Topal Fıçıcı ile Tilki

Çerkes Masalı , Kafkasya Masallar , Kafkas Masalı
Söylenip anlatıldığına göre, bir zamanlar bir Topal Fıçıcı ya da Kart Topal Fıçı denilen çok yoksul biri varmış, dağda fıçı yapar, satıp parasıyla geçinirmiş.Günlerden bir gün, bir tilkinin avcılar tarafından kovalanmakta olduğunu görmüş. Elindeki fıçıyı tilkinin üzerine atıp yakalamış. Birazdan…[...]

Read more 0
 525

İnsanın Üstünlüğü

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
Hayvanlar yaşam kurallarına, görev ve sorumluluklarına ilişkin kararlar almak, işbölümü yapmak üzere kendi aralarında bir toplantı yapmışlar ve önemli kararlar almışlar. Alınan kararlar toplantı başkanı tarafından duyurulmuş: “Balık!” demiş başkan, “Sen suda yaşayacaksın ve sudan hiç çıkmayacaksın!” “Tilki!... Hileli dolambaçlı,…[...]

Read more 0
 668

Hakikatsiz Arkadaşlar

Kafkas Masalı , Kafkas Masalları , Çerkes Masalları
Kurt, ayı, domuz ve tilki ormanda karşılaşmış ve arkadaş olmuşlar. Kendi aralarında anlaşmışlar; bundan böyle birlikte avlanacaklar, avladıklarını da paylaşarak yiyeceklermiş. Bunun üzerine ortaklaşa bir av partisi düzenlemişler. Üç gün üç gece av peşinde gezmişler ama hiçbir hayvana rastlamamışlar. Açlıktan…[...]

Read more 0
 603

Kör Kurdun Randevusu

Kafkas Masalı , Kafkas Masalları , Çerkes Masalları
Gözleri görmeyen bir kurt küçük bir ormanda kimseye zarar vermeden, kendi halinde yavrularıyla birlikte sessiz sakin yaşayıp gidiyormuş. Bir gün, bir yaz sabahı daha gün doğarken atlı bir avcı grubu büyük bir gürültüyle tepelerinde bitivermiş. Neye uğradıklarını anlayamayan kurt ve…[...]

Read more 0
 597

Burnu Büyük Sivrisinek

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
Gün batar batmaz kurdu kuşu, börtü böceğiyle tüm hayvanlar dinlenmeye çekilmişler; yırtıcı yabanıllar inlerine, kuşlar ağaç dallarındaki yuvalarına, böcekler çekirgeler bitki yapraklarının kuytularına... Ortalık dinginleşmiş, herkes tatlı tatlı uykuya dalmış. Sivrisinek de dulavratotunun kalın yapraklarının arasına sığınıp uykuya dalmış. Ortalıkta…[...]

Read more 0
 691

Anaç Tavuk ve Horoz

Kafkas Masalı , Kafkas Masalları , Çerkes Masalları
Bir gün bir anaç tavuk, “Şu yavrularım hem biraz hava alsınlar, hem de biraz eşelenip rahatlasınlar” diye düşünmüş, civcivlerini alıp avludan çıkmış. Bir çit dibinde, kuytuda eşelenip dururlarken, koca bir horoz kafasını dikip, şişine şişine yaklaşmış: “Şunun yaptığına bak! Şunun…[...]

Read more 0
 717

Kurt ile Koç

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
İri yarı güçlü kuvvetli, kocaman bir koç otlayıp duruyormuş ormanın kıyısında. Birden, nereden geldiği belli olmadan, kocaman bir kurt bitivermiş önünde. Koçun, kaçmak şöyle dursun kımıldayacak yeri yokmuş. “İyi günler, güzel koçum benim” demiş kurt. “Sağol” demiş koç, ama korkudan…[...]

Read more 0
 600

Kurt ile Katır

Kafkas Masalı , Kafkas Masalları , Çerkes Masalları
Günlerden bir gün, çok mu çok yağmur yağıyormuş. Kurt sığınıp korunacak bir yer aramış. Sonunda kocaman bir ağacın kovuğuna girip oturmuş. Başını dışarı çıkarmış, geleni geçeni seyrediyormuş. Bir de bakmış ki tam dişine göre bir katır geçiyormuş ağacın yanından. “Şu…[...]

Read more 0
 588

Tilki ile Saksağan

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
Tilkinin biri yedi yolun kesiştiği bir kavşağa gidip yatmış, ölmüş gibi rol yapmaya başlamış. Ses seda çıkarmıyor, nefes bile almıyormuş. Bir süre sonra tilkinin gerçekten öldüğünü sanan kargalar üşüşmüşler tilkinin üzerine. Kimi ayaklarını gagalıyor, kimi karnının üzerinde. Saksağanın biri de…[...]

Read more 0
 579

Kurt ile Teke

Kafkas Masalı , Kafkas Masalları , Çerkes Masalları
Bir gün bir koyun, bir keçi, bir de teke birlikte otlamaya çıkmışlar. Köyün uzağındaki bir otlağa gitmişler. Koyun hepsinden önce karnını doyurmuş ve ağılına dönmek için yola düşmüş. Yolda bir köprü varmış ve mutlaka o köprüden geçmesi gerekiyormuş. Tam köprüye…[...]

Read more 0
 584

Fil ile Bülbül

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
Ormanın kenarında bir bülbül yaşarmış. O da her bülbül gibi yaz gelince kendine bir yuva yapmış. Yumurtalarını yuvasına güzelce yerleştirmiş, üç hafta üzerinde yatmış, ısıtmış, yavrular çıkarmış. Birbirinden güzel beş tane bülbül yavrusu yavaş yavaş büyümeye başlamış. Anaç bülbül son…[...]

Read more 0
 496

Serçe İle Tilki

Kafkas Masalı , Kafkas Masalları , Çerkes Masalları
Bir varmış, bir yokmuş... Çok eskilerde yaşlı bir karı-koca varmış. Bir gün ihtiyar adam tarlaya çift sürmeye gitmiş. Yaşlı adam eşine: “Ben şu tarladayım. Azığımı oraya getir” demiş. Aynı gün o tarlaya giden yolun üzerinde bir tilki bir serçeyi yakalamış.…[...]

Read more 0
 1090

Kedinin Hacılığı

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
İyice yaşlanıp güçsüz kalmış bir kedi, eskisi gibi fare avlayamadığına üzülür dururmuş. Bir gün ayaklarını altına toplamış yatarken, “ne yapmalı ne etmeliyim ki, fareler benim yanıma gelsin” diye düşünmüş. Aklından türlü türlü hileler geçirmeye başlamış. Derken bir şeytanlık gelmiş aklına…[...]

Read more 0
 548

Anaç Domuz ve Tilki

Kafkas Masalları , Kafkas Masalı , Çerkes Masalları
Bu masalın daha kısa bir varyantı Adıge Pşısexer, s.36’da yer almakla birlikte rahmetli T’EŞÜ Mehmet Yasin Çelikkıran bu masalı başka bir kaynaktan çevirmiştir. Ancak hangi kaynaktan çevirdiği saptanamamıştır. (Fahri Huvaj) Anaç domuz ve tilki dost olmaya karar vermişler. Karşılıklı oturup…[...]

Read more 0
 479

Kral ve Akıllı Adam

Çerkes Masalları , Kafkas Masalı , Kafkas Masalları
Adıge Pşısexer, s.98. Anlatan: Wışşıy Ç’ışıkhu.Kıralın biri, halkının içinde akıllı biri var mı diye merak etmiş. Saray görevlilerinden üç adam çağırtmış. Birincisine;“Sen bana, ak saçlı, kara sakallı bir adam bulup getireceksin”. İkincisine:“Sen kara saçlı, ak sakallı bir adam bulup getireceksin”.…[...]

Read more 0
 488

Falcı Kadın

Kafkas Masalları , Kafkas Masalı , Çerkes Masalları
Adıge Pşısexer, s.101. Anlatan: Kuşü İbrahim Ç’eç’oğlu, 69 yaşında. Weç’epşıye Köyü. Derleyen: Nepş’e/khuy Zawır Derlendiği yıl: 1960Köyün birinde yoksul, yaşlıca, dul bir kadın varmış; küçük oğlu ile birlikte yıkık-dökük küçük bir kulübede yaşarmış. Kadın zengin ailelere hizmetçilik yaparmış, hizmetinin karşılığını…[...]

Read more 0
 567

Akıl Satın Alan Adam

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
Adıge Pşısexer, s.114. Anlatan: Hatkhue Téwıçüej, 73 yaşında. Derlenen yer: Şewcenhable Köyü. Derleyen: Xhuajj M. Derlendiği yıl: 1959.Tek oğulları olan bir karı koca varmış. Yıllardır mutlu bir hayat sürerek yaşıyorlarmış. Ancak bir yıl büyük bir kuraklık ve kıtlık olmuş. Halkı…[...]

Read more 0
 552

İyi Adamın Biricik Oğlu

Kafkas Masalları , Kafkas Masalı , Çerkes Masalları
Adıga Pşısexer, s.123. Anlatan: Tsey Azman, 68 yaşında, Cacehable Köyü. Derleyen: Xhut Şamseddin. Derlendiği yıl: 1969.Vaktiyle köyün birinde çok çalışkan bir çiftçi yaşarmış. Eli topraktan çıkmaz, tarlalarını zamanında sürer, zamanında tohumunu eker ve zamanında ekinlerini toplarmış. Ayrıca otunu uygun olan…[...]

Read more 0
 467

Eden Bulur

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
Adıge Pşısexer, s.143. Anlatan: Xhut Yerecıb Biram oğlu, 68 yaşında, Cacahable Köyü’nden. Derlendiği yıl: 1969.İki arkadaş zengin bir beyin yanında çalışırmış. Bunlardan biri, kendini öne çıkarmak için diğerini fark ettirmeden beyin gözünden düşürmek istemiş.Bir gün bir iş için beyin huzuruna…[...]

Read more 0
 511

Kadının Fendi

Kafkas Masalları , Kafkas Masalı , Çerkes Masalları
Adıge Pşısexer, s.164. Anlatan: Pşıdatekhue Hiyse. Weç’epşıye Köyü’nden, 60 yaşında. Derleyen: Bırant’e L. Derlendiği yıl: 1960.Bir karı-koca bir akşam uzun uzun tartışmışlar. Erkek, hiçbir kadının kendisini alt edemeyeceğini söyleyip duruyormuş. Kadın da bunu kabul etmiyormuş.“Öyle deme!, ‘cadı bir kadının insana…[...]

Read more 0
 479

Palavracının Şansı

Çerkes Masalları , Kafkas Masalı , Kafkas Masalları
Adıge Pşısexer, s.172. Anlatan: Xhut Yerecıb Biram oğlu, 60 yaşında, Cacehable Köyü’nden. Derleyen: Xhut Şamseddin. Derlendiği yıl: 1960.Bir zamanlar köyün birinde çok övünen ve palavra atan bir adam yaşarmış, “Ben istediğim zaman Allah’la konuşabilirim, istersem yağmur yağdırır, istersem kuraklık yaratırım”…[...]

Read more 0
 533

Hımbıl Kız

Kafkas Masalı , Çerkes Masalları , Kafkas Masalları
Adıge Pşısexer, s.179. Anlatan: Şşeweş’ü Hacmos Hacebiy oğlu, 63 yaşında. T’uapse İlçesi’nden. Derleyen: Xhut Şamseddin. Derlendiği yıl: 1974.Çok zengin bir ailenin evde kalmış, geçkin bir kızı varmış. Kız güzel olmaya güzelmiş ama o kadar şımarık, tembel ve hımbılmış ki, odasından…[...]

Read more 0
 497

Ayının Oğlu Şav

Kafkas Masalı , Çerkes Masalları , Kafkas Masalları
Bu halk söylencesinin nereden çevrildiği veya derlendiği saptanamamıştır.Yoksul ve yaşlı bir karı koca varmış. Yaşlılıklarından bir tek erkek çocukları dünyaya gelmiş. Bu çocuk onların biricik neşe kaynaklarıymış. Bir gün karı koca tarlaya çalışmaya giderken, bebeği de beşiğiyle birlikte götürmüş. Karı…[...]

Read more 0
 491

Ekinin Başı ve Kökü

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
Bu halk söylencesinin nereden çevrildiği veya derlendiği saptanamamıştır.Bir çiftçi ile ayı nasıl olmuşsa iyi bir dostluk kurmuş. Bir gün oturup ortaklaşa turp ekmeye karar vermişler. İkisi de bu işi severek benimsemişler.“Ayı arkadaş” demiş çiftçi, “turpun kökü benim olsun, başı senin…[...]

Read more 0
 531

İyilik Yaparsan

Çerkes Masalları , Kafkas Masalı , Kafkas Masalları
Adamın biri atıyla giderken buğday hasatından sonra anız yaktıklarını gördü. Oradan geçerken yüksek bir ses duyup durdu, sonra, alevlerin içine girdi, sesin geldiği yöne doğru koştu. Orada gördü: başakların içinde küçük bir yılan duruyordu, telaşla dolanarak ateşin içinden çıkmaya çalışıyordu.…[...]

Read more 0
 512

Kuyijtsuk Yedi Yinıjı Nasıl Öldürdü

Çerkes Masalları , Kafkas Masalları , Kafkas Masalı
Bir varmış bir yokmuş, Kuyijtsuk Şeker nehrinin kıyısında yaşıyormuş. Yedi başlı yedi Yinıj gelip toprağının kenarına yerleşmişler.Yerleşmişler ama tavukları avludan çıksa yakalıyor, köpeklerini dövüyor, ekinleri olduğunda yiyorlarmış. Bir gün Kuyijtsuk ot biçmeye gitmiş. Yedi Yinıj gelip kağnısını, dibeğini, sabanını üst…[...]

Read more 0
 547

Aslan Hasta

Çerkes Masalları , Kafkas Masalı , Kafkas Masalları
Kurt avından dönüp ormana girerken, birisi ona seslenmiş. - Sende mi hasta ziyaretine gidiyorsun koca kurt? Kurt tüm çevresini gözden geçirmiş ama kendisiyle konuşanı görememiş. Kimseyi göremeyince yoluna devam etmiş. Çok geçmeden, çıplak bir güz ağacının üzerinde oturan saksağan seslenmiş.…[...]

Read more 0
 594

Meryemşavo ve Kartal

Çerkes Masalları , Kafkas Masalı , Kafkas Masalları
Bir varmış bir yokmuş, bu dünya yaratıldığında insandan daha güzel sadece peri kızı varmış. Meryemşavo’nun kız kardeşi Meryemguaşe doğduğunda peri kızından da daha güzelmiş. Ama küçük bir kızken çiçek hastalığına yakalanıp ölümün eşiğine gelmiş. Ülkede bir kâhin varmış, Meryemşavo atına…[...]

Read more 0
 542

Kurtları Nasıl Korkuttular

Çerkes Masalları , Kafkas Masalı
Horoz, Köpek, Kedi ve Eşek yanlarına bir de heybe alarak, birlikte geziye çıkmışlar. Giderken yolda bir kurt kafası bulmuşlar ve onu da heybelerine koyup Eşeğin sırtına bağlayarak yollarına devam etmişler. Uzakta bir ateş görüp oraya yaklaştıklarında, üç tane Kurdun bir…[...]

Read more 0
 537

Çekirge ile Karınca

Çerkes Masalları , Kafkas Masalı
Çekirge ile karınca yüksek dağın yamacında yaşarmış. Birbirlerini çok severlermiş bu iki hayvan. İyi arkadaşlarmış. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmezmiş. Miskin miskin oturmaktan sıkıldıkları bir gün, etrafta biraz dolaşmaya karar vermişler. Çevrelerindeki güzellikleri izleyerek, sohbet ederek geziniyorlarmış. Bir de bakmışlar ki…[...]

Read more 0
 965

Başla Kuyruk

Çerkes Masalları , Kafkas Masalı
Tilki kuyruğu, tilki başına kızgınlıkla döner ve şöyle der: -Neden senin önde olman, önderlik etmen gerek? Ne yani sen benden daha mı güzel, daha mı görkemlisin?! İbrik sırtı gibi görünen o küçük, kuru suratın tilki görüntüsüne bir karizma katmıyor. Dolayısıyla…[...]

Read more 0
 495

Cerkesya.Org

Cerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.