Adıgece Ders No:18

By Aralık 17, 2018 1198 0

SERE SI UNAGUEMRE BEN VE AİLEM

C l e - reklam

Uneguets l e - soya adi

Ade - baba

Anet - anne

Adets l e - baba adi

Anets l e - anne adi

Unague - aile

Unage - Evli

Unedes - Cinsiyetiniz

Byn - Evlat

Kue - Oğul Evlat

Phu - Kız Evlat

Kuesh - Erkek Kardeş

Shyphu - Kız Kardeş

Delhu - (Kız Click) Erkek Kardeş

Anesh - dayı

Adesh - amca

Aneshyphu - teyze

Adeshyphu - Hala

Guasche - Evin hanımı-Büyük hanım-prenses

Uneguasche - Evin hanımı - es

Schheguse - es

Fyz - Cocugu olmuş kadin

A l s - Erkek-adam

Pschy - evdeki Büyük Erkek - prens - kayınbaba

Pschykue - kardeşi bayan eşinin

Pschyphu - bayan eşinin Kız kardeşi

Schyku - Erkek eşinin kardeşi

Schykuane - kaynana

Schykuade - kayınbaba

Schykuschaue - Erkek eşinin kardeşi

Themade - Evin büyüğü, reis (aileye Türkçesi)

Nane - dokuz

Dade - dede

Kuerylhu - oğulun Cocugu, torun

Phurylhu - kızın Cocugu, torun

NYSE - gelin

Nysasch l e - Taze Yeni gelin

Nysegu - elti

Malhe - damat

Melhegu - Bacanak

Hydzhebz - Kız

U l STE - oğlan

Nehyzh - Büyük

Nehysch l e - Küçük

Fyzabe - dul kadin

T l uane - Kuma

Mylhuane - analık

Mylhuukue - üvey Erkek Kardeş

Mylhuphu - üvey Kız Kardeş

Bydzyshe l ehegu - SÜT Kardeş

Gunegu - komşu

Blage - akraba (akrabalık Bagi Olan)

Unekuesch - Ayni akrabadan Olan (Kardeş)

 

Sitz l er Ilhensch.

C uneguets l er Schokulsch.

C kuazher Endreysch.

Si adem uu l er Nef l YTS l Esch

Deniz anem uu l Nag er l imesch.

Se minre schibgure thusch l pe Per gem sykalhuasch.

C unaguer mekumeshysch l e unaguet.

Nobe B nybzhyr thusch l pe NULL huasch.

Nobe aneri si si Adair siyape itsch. Onları uzyncheu thuigepseuhe.

Zekueshipl l pe hydzhebzit l pe dohu.

Zekueshhem köpek unage yasch l Aul'du. Unaguem hehezhahesch.

Hydzhebzhem ZYM unage isch l Aul'du. Zyri Di ane adem bgedessch.

C ve adem adem uu l er Ahmedsch. Aby ve adezhym uu l eri P l yt l Esch.

P l yt l ve e adem uu l Erie Lakesch.

Laker hekum kik l yu kek l uarasch.

Göl bynisch ve l kesmek olan SLIP Dünya zeueshhuem l uedasch.

Sari bynipl l kyssch l ehuasch. U l elitler l pe hydzhebzit l pe.

Aheri nobek l E iodzhehe l Esch l yaş zragegutynu.

C schhegusem uu l Erie Hetydzhesch.

Ari Minre schibgure hysch l kalhuasch gem.

Ve nybzhri nobek l e mp l ysch l pe nd mehu.

C adekueshheri Per mehu.

Se si adeshyphuu l Erie zysch.

C adeshyphum uu l er Batssch.

C Aner Hamehe yaphusch.

Abyi kueshit l pe Tehdit shyphure ve l Aul'du.

Aher Them zhenetk l igeguf e l e.

Duneym ehyzhahesch

 

Met dili bilgilenme olarak öğrenmekten ziyade seslerin telaffuzları önem taşıyor. Met nedenle Çok İyi Bilgi Yerine öğrendiğini telaffuz Etme ve kullanmaya ağırlık verilmelidir. Eger sesler Doğru olarak çıkarılabilinirse dili konusmak gerçekten kolaylaşır. Dil ses anlam temelinden oluştuğu Click first duyduğunuz sözcük tarafınızdan anlamlandırılabilir. DOĞAL sureçte oluşan sözcükleri anlamak Kolay Olur. Sadece sorun Doğru telaffuzdadır. Bir sekilde met problemi halletmedikçe birşeyler öğrenilmiş sayılmaz. Telaffuzun düzeltilmesi de Bilgi Ile Arda ülkesine. Seslerin uzerinde doğrusu bulununcaya sorunu çözecek kadar çalışılmalıdır.

 

Biz serasch Zaire duneyr

 

Gathe dahem

Sodehasch l e

Dünya daher insch.

Ve udahem

Se sydahesch.

Dahe NULL l er minsch.

Psch l aschem psch l Ascher

Io l uschasche

Mezyr kegeush.

Bzuhem yabze

Uered kabzer

Gasch l em ve thegushsch.

 

Buradaki telaffuz tam olarak başarılırsa anlam kendiliğinden  oluşur. Gerçekte dili bilmeyenler bunun gerçekliğini anlayamayabilirler fakat dilin yapısı öyledir ve anlamını büyüklüğü önceki Ön bilgilerden hareketle öğretir. Biz onu ne kadar karanlık dili kuralları Ile öğretmeğe çalışıyor isek de Temel esprisi sesleri öğrenmekten Geçer. Met dilin tüm diger dillerle Bağlantıları vardir. Ses anlam temelinde demek istiyorum mesela Türkçedeki kılıf sözcüğünü ele alalım Yani Kíla fe olandır Yani kil Türkçe Kök Kelime esaslıdır fe imkb Adigecenin kalıntısı olarak oraya girmiştir. Fe imkb Adigece de derisi, yüzeyi, yüzeyini örten sey, uydurulan bahane anlamındadır. Met Sadece Bir örneklemedir. Mesela arapçadaki zi eki hem Ayni anlam ve Ayni işleyiş Ile Ayni söylem Ile adigecede mevcuttur.Anlaşılmasını istediğim sey Çok İyi basittir.

Sadece telaffuzların Yani seslerin Halli birçok problemi Kökten çözer.

 

Zafer uu l eu Tehdit u l soc STE l YHU

Ankara desu

Ezym zerzhi l EMC! e kuedu u l elef l nk

Ve zahuem uhueyme

Pezhu u l elef l u zhys l em zgebeta hunkym

Schlelef l kym zhys l em mi l hunsch var.

Schlelef l kym zhys l eu

Beslenen schhek l e mi l syupsyn s

Beslenen schhek l e huemfasche zhys l tr.

Beslenen schhek! E mi l teslhen var.

Ap Se negabesch schysts l yhuar.

Adygebze zedgesch l enusch zhyt l eu,

Ankara ve Tehdit hesch l bir l e Guerra dyschyzhuashesarsch.

Beslenen huedizu negabesch zhys l emp

Kued u l Aue soc l YHU ar se.

Dyschyts l L / K l zihin şapka l e hese dyschyzdedzheguasch

Bash upepts l ak l e di kuazhe kuenchybyschhehem.

Masch l EDE harine dyschit l yshakym

Dee psch l karınca l e ölüm deshhueyshhuem ve labzhem.

C gasch l em ve dethene pl l enepem schysch

isleguasch ABY se Kued ve ne l zihin.

Yape schysleguam ve sedef hastalığı kyhezgur l CC l Aul'du.

Gur zerosch l e Mrs l e

Ezym sykisch l ve sykimsch l ve Cm l ekym

Aue se Cm l Aul'du, sigum isch l Aul'du.

Ve negum se islaguk l Aul'du

C gasch l em si negu u l eq l ve kued

Zdezgueshaue.

 

Bir kursym kek l Weale l ar se sizakuetekym

Bir köpek yahuschytasch huedeu efendim.

Sedef hastalığı zdischteu zehuedeu

Beslenen schyguey nezheguzheu

Beslenen schyguei gumasch l eu

kygury Köpek gukeuer ben l ueu.

Şapka l eryhur dischteu

zyhuenykuer de Hat l bu.

Tehdit mahuei sleguakym ve neschh zyheuk l Aue

ZYM nermypl iriplu

Abazeu, abzehyu, kebardeyue.

Yahetasch ve gupym l uehu l Aul'du l eu.

Şapka ve gupsysem kyhihyu

Şapka ve gupsysem hilheu.

Aue myhun Tehdit psale kyzhdek l akym izhem.

Huemfasche kiupselakym,

Imygue zey ihuakym.

Gur kabzem utyku mezhabze.

Aru kysch l eq l Ynt u l yzha l ar.

 

Buradaki Güzel Bir SÖZ durdurum söylenmiş görmeme zikredildi fakat ONU ben hic duymamıştım SÖZ gelimi söyledim AMA gerçekte söylenip söylenmediğini bilmiyorum fakat Güzel uymuş düşüncesindeyim.

 

Gur kabzem utyku mezhabze.

 

Kalp temiz olursa Ortam berraklaşır Taksi dusunulebilir.

 

Sere C Unaguemre

 

Se si unaguer r l yue solagu.

ZYM l epyhur ZYM dischteu dyzdopseu.

C schhguser r l solagu s dyddeu.

Aby schhek l Esch sischhem guse u l yhuessch l ar.

Ar se si schhegusemi

Kyschaupselk l e

Ilhen uneguasche ve Bayan l er.

Ve fyz schyzha l ei mehu

C bynym PE zerhuehuam schhek l er.

C bynym ANE zerhuehuam schhek l er.

Sari ABY il l selyte var

A l ygeshhue shelu ilyteu.

Arasch adygebzer u l edaher

Psaleu hetyr u l yhure u l yhunre u l yhugere IPE irigeschu.

Psch l E huesch l Eun EF l L / K l E ehuehun hueunet l Aue zerschytyrsch.

 

Byn unague schyhuk l e

Hetyr edzhap l e haşhaş l ue

Hetri ve l uehu haşhaş l ue mahue kes.

Sedef hastalığı r l yue zrolagu

SLIP için ZYM l epyku zerhuzf l EKC l e

Aheri pschedey Enstitüsü hunuhesch

Unague zyryz yauhuenusch.

Se si Kelen nehyschhesch

Aher zykuezgetynu zesshel l trk, zershuzf l EKC l er.

Uzkuetme gasch l er neh hyguaf l e hunu soguge.

 

Araue kysch l eq l ynsch u l yzha l ar

ZYM l epyhur ZYM kischtezhu Them bere fyzdigepseu.

 

FE SYTS l L / K l Y

 

Deniz anem aynı l er,

C PSE u l L / K l y

Si adem aynı l er,

C BZU u l L / K l y

Pscheddzhyzh KESK l ve

Neh inyzh

Syhuu Bayan l e

Syzoplyzh.

Dade aynı l e

Babysch u l L / K l y

Nane aynı l e

Shyre u l L / K! var.

C l L / K l ue u l L / K l ue

C l L / K l ue u l L / K l y

Köpek yadezhk l ve

Se syts l L / K l geçit.

l er Cm l inci

bzuher meletezh

Psym babyschher

Holedezh.

Kes l etat harbyz u l L / K l y

Kys l epyhuri

Huasch u l L / K l y u l L / K l y

Se

Um l ane

Ahem nehre

Ahem nehre

Syneh u l L / K l y

Kezher Patry

 

Biz guk kullanmak daher l e ze zegesch l ve hum neh bzeri zegesch l eguaf l e

neh Gora l ueguaf l e hunsch.

Neh IPE igeschypher Masch l Amy kuedmi guk l e zyguerher zegasch l eu

keupselynyrsch.

 

nk - sesi fiil başına geldiği Zaman - belirtilen Yerde - anlamına Gelir.

fiil eger m - hal eki alırsa imkb belirtilen zamanda anlamı katar.

 

Zafer Ankara se schysleguasch. - Zaferi Ben ankarada gördüm.

Zafer Ankara se schysts l yhuasch. - Zaferi Ben ankarada tanıdım.

Okur belirtilen yer de anlamı katıyor.Eylemin gerçekleştiği Yerde.

 

fiilden Hiçbiri schygue Gelsin veya gelmesin anlam değişmez.

 

Yape uschysleguam schygue neh geçit l alet. ilk gördüğüm Zaman daha gençtin.

Yape uschysleguam neh uschalet . - ilk gördüğümde daha gençtin.

Okur belirtilen Zaman Da anlamı katıyor. Yani Eylem gerçekleştiği zamanda.

Lezhyger zyhezylhar Schokul Ilhensch .

 

 

 

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery