Toplumsal Yaşam

Aralık 26, 2018 333 0
Toplumsal Yaşam Toplumsal Yaşam

Toplumsal yaşam nasıl durağan değilse, xabze de durağan değildir. Xabzeyi durağan, statik ve değişmez kabul etmek xabze ye en büyük ihanettir.

Büyük toplumsal çalkantıların yaşandığı 18 ve 19 yüzyıllarda en çok etkilenenlerden olmuştur Çerkes toplumu ve Çerkesya.

Dünya da büyük alt üst oluşların yaşandığı dönemde Kafkasya'yı ayrı tutamayız her halde.

Feodalizmin tasfiye sürecine girmesiyle merkezi krallıkların güçlendiği Avrupa'da yeni bir sosyal sınıf ortaya çıktı: Burjuvazi.

Batı Avrupa’nın deniz aşırı sömürgeleri elde etmesiyle Batı Avrupa ülkeleri büyük sermaye birikimlerine sahne olmuştur. Batı Avrupa'da bir taraftan sermaye sahibi olarak burjuvazi ortaya çıkarken İngiltere'de olduğu gibi bazı ülkelerde de aristokratlar sermaye sahibi olarak da güçlerini devam ettirdiler. Orta Avrupa ülkelerinde denizciliğin olmaması nedeniyle deniz aşırı sömürgelerden pay alamadılar. Çarlık Rusya'sı ise yayılma alanı olarak Kafkasya ve Asya'yı kendisine hedef seçti.

Özellikle toplumsal büyük alt üst oluşların yaşandığı 18 ve 19. yüzyıllarda Çerkes toplumunda da o zamana kadar olmadığı gibi büyük değişimler yaşanmıştır. İç dinamiklerle değişmesi gereken toplumsal yapı, dış dinamiklerle hızlı bir değişime zorlanmıştır.

Avrupa'da, Fransa'da başlayan Burjuva Devrimi etkilerini Çarlık Rusya’sında göstermiştir.

Burada Avrupa Burjuvazisi ile ilgili küçük bir saptama da bulunmak istiyorum: Krallığı ve aristokrasiyi deviren Fransız Burjuvazisi yönetime gelir gelmez, eski aristokratları taklit etmiştir. Ordu içinde yükselen ve güçlenen generaller yönetimi ele geçirmişlerdir.

Bonapart generalliğinden sonra Mısır Seferi ertesi mareşal olmuş ve nihayetinde kendisini imparator ilan etmiştir. Yönetici aristokrasisi kalmayan veya güçsüzleşen Benelux ülkelerinde Bonapart, yönetime kral olarak kendi yakınlarını atamıştır.

Benzer uygulamalar Roma İmparatorluğu'nda da görülmüştür. Tek istisnası generalliğe yükselen askerler aristokratlardan, yani Romalı yurttaşlardan idi.

Napolyon'un yenilmesi ile tekrar güç toplayan Avrupa aristokrasisi kendi aralarına Osmanlı'yı da katarak, Kırım Savaşı'nda yeni bir güçlerin mücadelesi gerçekleştirmişlerdir.

Kırım Savaşı başlarda Çerkesya ve Kafkas halkları için olumlu yönleri var gibi göründüyse de felaketlerini hızlandıran bir etken olmuştur. Sonunda da büyük felaket.

Fransız Burjuva Devrimi ve onu takip eden Sanayi Devrimi etkisini Çarlık Rusya’sında köleliğin kaldırılmasında göstermiştir. Köleliğin kaldırılması ile özgürleşen Rus eski kölelerine yeni tarım toprakları kazandırmak için Çerkesya'nın insansızlaştırılması gerekiyordu.

Aradaki tarihi gelişim ile ilgili bu hatırlatmadan sonra esas konumuz olan xabze değerlendirmelerine dönebiliriz.

Daha önceleri değerlendirmelerimizde xabze ve siyasi yapılanmadan söz etmiştik.

Çerkesya'daki siyasi yapıyı, zayıf yönetim bakımından devletleşememiş sistem olarak nitelendirebiliriz. Devletleşememiştir, çünkü daimi bir silahlı güç ve onu yöneten siyasi bir irade yoktur.

Eğer ki, siyasi irade ve onun emrinde daimi silahlı bir güç olsaydı, siyasi irade otoritesini göstermek için kurduğu silahlı gücün ihtiyaçlarını karşılamak için vergi salması gerekirdi.

Siyasi güç topladığı vergilerle hem düzenli bir ordu oluşturur, hem de otoritesini kabul ettirmek için hükümet binası kavramını da beraberinde getirirdi.

Siyasi otoritenin gevşekliğinin yerine toplumu yöneten yönlendiren; gerektiğinde anlaşmazlıkları çözen, kendine özgü bir sistem olarak xabzeyi görürüz.

Xabzeyi yapmak (xabze ğauvın) toplumca yürütülen eylemler sonucu idi. Xabze yapıcı olarak toplumun temsilcilerinin oluşturduğu meclise xase denirdi. Xasenin wunafe (oturum) toplantısı/toplantıları sonucu varılan karara ğauva xabze (oluşturulan/kabul edilen) olarak topluma duyurulurdu.

 

Faruk Özden

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kafkasya Neresidir?

Kafkasya Neresidir?

Ara 10, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Son Twetler

RT @profdrhalukkoc: Rusya Fed.Ank B.elçisi Aleksey Yerhov;1820-1870 yıllarında her türlü eziyet,baskı ve zorla topraklarından sürdükleri Ka…
https://t.co/z2AVKFGjVf
Adıge Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun https://t.co/10PUan3hJA
RT @ajanskafkas: Mustafa Aydın Turan | Mehdi Nüzhet Çetinbaş yazdı https://t.co/bM0qHZIb6X https://t.co/LV5Nislevy
Follow Çerkesya on Twitter

Post Gallery

Çerkes Parası ve Kaffed'in Kozmik Aklı

Çerkeslerin Mitolojik Kahramanı Nart Sosruko Mobil Oyun Oluyor

Eski Kafkas halkları, Amerikan yerlileri ve Sibirya halklarıyla akrabaymış

Belgesel Film Gösterimi-Çerkes Atının Öyküsü Şağdi

Hayriye Melek Hunç Anısına Kitap Günleri

Adıgey Halkı Anadilde Eğitim İstedi

Sarıkamış’tan Bir Şehit Öyküsü

Efsanevi Kabardey Atları Dörtnala Geri Dönüyor

Çerkes Kültürüne Son Bir Yaşam Alanı