Nart Şıvjıy ile Pakoko Tatarşav

By Aralık 08, 2018 973 0

Nart Şıvjıy, yaşça Nartların en küçüğüydü. Ondan daha genç bir Nart'ın kalmamış olduğu anlatılır. Kıtlık belirmiş, Nartlar yiyecek bulamıyorlardı. Kuzeyden başlayıp güneye, dağlara doğru buldukları av hayvanlarını avlayarak ilerliyorlardı. Fışte (Фыщтэ) Dağı * eteklerine ulaştıklarında,av hayvanı ve yiyecek bulamaz hale düşmüşlerdi. Bitkin bir biçimde orada konakladılar.

Ardından Nart Şıvjıy'ı görevlendirdiler:
-Bu Çemıdej'e atla, son damızlık dişi domuzumuz Kotlefıj'ı (Къолъэфажъ) getir de son kez bir karnımızı doyuralım,diye.
O dönem Kotlefıj kendi başına özgürce Nart ülkesinde dolaşıp dururdu. Nart Şıvjıy atı Çemıdej'e atladı, domuzun izini sürmeye başladı, izler Vıle (улэ) ırmağına doğru gidiyordu,oradan da Şhaguaşe (Шъхьагуащэ/Byelaya) ırmağını geçmişti. Maykop vadisini (Мыекъопэ жэгъу) aşıp yeniden Vıle ırmağına uzanmıştı.Domuzu Vıle ırmağının dirsek yaptığı bir yerde, Vıle kaynağına yakın bir tabanda yatar halde buldu.

Şıvjıy bir ok atarak Kotlfıj'ı öldürdü. Onu domuz bağı (пчэнк1эс) yapıp yola koyuldu,Maykop vadisine dönüp vadiyi geçti. Hadjuj sırtı (Хьаджужъ бжъапэ) ya da şimdiki Beloreçensk kenti yakınında,ellenmeyen bir orman olan Çemtleko Çıh'emıbz (Чэмлъэкъу Чыхэмыбз) sırtı üstünde oturmakta olan Pakoko Tatarşav (Пакокъо Тэтэпшъау), Nart Şıvjıy'ı gördü.

İki koca beyaz köpeği ile kıratına binmiş halde Pakoko Tatarşav Şıvjıy'ı karşıladı. Daha yaşlı olduğundan sol tarafından Şıvjıy'a yanaştı, sağ tarafı Şıvjıy’a bıraktı.

O zamana değin Nartların sağ tarafı daha yaşlıya bırakmak gibi bir adetleri yoktu. Sağı yaşlıya,büyüğe ilk bırakan kişi de Pakoko Tatarşav idi. O zamanlar yeryüzü şimdiki gibi toprak örtülü değil, çakıl ve taş kaplıydı. Pakoko Tatarşav'ın atı öteye beriye taş çakıl sıçratıyor, bu adı huylandırıyordu.

Nart Şıvjıy'ın atı yayvan çeneli Çemıdej ise,ağır yükü nedeniyle, geçtiği yerleri atının bileğine değin yarıyordu. Şhaguaşe ırmağına varınca,ki o zamanlar Şhaguaşe,şimdiki gibi büyük ve azgın bir ırmak değildi, Şıvşıy'ın yayvan çeneli atı Çemıdej su içmeye başladı, suyu olduğu gibi içiyor, doymak bilmiyordu.Tatarşav da durumu izleyip duruyordu. Ardından şimdiye değin bakmadığı Tatarşav'a Şıvjıy hafif bir yan bakış yaptı.

-A benim küçük evladım, bugün Nartlar olarak son günümüz, ama ardımızdan küçücük sinekler gibi bir insan soyunun belireceği de söyleniyordu, o sen olmalısın. Kırım taraflarından bir küçük insan soyunun bu taraflara geleceği ve onlarla karşılaşacağınız söyleniyor, kötü niyetle hareket etmeyiniz. Bu yerde nasıl ve ne yaparak yaşıyorsun?

-Ben de sizin gibi avlanıyorum,annemle birlikte yaşıyorum, dedi Tatarşav da.

-Öyleyse bir Nart ile karşılaşmıştım diye ileride anlatırsın. Ben göreceğin son Nart'ım.Nartların sonuncusuyum. Son domuzlarını avlayıp götüren Nart Şıvjıy ile karşılaşmıştım diye anlatırsın. Sana nasıl bir armağan (1эпэ-щысэ) bıraksam ki?Altınım da,gümüşüm de yok. Nartlar kıtlık nedeniyle açlıktan bitkin düştüler. Son domuzumuzu avlamış olarak yedirmeye onlara götürüyorum. "Sana ne vermişti?" diye küçük insanlar sana sorabilirler. "Sana ne versem ki?" diyerek kamasını çekip domuzun butlarını ayırıp kamasının ucuna takılı bir biçimde uzattı.

Pakoko Tatarşav uzanıp eti aldığında at da binicisi de yere kapaklandı.
-A benin küçük evladım, gücün bu işe yetmiyor olmalı, diyerek Şıvjıy yeniden uzandı ve butları kamasının ucuna takıp kaldırdı.

Irmağın öte yakasına geçtiklerinde, Şıvjıy uzanıp boylu bir meşe ağacını eğdi. Ağacın tepesini kamasıyla sivriltti,domuzun butlarını oraya taktı. Ağaç butlar sallanır halde eğilmiş biçimiyle kaldı.

-A benim oğlum, bu domuz butlarını gücün yettiğince keserek azar azar evine götürürsün, dedi Şıvjıy.
Nart Şıvjıy, domuzu taşıyarak Şhaguaşe ırmağını geçip yoluna devam etti.

Pakoko Tatarşav geri döndü. Şıvjıy'ın geçtiği bu geçiş yerine hala,bu nedenle Kotlef (Къолъэф) Geçidi diyorlar. Hala Maykop'a pek de uzak olmayan ve "Kotlef Geçidi" denilen bir yerde,yayvan çeneli Çemıdej'ın geçerken oluk gibi oymuş olduğu yerde bir su ayağı bulunur. Şıvjıy'ın atının geçerken ve dönerken Şhaguaşe ırmağı boyunda oymuş olduğu izler de hala yerli yerinde duruyor.

Şıvjıy'ın bindiği yayvan çeneli Çemıdej'ın iki kulağı arasındaki mesafe,el yumruğu ile omuz boyu arası kadar bir uzunluktaydı, diye anlatırlar.

 

Not:Bu K'emguy tekstini 16 Kasım 1949'da Adigey'in Hatığujıkuaye (Хьтыгъужъыкъуае) köyünde Yejısıko Ş'avko'dan (Шъаукъо Ежысыкъу) yazar Yusıf Tlevsten (Лъэусэн Юсыф) yazıya geçirmiştir. Özgün biçimi Adige Bilimsel Araştırma Enstitüsü’ndedir.
*Fışte (Фыщт;Rusça Fişt,Adigey'in güneyinde 2.867m yükseklikte,zirvesi kar ve buzul ile kaplı bir dağ)

HCY

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery