Kafkasya Tarihi

I- Altınordu Devleti Kafkas-Rus ilişkileri X.yüzyılda başlamıştır. Kafkasya'ya saldıran Kiev Prensleri, Batı Kafkasya'da Adıgelerle karşılaştılar ve çeşitli savaşlar oldu. Fakat Ruslar, XIII. yüzyılda, Doğu Avrupa'yı…
Mısır’da sürmüş olan Çerkes sultanları dönemi hakkında ne yazık ki Adige tarihinde pek bir bilgiye karşılaşılmıyor. Bu konuda elimizde bulunan en önemli bilgi Tsağo Nuri…
Çerkesler, Kafkasya'nın bereketli vadilerinde ve sık ormanlarında, "kendi kararlarını kendileri alan (1) (zi wınafe zışıj) " site devletleri halinde mutlu ve medeni bir hayat sürerken,…
Kafkasya'da 18. yüzyıldan itibaren devam eden Rus yayılmacılığına karşı yıllar süren bir mücadele verilmiş olup başta Çeçenler olmak üzere Dağıstan da bu mücadele de ön…
Rus-Çerkes Savaşları tarihteki en uzun ve en acımasız mücadelelerdendir. 1763 ile 1822 arasındaki çoğu muharebe Rus İmparatorluğu’nun bir parçası olana dek Doğu Çerkesya’daki Kabardey Prensliği’nde…
Toplantıda Kuban yöresi halkının bir “Ulusal Meclis” çatısı altında birliğinin (-devletinin-) kurulması kararı alınmıştı. 13 Haziran 1861’de Soçi vadisinde Adıge ve Vıbıhların temsilcileri toplanmıştı (**).…
Kafkasya denildiğinde, Karadeniz ile Azak Deniz'inin doğu kemsini ayıran Anapa Yarımadası'ndan başlayarak Hazar Denizi kıyısındaki Apşeron Yarımadası'na ulaşan Büyük Kafkas Dağları ve bu dağların iki…
Abhazya, uzun süren krallık döneminden sonra, 17.yüzyıldan itibaren Çaçba (Gürcüce Şervaşidze) hanedanından prensler tarafından yönetilmeye başlandı. Bu aileden ilk hükümdar Kvap idi. Onun halefleri ise…
A-KAFKAS HALKLARI Önce, konuyla ilgilenmemiş olanları göz önüne alarak Kafkasya, Kafkas halkları ve dilleri hakkında kısa da olsa bir açıklama yapmakta yarar gördüm. 1-KAFKASYA NERESİDİR?…
Rus-Kafkas savaşları sırasında Çarlık Rusya'sı sadece kara kuvvetlerini değil, deniz kuvvetlerini de kullandı. Çarlık, Çerkesya'yı fethetmeye yönelik esas tedbirlerden biri olarak Çerkesya'nın deniz kıyısını kuşatmayı…
Sevgili Çerkes dostlarımaKendinizi tanıttıkça ve birliğinizi pekiştirdikçe İngiltere sizi daha iyi anlıyacak ve duşmanınıza baskı uygulayacaktır. Birlik konusuna özel önem veriyorum Çünkü Rusyadan çok, birleşememek…
Değişik zamanlarda değişik bölgelerden mektup ve delegelere henüz resmen cevap vermedim. Size iyi haberler verinceye kadar beklemeyi uygun gördüm. Böylece bana bağladığınız güvenin haklılığını kanıtlamak…
Değişik coğrafyaları ayağımıza getiren seyahatnâmeler, içerdiği kimi aşırılıklar ya da şaşkın bakışlara rağmen, işlediklere döneme ilişkin muazzam bir arkaplan verebilme şansına da sahiptir... Paul Hazard'ın,…
Ölüler Ülkesi'nin son savaşçısı Hacı Granduk Berzeg'e, Soçi'ye ve Ubıhlara Çerkesya Akhaları Buraya kadar yazdıklarımızda bir dikatomi üzerinden Troia savaşını anlatmaya çalıştık. Bir tarafta Akdenizin…
Pavel Petrovich Svinin* Yönetim şekilleri aristokrasi ile demokrasinin bir karışımı. Herhangi bir sorun söz konusu olduğunda halk meclisi geniş bir alanda toplanır. Kafkasya’nın dağlarında lisanları…
Heredot, Strabon ve Silakin gibi eski Yunan tarihçileri Çerkeslerden Şerkes, Kerket, Kerkes gibi isimlerle bahseder. Bazı Bizans tarihçileri Çerkes ülkesine 'Kazadhiya' derlerdi. Bostani, Dairetü'l-Me'arif'te (1/440)…
Yerleşim Sahaları: "Çerkes" kelimesinin anlamı, kültürel ve dil bakımından birbirleriyle akraba olan Kuzey Batı Kafkasya'da yaşayan etnik kabileler girmektedir. Çerkes terimi dar anlamıyla Adigeleri (Abzegh,…
Yunan mitolojisi ile Çerkes Nart mitolojisi arasında karşılaştırmalı bir okuma bugüne kadar yapılmamıştır. Bu yazı serisi, bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla kaleme alınmıştır. Yüzyılın başlarında…
Evvela, Çerkesler o dönemde kendilerine özgü gelenekleri, kıyafetleri ve dinleriyle bağımsız (bir ülke) olarak, hür bir şekilde şan ve şöhret sahibi olarak yaşıyorlardı. Büyük/güçlü uluslar…
İLK ÇAĞLARDAN 1864'e ADİGE HALKININ TOPLUMSAL GELİŞİMİ İçindekiler1) En İlkel Sosyal Yapılanma2) Klan ve Kabile Örgütlenmesinin Ortaya Çıkışı3) Kabile Toplumunun Çözülmesi: Feodalizin Ortaya Çıkışı4) 19.yüzyılda…

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery