Si Adigabze Ana dilim Adigece-İlkokul AlfabesiAdigece hazırlanmış İlkokul seviyesindeki öğrenciler için temel oluşturacak Adigabze Alfabesi ve örnek alıştırmalar ve kelimeler.

Seyin Time (Hüseyin Şem'i Tümer) Sürgünde doğmuş bir Kafkas ŞairiSefer Ersin BERZEG tarafından araştırmalar sonucu hazırlanan eserin bir bölümü kirille ve Adigece, diğer bölümü Türkçe’dir. Şiirleriyle tanımakta olduğumuz büyük değer Hüseyin TİME’nin imam olarak başlayan yaşam öyküsünün hukuk tahsilinden sonra Kadı olarak devamı aşamasında kendi halkı için

Şeyh Şamil-Kartal Yuvasıİmam Şamil ömrünün milletinin hürriyetine ve ülkesinin bağımsızlığına adamış şanlı bir liderdir. O, yirmibeş yıl aralıksız decam eden savaşlarda Rus ordularını yenilgiden yenilgiye uğratmıştır. İmam Şamil, insanlığın düşmanı bir devlete karşı verdiği mücadelelerle sadece Kafkasya ve Türkiye'nin

Şeyh Şamil

Aralık 03, 2018

Şeyh Şamil"Bir mucizeyi andırıyordu bu adamın hayatı. Akıl, sır ermiyor yaptıklarına... Etten ve kemikten yaratılmış bir insan nasıl oluyor da bütün bu işleri başarabiliyor? Kalıcına nasıl bir yağ sürmüş ki karşısına dikilen kelleleri bir vuruşta düşürüyor, diline nasıl bir bal sürmüş ki onu bir defa dinleyenler ona

Sevgiye Davet

Aralık 03, 2018

Sevgiye Davet‘Sevgiye Davet’’ orijinal adıyla ‘Honghe’ ya da ‘Kafe’ kuzey Kafkasya folklorunun en güzel örneklerinden biridir. ‘ Sevenlerin Şarkısı ‘ olarak ün yapmıştır.

‘Sevenlerin Şarkısı’ Kuzey Kafkasya tarihinin derinliklerinden gelen bir efsanedir.

Selçuklular ve KafkasyaHiçbir millet kurmuş olduğu medeniyeti, yalnızca kendi siyasi ve coğrafi hudutları içerisinde yaşatmak istemez. Her topluluğun mukadderatında mevcut ve gelecek milletlerin nam ve hesabına deruhte edilmiş müşterek bir hisse vardır.

Savaş Nesilleri/Kafkasya Kabardey Prensi Temiriko, Kırım Hanları'nın baskıları yüzünden 1557 yılında Çar 4. İvan'dan yardım istedi. Kara Deniz sahillerinde, Kafkasya'da, Volga Nehri'nin doğusundaki zengin-geniş topraklarda gözü olan Çar İvan için, yapılan teklif bulunmaz bir fırsat oldu. Prens Temiriko, nasıl bir

Şamil Elveda Kafkas DağlarıErtesi gün, esir Şamil’in bulunduğu dağ köyü Keherdağ’da askeri resmi geçit töreni düzenlendi. Biraitanski, Kafkas savaşlarının zaferle sonuçlanması nedeniyle onları kutladı ve Şamil’in esir alınmasında aktif görev aldıkları için onlara, baş yöneticiliğin belirlediği on bin manatlık ödülü dağıttı.

Rusların Kafkasya'yı İstilası Ve Şeyh ŞamilRusların Kafkasya’yı istilası ve Şeyh Şamil tamamen objektif olarak İngiliz bir yazarın dilinden yazılmıştır. Kitapta, ilk çağlardan başlayarak İmam Şamil’e kadar geçen dönem detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Rusların Kafkasya'yı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam ŞamilN. Luxemborg'un bir doktara çalışması olan bu kitap, İngilizlerin Kafkasya'ya yayılmakta olan Ruslarla kurdukları ilişkilerin gerçek anlamını ortaya çıkartmaya çalışmaktadır. Özelikle İngiliz-Rus-Çerkes ilişkilerini ele aldığı dönem içinde bir çok olaya ışık tutmaktadır. İngiliz-Rus rekabetinin geçerli olduğu dönem ve bu gerginliğin

Rus Gözüyle Kafkasya ve KafkasyalılarÇerkes-Abhaz, Çeçen-Dağıstan, Oset, Migrel-Laz, Gürcü, Tatar (Azeri) halklarının yüzyıl kadar önceki yaşamlarını bilmek ister misiniz? Hem de bir Rus araştırmacı gözüyle... (Arka kapaktan)

Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877-1890)Rus-Kafkas savaşları sonucunda 21 Mayıs 1864 tarihinden başlanmak suretiyle yaşatılan ÇERKES SÜRGÜNÜ ve GÖÇÜ Dünya’da eşi örneği çok az olan bir İnsanlık faciasıdır. Ne var ki, İnsan hakları konusunda öncü rolü oynayan belli başlı batı ülkeleri başta olmak üzere Dünya’nın sağırlaştığı ve kör rolü oynadığı belli başlı konulardan en önemli olanı da bu konudur.

Osetya ve Asetinler

Aralık 03, 2018

Osetya ve AsetinlerKitapta Asetinlerin 2000 yıllık tarihini ana hatları itibariyle ele aldım. Prensip olarak olayları ve konuları kronolojik sırası ile ele aldım. Ancak, zaman zaman bu kurala uymadığımda oldu.

Kitabın, Maddi Kültür, Toplumsal Yapı, Aile ve Aile Yaşamı, Toplumsal Yaşam ve Manevi Kültür bölümlerinde anlatılanlar, büyük ölçüde Asetinlerin

Rauf Orbay Siyasi Hatıralar1922’de liseyi bitirip yeniden Meclis memurluğuna dönünce, Rauf (Orbay) Bey’i Meclis'te buldum. Tutsaklıktan kurtulmuş, Ankara'ya gelmişti. Meclis'te Sivas Milletvekili, Kabine’de İcra Vekilleri Heyeti Reisi (Başbakan) olarak bulunuyordu. Güzel konuşurdu. O zaman artık belirginleşmiş olan birinci ve ikinci grup milletvekillerinin çoğunluğunca sevilirdi.

Putin'in Rusyası

Aralık 03, 2018

Putin'in RusyasıPutin’in Rusyası’ndan bahsederken, yazarı Anna Politkovskaya’yı tanıtmakta fayda var.
Anna Politkovskaya ( 1958-2006) Putin’in Çeçenlere karşı yürüttüğü savaşın iç yüzünü deşifre eden, Putin’in yönetime gelmesiyle Rusya’da daha da kötüleşen sistemi ifşa eden cesur bir gazeteciydi.

Özgürlük SavaşçılarıÖzgürlük Savaşçıları Duygu Sağanağında Yoğrulan Bir Destan. Savaş, gerilim, gözyaşı... Kara bir öfke, titreten bir heyecan; casuslar, hainler ve Çeçenya’yı Rus’lara dar eden kahramanlar: Cahar Dudayev, Şamil Basayev, Salman Raduyev, Hamza Halidov, Ahmet Zakayev, Honkurpaş İsrapilov, Aslanbek İsmailov ve daha niceleri...

Özgürlüğe Çağrı1800'lü yılların başında özgürlük mücadelesi veren Kafkasya'nın Dağıstan bölgesindeki köylerdeki yaşamı anlatan "Özgürlüğe Çağrı" oradaki insanların çektikleri acıları ve yoksulluğu anlatıyor.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kafkas Göçleri (1828-1943)Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kafkas Göçleri (1828-1943) adlı kitap, Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri komisyonu tarafından desteklenerek, Üniversite tarafından basıldı.

Tacettin DURMUŞ / KARS (SİYASAL BİRİKİM)

Osmanlılar’ın Kafkas-Ellerini FethiI. BÖLÜM
FÂTİH SULTAN MEHMED ÇAĞINDAKİ FETİHLER (1451-1479)
A)Sokum/Apkaz-Eli ve Dadyan/Megrei (Mingrel)
Ülkelerinin İtaati (1451, 1454)
B)Harşıt (Khaşrûd)dan Çoruk-Ağzı ve Acara-Suyu'-na Değin Fetihler :

Osmanlı Belgelerinde Kafkasya Savaş ve Sürgün -1Kafkas Vakfı’nın Osmanlı Belgelerinde Kafkasya çalışma grubunun derlediği beş bine yakın belge içerisinden seçilen Kafkas-Rus savaşları, Kafkasya-Osmanlı ilişkileri, sürgün, Osmanlı topraklarında iskan ve diplomatik ilişkiler ile ilgili 111 adet belge, sadeleştirilmiş olarak Osmanlıca orijinal metinleri ile birlikte yer alıyor.

Osetya Tarih AtlasıKuzey Osetya Cumhuryeti - Alanya Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan geniş kapsamlı Osetya Tarih Atlasında, insanlık tarihinin en uzun dönemi olan taş devrinden başlayarak 20. Yüzyılın ortalarına kadar, jeolojik, arkeolojik, etnolojik verilerin ve tarihsel olayların ışığında Osetya tarihinin kronolojik olarak bir özeti yapılmaktadır.

Orta Çağda Abhazlar LazlarYıl 1993, Kafkasya alevler içinde: Azeriler Ermenilerle, Abhazlar Gürcülerle; Osetler İnguşlarla ve Migrel (Laz) ler Gürcülerle... Boğaz boğaza, kıran kırana savaşıyorlar. İzliyoruz, üzülüyoruz. Halkların birbirlerine böyle düşman kesilmesini anlamaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki: Doğru düşünebilmenin ve doğru yorumlayabilmenin yolu, sağlıklı kaynaklardan bilgilenmekten geçer.

Ölümünün 3. Yıldönümünde Osman Çelik’e ArmağanÜlkemizde daha çok Bilim çevrelerinde, Üniversitelerde gelenek haline gelmiş olan armağan kitap hazırlamak Kuzey Kafkasya kökenli toplumlarda özellikle Çerkeslerde pek rastlanan bir olay değildir.

Ölüm ve Sürgün

Aralık 02, 2018

Ölüm ve Sürgün"Ölüm ve Sürgün" ondokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyılın başları Balkanlar’da, Kafkasya’da, Ortadoğu’da ve Asya’da milyonlarca Müslüman'ın öldürülmesi ve tehcir edilmesinin tarihi olduğu kadar Müslümanların maruz bırakıldıkları etnik ve dinsel kıyımların nasıl ortaya çıktığının da tarihidir.

Neredesin PrometheusKafkasya en eski çağlardan beri bu coğrafyanın yerlileri ile bu coğrafyaya sahip olmaya çalışan dış güçler arasında bir savaş arenası oldu. Günümüze kadar gelen tarihi süreçlerin yakın ama bilinmezlerle dolu boyutunu hiç kuşkusuz 1917 Rus Devrimi ve sonrasındaki süreç oluşturuyor. Sosyalist uygulamaların pratikte aldığı biçimi değerlendirme sıkıntısı, ideolojik önyargıların çoğu

Nart’ın PrensleriGünümüzde Çerkes kökenli bir hava albayının yasak aşk hikayesi.. Çerkes Prens Ailesi Gebokalar ve Osmanlı Sarayı´nda Çerkes Sultan ve Cariyeler... Kurtuluş Savaşı´nda Kuvay-i Seyyare ve Çerkes Ethem..Çerkeslerin 19. Yüzyıldaki büyük göçlerinin trajik hikayesi.. Büyük Erzurum Depremi´nde yaşanan bir aile dramı.. Çerkes Tarihi´nin trajik ve ilginç yönleriyle ilgili bilinmeyen bazı

Nartlar-Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan KahramanlarıUfuk Tavkul tarafından hazırlanan "Nartlar-Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları" isimli kitap Türk Dil Kurumu Yayınları arasında çıktı. Kitabın tanıtım bülteninde yer alan bilgiler şöyle: Karadeniz ile Hazar Denizi arasında 1.100 kilometre boyunca bir duvar gibi uzanan sarp ve yüksek Kafkas Dağları, tarihten günümüze pek çok kavim, millet ve halka ev sahipliği

Nartlar Ülkesi "Müzikal Mitolojik Tiyatro"Şimdiye kadar Kuzey Kafkasya Halkları üzerine birçok eser kaleme alınmış olsa da maalesef yeteri kadar tiyatro oyunu yazılmamıştır. Nart Destanlarını konu alan bir tiyatro eseri ise hiç yazılmamıştır. Elinizdeki çalışma bu anlamda bir ilktir.

Nart Sasrikua ve Doksan Dokuz KardeşiNart Destanı, Abhaz Ulusal Eposu
Abhaz Halkına özgü ne varsa; dil, edebiyat, tarih, gelenek, görenek, inanç ve anlayış, kısaca her türlü farklı yaşayış biçimleri burada gözlemlenir.

Nartlar kadınıyla erkeğiyle her biri birer kahraman olup, kendi destanlarını kendileri yazarlar.

Nart Dergisi Eski SayılarıNart Dergisi I. Cilt (1-12. Sayılar) (KAF-DER)
Nart Dergisi II. Cilt (13-24 sayılar) (KAF-DER)
Nart Dergisi III. Cilt (25-36 sayılar) (KAF-DER)

Moskof Mezarlığı (Asrın Efsanevi Çeçenya Direnişi)Gömülen onbinlerce asker, bin küsur askeri araç, onlarca helikopter, uçak, sayısız cephane...

Ve mitinglerde, meydanlarda, camilerde çağlayan bir dua... bir haykırış "Çeçenya Ruslara Mezar Olacak"...

Oldu ve "Moskof Mezarlığı" doğdu...

Miralay Bekir Sami GünsavMiralay Bekir Sami, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarihte Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Ege Bölgesi'nde direnişleri örgütledi. Padişahlık adına yapılan paşalık ve başkumandanlık tekliflerini reddetti. Daha sonra sırasıyla 17. Kolordu Kumandanlığı, Antalya-Muğla Havalisi Kumandanlığı ve Kuzey Kafkasya Murahhaslığı görevlerinde bulundu. Bu döneme ait

Milyon Birinci

Aralık 02, 2018

Milyon BirinciMilyon Birinci Cevher Dudaev'in Eşinin Anıları

Hiçbir halk, özgürlüğü için savaşan bir halktan daha güzel değildir. Ve hiçbir halk, üzerine bastığı toprağın anlamını, özgürlüğü için ölümü göze alan bir halktan daha iyi kavrayamaz. Çünkü en

Metropol Çerkeslerinin Kararsız KitabıKitap çok katmanlı, çok eksenli postmodern bir üstkurmaca (metafiction) roman tarzında yazılmıştır. Basitçe, kitap yazmaya çalışan bir heveslinin başına gelenleri anlatmaktadır. Olaylar geliştikçe eksenler devreye girer. Sonunda bu ayrı gibi duran eksenlerin birbiri ile ilişkisi kurulmakta ve disiplinlerarası bilgi transferi ile her disiplinin doğruları sorgulanmaktadır.

Memlüklerİslâm tarihinde kurulmuş en büyük birkaç devlet arasında yer alan Memlûkler, genelde İslâm tarihi, özellikle de Müslüman Türk ve Çerkes tarihleri için son derece önemlidir.

Bir taraftan Moğol taarruzlarını durduran, diğer taraftan da Ortadoğu’daki haçlı prensliklerini nihâî olarak bölgeden çıkaran Memlûkler,

Matmazel Ayşe

Aralık 02, 2018

Matmazel Ayşe1968 yılında, İstanbul'daki Fransa sefiri Charles de Ferriol bir konakta gördüğü küçük Çerkes kızını satın alıp yetiştirmek üzere Paris'e getirir. Güzel ve ince ruhlu bir kız olan Ayşe, Naiplik Dönemi Fransasının serbest fikirli ve gevşek ahlaklı yüksek sosyetesi tarafından benimsenir. Fontenelle, Rousseau, Voltaire gibi büyük fikir ve edebiyat adamlarıyla, Madam de Parabere, Madam de

Kuzey Kafkasya’da Sovyet Rus VahşetiKuzey Kafkasya’da Sovyet Rus Vahşeti Konferans notları. Kuzey Kafkasya’da 1944 Yılı Toptan Sürgün ve Katliam (Genocide) Faciası

Kuzey Kafkasya Üzerine DüşüncelerBirleşik Kafkasya Hareketinin tarihsel gelişimi üzerine yapılan çalışmalara önemli bir katkıda bulunacak "Kuzey Kafkasya Üzerine Düşünceler" kitabı Birleşik Kafkasya Derneği tarafından yayımlandı.

Kitap; XIX. ve XX. yüzyılın ilk çeyreğine ilişkin batı sosyolojisi ve ekonomi politiğine ilişkin güçlü

Kuzey Kafkasya Tarihinden Belgeler 1-Osmanlı Arşiv BelgeleriDünya kamuoyu pek bilmese de, bir avuç Kuzey Kafkasya insanının küçük bir toprak parçasında tutunabilmek için yüzyıllar boyunca verdiği mücadele gerçekten yürek burkucudur.

Bu coğrafyada, milattan yüzyıllar öncesinden beri var olduğu bilinen insanların nüfusunun halen 5 milyonlarda seyrediyor olması; yine o coğrafyaya ait olup vatan

Kuzey Kafkasya Mitolojisi Nartlardan BeriTürkiye’de mitoloji denince ilk akla gelen Yunan ve Roma mitolojileri olmaktadır. Buna karşılık Kafkasya mitolojisi hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir.

Nuray Gök Aksamaz Nart Destanlarıyla ilgili bu çalışmasında Türkçe olarak yayınlanmış Nart Destanı derlemelerinden esinlenerek daha önceki yıllarda yazmış olduğu 24 şiirini de bu

Kuzey Kafkasya Hürriyet ve İstiklal Davası"Kuzey Kafkasya Hürriyet ve İstiklal Davası" Kuzey Kafkasyalıların geçmişten 1960'lı yıllara kadar devam eden bağımsızlık mücadelesini anlatan oldukça eski bir kitap.

1961 yılında Ankara'da basılan bu kitap Mustafa Zihni Hızal tarafından yazılmış olup, oğlu Ahmet Hazer Hızal'ın adıyla yayınlanmıştır.

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Pşımaho Kotse (Kosok) Yaşamı ve Gurbet YazılarıSefer Berzeg’in 2011’de kaleme aldığı” Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Pşimaho Kotse” adlı eserde, 11 mayıs 1918’de kurulan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Pşımaho Kotse’nin hayatı ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin var oluş mücadelesindeki rolü anlatılıyor.

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 1917 1922 3.Cilt

XIX. asrın son çeyreğinde Kuzey Kafkasya Coğrafyasında hüküm süren cılız ve karmaşık zemin, bir sonraki yüzyılda, dünya tarihindeki kırılma ve yeni oluşumlara paralel şekilde güçlü arayışlara sahne olmuştur. Sömürgeciliğe karşı varlık koruma mücadelesi veren Kuzey Kafkasya, Çarlık Rusyası’nın Birinci Dünya Savaşı sırasında çöküşü ile birlikte yol ayrımına gelmiş; 1917’de toplanan

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 1917 1922 2.CiltBugüne dek bir çok araştırmaya imza atan diasporanın tanınmış yazarlarından Sefer E. Berzeg tarafından kaleme alınan "Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 1917-1922" adlı belgesel çalışmanın ikinci cildi yayımlandı. Yayımı Birleşik Kafkasya Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Kuzey Kafkasya tarihinin yakın geçmişine ışık tutacak büyük başvuru eseri "Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 1917-

Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti 1917 1922 1.CiltXIX. asrın son çeyreğinde Kuzey Kafkasya coğrafyasında hüküm süren cılız ve karmaşık siyasal zemin, bir sonraki yüzyılda, dünya tarihindeki kırılma ve yeni oluşumlara paralel şekilde güçlü arayışlara sahne olmuştur. Sömürgeciliğe karşı varlık koruma mücadelesi veren Kuzey Kafkasya, Çarlık Rusyasının Birinci Dünya Savaşı sırasında çöküşü ile birlikte yol ayırımına gelmiş; 1917’de

Kuzey Kafkas Mutfak Kültürü ve YemekleriTürk mutfak kültürünün tam ve eksiksiz araştırılması, yerel mutfakların bütün boyutlarıyla ele alınıp incelenmesine bağlıdır.

Bu çerçevede, geçen yüzyılda Kafkasya’dan kitleler halinde göç eden, Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli yörelerinde, özellikle Anadolu’da iskan edilen, Kuzey Kafkasya asıllı Şapsığ, Abzah,

Kurtuluş Savaşı'nda Çerkeslerin Rolü"Türk kurtuluş Savaşı’nda Çerkesler denildiği zaman Cumhuriyet çocuklarının aklına Çerkes Ethem ve Anzavur gelir.. Ve tabii her ikisini de hain olarak hatırlarlar. Sanki Kurtuluş Savaşı’na katılan Çerkesler sadece bu ikisiymiş gibi düşünülür. Çerkes halklarının tümü için asla hak etmedikleri ithamkar sözler sarf edilegelir... Zira okul kitapları öyle öğretmektedir..." ifadeleriyle başlayan

Kuban-Maykop Kültürleri İle Eski Anadolu Kültürlerinin İlişkileriÇorum Kafkas Kültür Şenliği çerçevesinde düzenlenen ‘‘Anadolu ve Kafkas Uygarlıkları" konulu panelde;

Oturum Başkanlığını Devlet Eski Bakanı Prof. Dr. Sabri Tekir yaptı. Münih Üniversitesi Hititoloji ve Eski Anadolu Dilleri kürsüsü başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünal ve araştırmacı yazar Özdemir Özbay panalist olarak katıldı.

Kuban Kahramanları

Aralık 02, 2018

Kuban KahramanlarıKitabın ilk bölümünde; yaşanmış tarihsel olaylar, o olayların odağındaki bilmediğimiz, tanımadığımız ulusal kahramanlarımız çevresinde örülmüş öyküler olarak hac’eş söyleşileri (Hac’eş werşer) formatında anlatılmaktadır. Bilineceği üzere, hac’eş werşer, geleneksel Adıge kültüründe, ulusal kültür ve değer birikimlerinin yeni kuşaklara aktarıldığı en önemli doğal ve yaygın eğitim kurumlarımızdandır.

Kırım-Kuzey KafkasyaEserde, Kırım'daki Türk potansiyelin meseleleri, Türk dünyası ve Türkiye'den beklentileri anlatılmakta; Türklerin siyasi, kültürel yapılanmalarına dair bilgiler verilmektedir. Musevi inançlı Karay ve Kıpçak Türklerinin sorunları, Türkiye'ye mesajları, karşılaştırmalı halk inançları ile birlikte yansıtılmaktadır.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery