkes Boyu, Kabardeylerin Kökeni ve Yerleşimi

Çerkes Boyu , Kabardeyler , Kabardeylerin Kökeni , Çerkesler , Adige , Adigeler
Kabardeylerin kökeni ve yerleşimi konusu hararetli tartışmalara, arkeolojik bulguların ve belli sayıdaki yazıl çalışmaların varlığına rağmen kesin bir sonuca bağlanamamıştır.1 Bu kısa makalede eldeki verileri biraz daha ayrıntılandırmayı ve olanaklar ölçüsünde onlara bir şeyler katmayı amaçladık. Ortaçağ sonrası dönemde Adığelerle…[...]

Read more 0
 4431

Çerkes Ethem-Sefer Berzeg Olayı

Çerkes Ethem , Düzce İsyanı , Sefer Berzeg
İngilizlerin desteğini arkasına alan, Padişahın Halifelik sıfatından ve şeyhülislâm fetvasından yararlanan İstanbul yönetimi, M. Kemal Paşa'nın Ankara'da Birinci TBMM'si açma çabalarını engelleme gayreti içine girer. Adapazarı, Düzce, Bolu ve Gerede’yi içine alarak Kızılcahamam civarına, bir taraftan da Taraklı, Mudurnu, Göynük,…[...]

Read more 0
 7608

Çerkesler Amerikaya Nasıl Göç Etti?

Çerkesler , Amerika
Amerika. Başka bir kıtada bulunan ülke. Bu ülkede farklı milletlerden insanlar yaşıyorlar ama hepsine birlikte amerikalı deniliyor. Dünyada nüfus olarak Çin ve Hindistandan sonra üçüncü büyük ülke Amerikada 300 milyon kadar insan yaşıyor. Bunların büyük çoğunluğu buraya sonradan göç etmiş…[...]

Read more 0
 7606

Edebiyatın Çerkes Kahramanları

Çerkes Kahramanları , Çerkes Edebiyatı , Çerkesler , Hulusi ÜSTÜN
Daha önce de değerli yazılarını paylaştığımız Hulusi Üstün, Ajans Kafkas aracılığıyla okuyucularıyla buluşmaya devam edecek. Hulusi Üstün bu yazısında, Rus edebiyatı ve Türk edebiyatında Çerkes imgesinin izini sürmüş. Üstün’ün bu incelemesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında anavatanlarından sürülen Çerkeslerin, Osmanlı topraklarında…[...]

Read more 0
 1980

Kuzey Kafkasya'daki Etnik Kompozisyon ve Çatışmalar

Kuzey Kafkasya , Etnik Yapı , kafkas Halkları , Çerkesler , Kafkasyalılar , Çeçen , İnguş , Kalgay , Kist , Karabulak , Tagavur , Digur , Alakir , Adige , Kabardey , Gürcü , Kevsur , Pşav , Adigeler , Abhazlar , Lazlar
I-KUZEY KAFKASYA’DAKİ ETNİK YAPIKuzey Kafkasya günümüzde oldukça karmaşık bir hal almıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan güç boşluğu ve akabinde yaşanan çatışmalar bölgenin en önemli sorunudur. Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı bir köprü olarak görmesi ve ona göre şekillendirdiği dış politika…[...]

Read more 0
 4344

Kafkas Halklarına Uygulanan Soykırım ve İnsanlık Suçları

kafkas Halkları , Soykırım , İnsanlık Suçu , Kafkas Sürgünü , Çerkes Soykırımı , Kafkasya
Uluslararası Hukuk Belgelerine Göre Kafkas Halklarına Uygulanan Soykırımı ve İnsanlık Suçları Erol Karayel Bu makale, 21 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kafkasların Tradejisi" Başlıklı Uluslararası Konferansta tebliğ olarak sunulmuştur. Kafkasya, jeostratejik konumu ve doğal zenginlikleri ile tarihin bilinen…[...]

Read more 0
 2948

Abhaz Halk Ezgilerinde Kızılderili Motifleri

Kızılderili Motifleri , Abhaz Halk Ezgileri , abhazlar ve kızılderililer , Abhazlar , Abhaz Kültürü
Ulusal Kanal televizyonunda Kiraz Perinçek tarafından çekimi yapılmış olan “Düzce Yeşilyayla Şenlikleri” adlı belgeseli bir yıl arayla tekrar izlediğimde yeni güzellikler ve özellikler fark etmeye başladım. Bu özellikleri yazmaya, bu saptamalarımı müzik bilimcilere, araştırmacı müzikologlara ve sosyal tarihçilere açmaya karar…[...]

Read more 0
 805

Adige (Çerkes) Dilinde Bulgar Türkçesi Alıntı Sözcükler Üzerine

ProtoTürk , Adige Dili , Bulgar Türkçesi , Alıntı Sözcükler , Çerkesler , Çerkesce , Çerkezce , çerkes araştırma , kafkasya araştırma
ÖZET Yaklaşık 2500 yıl öncesinden Proto-Türk ve Türk kavimlerinin Kafkasya'da hâkimiyet kurdukları, buradaki halkları etnik ve kültürel açıdan etkiledikleri bilinmektedir. Bu dönemlerde eski Türk dilinin Kafkas halklarının dilleri üzerinde de etkili olduğu ve Türk dilinden bu dillere pek çok kültür…[...]

Read more 0
 793

Batı Kafkasya'nın Dış İlişkiler Tarihçesi

Batı Kafkasya , AdıgeRus münasebetleri , AdıgeRus ilişkileri , KafkasRus savaşları , Rus Kafkas Savaşları , Çerkesyanın İstilası
18. yüzyıl ortalarına kadar Adıge-Rus münasebetleriAdıgelerin Rusya ile ilişkilerinin, Çar (Korkunç) İvan Vasileviç'in Kabardey Beylerinden Temruko İdar'ın kızı Mariye ile evlenmesiyle başladığını söyleyebiliriz. Olayla ilgili 29 Temmuz 1567 tarihli belge bu ilişkinin en eski belgesi sayılabilir (Persov, 1957: 7).Kabile olarak…[...]

Read more 0
 683

Demokratik Bir Kimlik Stratejisi Olarak Çerkeslik

Çerkeslik , Çerkeslik Nedir , Kimlik , Çerkesler , Çerkes , Adigeler , Abhazlar
İçinde yaşadığımız dönem modern kimliklerin (ulus ve sınıf kimliğinin) gerileyişine, buna karşılık etnik, dinsel, kültürel kimliklerin canlanması anlamında bir “yenidenkimlikleşme” ya da “farklılıkların kimlikleşmesi” dönemi olarak adlandırılmaktadır (Friedman, 1995 ve Conolly, 1995).Radikal İslamın yükselişine, eski Yugoslavya’nın, SSCB’nin dağılışına, ya da…[...]

Read more 0
 584

Geçmişte ve Günümüzde Kafkasya'nın Jeopolitik Önemi

Kafkasya'nın Jeopolitik Önemi , Kuzey Kafkasya , Lehistan , nazi Almanyası , Kuzey Kafkasya , Çerkeslerin Sürgünü , kafkasya diasporası
I - Geçmişte Kuzey Kafkasya'nın geçmişteki jeopolitik önemini açıklayabilmek için öncelikle şu sorunun sorulması gerekir: Kuzey Kafkasya geçmişte kimin için önem taşıyordu? "Geçmişte" deyince Kuzey Kafkasya'nın Rusya tarafından işgal edilmesinden itibaren başlayan bir dönem olarak ele alınmalıdır. Kuzey Kafkasya'nın hangi…[...]

Read more 0
 584

Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri

Göç Hareketleri , Kafkaslardan Göç Hareketleri , Kafkas Göçü , Çerkes Sürgünü , Kafkas Sürgünü , circassian genocide , Abhazların Sürgünü , Çerkes Soykırımı , kafkasların sürgünü
Özet:İnsanın yer değiştirmesi çok eski ve halen devam eden bir süreçtir. Bu sürecin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel çeşitli nedenleri vardır. Osmanlı Devleti’ni 19. yüzyılda derinden sarsan çok büyük bir kitlesel göç dalgası meydana geldi. Siyasi nedenlerden kaynaklanan bu hareket sonucu…[...]

Read more 0
 1031

Kafkasya'da Yerli Halk ve Etnik Köken

Dağıstan halkları , Kafkasya'da Yerli Halk , Kafkasya'da Etnik Köken , Etnik Köken , Kafkasyalılar , Kuzey Kafkasya , Çerkesler , kafkasya otokton halklar , KaraçayMalkar , Osetler , Adigeler , Abhazlar , Çeçenler
“Kafkasya’nın Otokton (Yerli) Halkları” Meselesi Ve Kafkasya Halklarında Etnik Köken'' Millet kavramı, aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aralarında aynı tarihi, kültürü ve çoğu zaman da dili paylaşan insan topluluklarını tanımlayan sosyolojik bir kavramdır. Ancak milleti oluşturan unsurlar her zaman aynı…[...]

Read more 0
 1966

Çarlık Rusyası ve BDT Devirlerinde Yer Adlarında Değişim Süreci

Kafkasya Yer Adları , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , Çarlık Rusyası , çerkesya yer adları , kafkasya şehirler , Çerkesya Şehirler
SSCB DEVRİNDE YER ADLARINDA DEĞİŞİM SÜRECİ Devletin var olduğu her yerde yer adlarında değişimi siyasi iktidar belirlemiştir. SSCB'de siyasi iktidar, yer adlarını sokak adlarına varıncaya kadar yöre halkını düşünmeden değiştirmiş, yöre halkının tarihi ve kültürel geçmişini yok saymış, yeni bir…[...]

Read more 0
 545

Moskova'nın Kafkasya'daki Yeni Eli Dünya Çerkes Birliği

Dünya Çerkes Birliği , Çerkes Birliği , Çerkez Birliği , DÇB , UCB , Moskova
Kendileri henüz ne isimle anılacaklarına karar verebilmiş değil; ama, ortada sisli görüntüsüyle bir organizasyon olduğu muhakkak… 1991 ilkbaharında “şahsiyet” bulmuş… Kullanılan isim hakkında bir sürü tevatür dolaşıyor: “Dünya Çerkes Birliği”, “Uluslararası Çerkes Derneği”, “Dünya Çerkes Derneği”, “Dunaypso Adige Khase”, “Dünyapso…[...]

Read more 0
 649

11 Mayıs 1918 Birleşik Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti

11 Mayıs 1918 , Birleşik Kafkasya , Birleşik Kafkasya Hareketi , Birleşik Kafkasya Dağlıları Cumhuriyeti , Çarlık Rusyası , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , kafkasya araştırma , Kafkasya Cumhuriyeti
Çarlık Rusyasının yıkılışını hazırlayan olayların başlangıcı 1904-1905 Rus-Japon savaşına ve 1905 ihtilaline kadar uzanmaktadır. Bu dönemin gelişmelerini kısaca şöyle özetleyebiliriz: 1891 yılında “Transsibirya” demiryolunun inşasına başlayan Rusya, 1904 yılında bu demiryolunun büyük kısmını bitirdi ve Uzakdoğu’da Çin ve Japonya’ya karşı…[...]

Read more 0
 691

Kafkasyalı Kimliğinin Tarihi ve Sosyo Kültürel Temelleri

Kafkasyalı Kimliği , ÇeçenLezgi Dilleri , Adige Dilleri , Kafkasya halkları , Kafkasya Halkları Tarihi , Kuzey Kafkasya , Çerkesler , kafkasya araştırma
Özet: Kafkasya’ya dışarıdan gelen bütün etnik ve kültürel unsurlar Kafkasya’nın yerli kavimlerinin etnik ve kültürel yapıları ile birleşerek ortaya yeni bir sosyo-kültür kalıbı çıkarmıştır. Bunda, Kafkasya’daki çeşitli halkların etnik yönden birbirleri ile karışarak akraba etnik gruplar haline gelmelerinin yani amalgamasyon…[...]

Read more 0
 681

Kuzey Kafkasyada Yer Adlarında Dönüşüm Süreci

Kuzey Kafkasyada Yer Adları , Sebastapoli , Sohumkale , Akua , Kafkasya , Kuzey Kafkasya , kafkasya araştırma
Yer adları, coğrafyanın aynası gibidir. Bir ülkenin coğrafyasında yer alan adlar, o coğrafya üzerinde yaşayan uygarlıklar ve en önemlisi coğrafyanın yaşadığı siyasi tarih süreci hakkında araştırmacıya değerli bilgiler verir. Geçmişe dönük birer pencere olan yer adları kentlerin, caddelerin, sokakların, nehirlerin,…[...]

Read more 0
 626

Milli Hareketlerin İdeolojik Esasları

Kuzey Kafkasya , Kuzey Kafkasyalı , Çerkesler , Çerkes , Adigeler , Abhazlar , Balo BİLATTI , kafkasya araştırma , Barasbi Baytugan
Milli kurtuluş hareketi ideologlarının genellikle dayandıkları esas, milletlerin istiklal hakkıdır. Bu haktan onlar, sadece faaliyetlerinin yapısal kısmına hukuki bir şekil vermek amacıyla da yararlanırlar. Milletlerin istiklali prensibi yeni değildir. Daha XVII. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış ve o zaman için…[...]

Read more 0
 596

Şimali Kafkaslıların Esareti

Şimali Kafkaslıların Esareti , Şimali Kafkaslılar , Çerkesler , Kafkasya , Kuzey Kafkasya
Yeryüzünde güzelliği, verimli toprakları, göklere dek yükselen yüce dağlarıyla yerkürenin parçalarından biri olarak varlığa sahip bulunan Kuzey Kafkasya 18. yüzyıl sonlarına doğru Rusların kirli çizmeleri altında çiğnenmiş, düşmanın çekirge akışını anımsatan istila hırsıyla devamlılık kazanan büyük üstünlüğüne rağmen yarım asır…[...]

Read more 0
 592

Uluslararası Hukukta Azınlıkların ve Halkların Hakları

Azınlıkların Hakları , Halkların Hakları , Azınlıklar , Ayrımcıulık , Çerkesler
Herhangi bir belli halkın veya azınlığın tutumunun meşruiyetini tartışırken, ister ayrılma, ister yerel özerklik veya isterse özel bir çözüm niyetiyle olsun bir azınlığın kendi geleceğini belirlemeye yönelik taleplerine yanıt olarak devletler tarafından benimsenebilen -ve çoğu kez benimsenen- politik stratejiler tayfının…[...]

Read more 0
 1009

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkas Halkları ve Dağlı Halkların Bağımsızlık Mücadelesi

şamil müridizmi , Şeyh Şamil , Müridizm , Kafkasya , kafkasya araştırma , Kuzey Kafkasya , Muhammed Emin , Çerkes beyleri , kafkas Halkları , Dağlı Halkların Bağımsızlık Mücadelesi
ÇAR HÜKÜMETİNİN KAFKASYA’DAKİ İŞGAL POLİTİKASI: Rusya'nın Perslerle (1826-1828) ve Türkiye’yle (1827 -1829) yaptığı savaşlarda zafer kazanması Rus İmparatorluğu’nun gelecekteki fetihleri için bir basamak olarak kullanacağı Transkafkasya’ya saldırmasını olanaklı kıldı. Çeçenistan'ı, Dağıstan'ı ve Çerkesya'yı içine alan Doğu ve Kuzeydoğu[1] Kafkasya'nın fethedilmiş…[...]

Read more 0
 651

Kafkasya Dağlıları Birliği

Kafkasya Dağlıları Birliği , Kuzey Kafkasya , Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti , Kafkasya , Çerkesler , kafkasya araştırma , Soyuz Gortsev Kavkaza , Kafkasyalı göçmenler , 1864 Sürgünü
Kafkasya Dağlıları Birliği (Soyuz Gortsev Kavkaza) (*) Batıdaki Kuzey Kafkasya Emigrasyonu Avrupa sahnesindeki ilk Kuzey Kafkasyalı göçmenler, 1864 sürgünü sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda Hristiyan unsura karşı denge unsuru olarak kullandıkları Çerkeslerdi. Gustav Bullumer’in 1931’de kaydettiğine göre,150-200 bin civarındaki bu koloninin…[...]

Read more 0
 649

1864 Sürgünü Öncesinde Çerkeslerin Kaderini Değiştiren Olaylar ve Kararlar

1864 Sürgünü , Çerkeslerin Kaderi , Çerkesleri katleden General Zass , General Zass , Kafkas Federasyonu , kafkasya araştırma , Çerkez
Rus gazeteci ve tarihçi Yakov GORDİN ile Haziran 2008'de S.Petersburg kentindeki ofisinde özel bir görüşme yapmıştım. Bu görüşme sırasında, Çerkes sürgünü ile ilgili sorularıma karşılık olmak üzere sahibi olduğu Svezda dergisinin 2007 yılına ait 12. sayısını vermişti bana. Derginin 90-119.…[...]

Read more 0
 693

İslamiyetin XIX.Yüzyılda Kafkasya Halklarının Toplumsal Yapılarına Tesirleri

Ufuk TAVKUL , Kafkasya halkları , İslamiyet , kafkasya araştırma , Birleşik Kafkasya , Nakşibendi tarikatı
Yüzyıllar boyunca çok çeşitli kavimlerin göç ve istilalarına sahne olan Kafkasya, Orta Asya ve Güney Rusya bozkırları ile Anadolu ve Ön Asya bölgeleri arasında bir köprü görevini üstlenmiş ve jeo-politik stratejik önemini her devirde korumuştur.Karadeniz ile Hazar denizi arasında uzanan…[...]

Read more 0
 645

Kuzey Kafkasya Sovyetler Birliğinin Türk-Müslüman halkları serisinden

Kafkasya Tarihi , Kuzey Kafkasya Tarihi , TürkMüslüman halklar , Kuzey Kafkasya , Kuzey Kafkasya Halkları , Çerkes
Kuzey Kafkasyanın coğrafi sınırları, kuzeyde Don nehrinden güney-doğu istikametinde Manıç nehri boyunca Kuma nehrine kadar ve daha sonra doğuda Hazer denizine kadar uzanmaktadır. Bu sınır aynı zamanda, bir bütün olarak, Kafkasyanın tarihî-etnografik sınırı olarak da kabul edilmektedir. * Güneyde Kuzey…[...]

Read more 0
 643

Çerkes Etnonimi

Çerkes Etnonimi , Çerkesler , Çerkeslerin Tarihi , Adigeler , Çerkesler kimdir , HOTKO SAMİR , Kafkasya , kafkasya araştırma , Çerkesya , Çerkes Kelimesinin Kökeni , Çerkez Nedir
Bir etnik grup adı (etnonim) olarak "Çerkes" sözcüğünün sosyal ve siyasal içeriğiÇerkeslerin kendilerini Adığe olarak tanımladıklarına ilk olarak G. İnteriano'nun (Venedik, 1503) bir eserinde rastlanmaktadır: "Halk dili (volgare denen bu dil İtalyancadır. - S. H. notu), ayrıca Yunan ve Latin…[...]

Read more 0
 961

Çerkesler Nerelidir ?

Çerkesler Nerelidir ? , Grek kolonileri , Çerkeslerin kökeni , Çerkes Kimdir , Çerkezler nereli , Çerkes boyları , Kuzey Kafkasya , Kafkasya , kafkasya araştırma , Çerkez Kim , Çerkez Kimdir , Çerkesya , Çerkesya neresi
Çerkeslerin kökenini Orta Asya steplerinde, Turan illerinde ya da Sami ırkında arayanlar yanılıyor. Çerkes boyları, Kuzey Kafkasya topraklarında etnik bütünleşmelerini tamamlamış otokton topluluklardır. İnsan ırkının 300 bin yıl önce ortaya çıktığı ülke, hemen tüm dünya dillerinde, tüm dünya destan ve…[...]

Read more 0
 698

Tarihçiler “Geçmişe Kurşun Sıkıyorlar…”

Kranodar Kray , Gerçek Tarih , Kafkasya , kafkasya araştırma , Hapi Cevdet Yıldız , Kafkas halkları, , Adigece , Çerkesya , Çerkesler , Çerkeslerin Tarihi
Bu yazımızda, öncelikle, işinin ehli ve profesyonel olmayan birinin, tarihi konularda kısa ve kolay yoldan başarıya ulaşamayacağını söylemek isterim. Kuban yöresi (-Kranodar Kray-) tarihçilerinin genel görüş ve tutumları, farklı varyantlar bulunmasına karşın, bilim dışı ve insanı utandıracak bir nitelikte. İşin…[...]

Read more 0
 684

32 Yahudi Asıllı Çocuk

Leningrad , 32 Yahudi Asıllı Çocuk , Kafkasya , kafkasya araştırma , Naziler , Besleney , Besleney Köyü
32 Yahudi Asıllı Çocuğun Leningrad'ta Başlayıp Besleney'de Biten Trajik Öyküsü 1942 yılının ağustos ayında tek kolunu kaybetmiş bir Rus askerin eşliğinde, Leningrad'taki yetimhaneden beş ve dokuz yaşları arasında 32 çocuk Nazi'lerden kaçırılıp trenle Rusya’nın Armovir şehrine getirilmişti. Armovir'de at arabalarına…[...]

Read more 0
 798

Sultan II. Abdülhamit Döneminde Bir ''Çerkes Tarihi'' Yazılması Girişimi

çerkes tarihi , II Abdülhamit , Çerkesler , Kafkaslar , Osmanlılar , Ruslar , Circassians , Circassian History , Caucasians , Ottomans
Özet: Kafkaslar, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan itibaren Çarlık Rusyası ile Osmanlı İmparatorluğu arasında şiddetli bir mücadele alanı haline gelmiştir. Bu mücadelede Çerkesler, Osmanlı tarafını tutarak, Ruslara karşı amansız bir savaşım içine girmişlerdir. Kırım Savaşı’ndan sonra ise Ruslar, Kafkaslar yönünde kararlı…[...]

Read more 0
 676

Kanoko Sülalesi'nin Osmanlı'ya Zorunlu Hicreti

Kanoko Sülalesi , Kanoko , Kanokolar , Doğu Çerkesya , Konukue , çerkes tarihi , Çerkes Toprakları , kafkasya araştırma
Kanoko Sülale Arması Kanoko sülalesi, Adigelerin Besleney(Besni) boyundan olup bu toplumun tek “pşı”(prens-bey) sülalesidir. Besleneyler, Kanoko’ların dedesi olan Pşı Yinal Nehu’nun(Mukaddes Yinal-Kralların Kralı Yinal) (1) 1458 yılında ölümünden sonra Doğu Çerkesya (Kabardey) nın, “Büyük Kabardey” ve “Piyatigorsk Kabardey” olarak ikiye…[...]

Read more 0
 709

Kafkasya: Bir Etno-Kültürel Tarih Çözümlemesi

kafkasya araştırma , Kafkasya , Caucasia , Skyth , Khazar , IndoEuropean , İskit , Hazar
KAFKASYA: BİR ETNO-KÜLTÜREL TARİH ÇÖZÜMLEMESİ CAUCASIA: AN ETNO-CULTURAL HISTORY ANALYSIS Özet Bugün Kafkaslarda tarihi süreç içerisinde saflığını muhafaza edebilmiş tek bir etnik ve kültürel yapıdan söz etmek mümkün değildir. Kafkaslarda farklı fizyonomik yapılara sahip insan toplumlarına rastlanması, dışarıdan gelenler ile…[...]

Read more 0
 1099

Abhazya, Gürcistan ve Kafkasya Konfederasyonu

Çerkesler , Kafkasya Konfederasyonu , AbhazGürcü , Transkafkasya , Abhazya , Kafkasya , Gürcistan , kafkasya araştırma , Gürcü Halk Konseyi , Kafkasyalılar , Kafkas Dağlı Halklar Konfederasyonu
Rus İmparatorluğu’nun dağılmasından sonraki 1917-1921 olaylarını anımsatan ve çoğu örnekte tekrarı gibi görünen Sovyet sonrası dönem, Abhaz-Gürcü ilişkilerinin, Kafkasya’yı bir bütün olarak dâhil etmeden, sadece bu iki ülke tarafından çözülemeyeceğini açık olarak ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, bugün tüm Kafkasya’nın, enerji…[...]

Read more 0
 847

18. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kafkasya’daki İşgal Politikası

kafkasya araştırma , Kafkasya , Relations between , Peter the Great , Invasions of Russia , Caucasus , Büyük Petro , Azerbaycan , Rusya işgalleri , Kuzey Kafkasya
Bu makalede, 18 yüzyılın ilk yarısında Rusya’nın Kafkasya’da işgal politikası ve Büyük Petronun Safeviler devletinin Hazar kıyısı vilayetlerini işgal etmek planını gerçekleştirmek için yaptığı askeri-diplomatik hazırlıkları incelenmiştir. Bu makalede ayrıca Rusya, Safevi devleti ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler karakterize edilmiş,…[...]

Read more 0
 706

Kırım Hanlığı ile Kuzey Batı Kafkasya İlişkilerinde Atalık Müessesesinin Yeri

Kuzeybatı Kafkasya , Altınordu İmparatorluğu , çerkezistan , Çerkes , Çerkesler , Kırım Hanlığı , Kuzey Kafkasya , Atalık , Çeçenistan , Ruslar , Kırım , Çerkes kabileleri , kafkasya araştırma , Çerkesya
Hacı Geray ile Altınordu İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını (1441) elde eden Kırım Hanlığı'nın hakimiyet alanı, Kırım yarımadası ile Azak Denizi çevresinden Tuna mansıbına kadar, Aşağı Don'dan Orta Dnyeper'e (Özü), Dnester (Turla) nehirlerine kadar uzanan ve Kıpçak Bozkırları (Deşt-i Kıpçak) adı ile bilinen…[...]

Read more 0
 724

Rus-Çeçen İhtilafının Tarihsel Arka Planı

2 Rus Çeçen Savaşı , Grozni , Çeçenistan , Çeçenler , Çeçen Mücahitler , RusÇeçen İhtilafı , RusÇeçen savaşı , rus çeçen savaşı , Rusya , Putin , Çeçen , Rusya Federasyonu , Yeltsin , Dudayev , Cahar Dudayev
RUS – ÇEÇEN İHTİLAFININ TARİHSEL ARKA PLANI SSCB’NİN DAĞILMASINDAN SONRA RUS – ÇEÇEN İLİŞKİLERİ DUDAYEV’İN YÖNETİMİ RUSYA FEDERASYONU’NUN TAVRI Rusya Federasyonu’nun Genel Tavrı Rusya Federasyonu’nun Çeçenistan’a Tavrı YELTSİN’İN TUTUMU I. RUS – ÇEÇEN SAVAŞI ÇEÇENİSTAN MÜDAHALESİNİN NEDENLERİ Rusya Federasyonu’nun Bütünlüğünün…[...]

Read more 0
 906

Kafkas Ada Medeniyeti’nin Ön Kolonları Pelasg-Abhazlar ve Doğu Akdeniz'deki İzlerine Dair -2

Biblos , Abhaz Kolonileri , Kafkasya , Kafkas Dilleri , Adigece , Abhazca , Kolhide , Kolhide Kültürü , Argonotlar , Maykop , Aşuva , Kafkasyalı , kafkasya araştırma , Nart Mitolojisi , Abhaz kralı
Biblos ve Abhaz Kolonileri Bölgede Kafkasyalılara ait somut kanıtların belki de en fazla karşımıza çıktığı yer eski Biblos kentidir. Biblos’un gelişmiş bir ticaret kenti olması ve Kafkasya’nın bakırına olan ihtiyacı Biblos ile Kafkasya arasındaki en önemli ticaret kaleminin bakır oluğunu…[...]

Read more 0
 612

Kafkas Ada Medeniyeti’nin Ön Kolonları Pelasg-Abhazlar ve Doğu Akdeniz'deki İzlerine Dair -1

Çerkes yurdu , Apsuwa hâkimi , Kafkas Ada Medeniyeti , Abhazlar , Pelasg , Çerkesler , diaspora , Çerkes diasporası , circassian diaspora , Kelt , Ligür , Leleg , Karia , Lİkya , Kafkasyalı , Kuzey Kafkasya , kafkasya araştırma
Diaspora Deniz Kabileleri'nin antik çağlarda Kafkasya'dan çıkıp Anadolu'ya ve Akdeniz havzasına yaptıkları bir dizi seferin bu bölgede çok büyük izler bıraktığı kabul edilmektedir. Bu kabileler içerisinde Therakes, Pelasg, İllyria'lı, Kelt, Ligür, Leleg, Karia, Likya, Libya ve diğer Kokozoik halkları bulmak…[...]

Read more 0
 771

XVI.-XVIII. Yüzyıllarda Kuzey Kafkasya’da Osmanlı Kaleleri

Kuban nehri , Azak Kalesi , Kuzey Kafkasya kabîleleri , Kafkasya Kabileleri , Çerkes kabileleri , Çerkes beyleri , Çerkezler , Çerkesler , Kafkasyalılar , Caucasian History , Military History , OttomanRussian relations , Circassian Studies , Ottoman Military History , Ottoman Empire , Ottoman Studies , Kafkasya , Osmanlı Kaleleri , kafkasya araştırma
Kaleler a) Kuzey Kafkasya’daki Osmanlı Kaleleri XV.-XVIII. yüzyıllarda Osmanlı sınırlarının savunmasında ve şehirlerin güvenliğinde en önemli unsur kalelerdi. Küçük, kütük ve toprak surlu hisarlardan, büyük taş yapılara kadar değişik boyutta ve yapıda birçok kale bulunmaktaydı. Kalelerin, genellikle yeniçerilerin görev yaptığı…[...]

Read more 0
 1371

Tantalos Efsanesi-2

Tantalos Efsanesi , Tantalos
Neolitik Kültürün Bereket Ayinleri Tantalos’un oğlu Pelops’u kurban edişini, tanrıçalara tapan neolitik kültürün bereket ayini ile ilişkilendirmiş, ancak konuyu ayrıntılarıyla ele alamamıştık. Ele aldığımız konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu konudaki görüşleri sunmak istiyoruz. Yakındoğu’da, MÖ 5600-5000 yıllarına tarihlenen en…[...]

Read more 0
 683

Tantalos Efsanesi-1

Tantalos Efsanesi , Tantalos
Kültürün ayrılmaz öğelerinden biri de, sosyal değerleri ve inançları yansıtan mitoslardır. Mitos ya da efsane, masal ya da uydurulan söz olsa da, insanların nedenini çözemediği doğa olayları karşısındaki korkuları, düşünceleri ve toplumsal yaşama ilişkin çok eski dönemlerden beri inanç düzeyine…[...]

Read more 0
 706

Çerkes Soykırımının Tanınmasının Tarihi Altyapısı Hakkında

Çerkes Soykırımı , Sürgün , Soykırım , Kuban , Kafkasya , Kafkas Sürgünü
ALEKSANDR II’NİN, ÇERKESLERİN SINIRDIŞI EDİLMESİNE İLİŞKİN TAVRIAleksandr II, Çerkeslerin tamamen sınırdışı edilmesi ve ülkelerinin ilhakına ilişkin talebini, Kuban Kazak Ordusu Yaver Generali Yevdakimov’a hitaben 24 Haziran 1861 tarihinde yazdığı reskriptinde (mektubunda) açık bir şekilde belirtmiştir. Aleksandr bu reskriptte (mektup) şunları…[...]

Read more 0
 634

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.