Hatokşıkuey HikayeleriRoman ve hikayeleri Kabardeyce dışında Rusça ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin dillerine çevrilen yazar, pek çok halk tarafından tanınmakta ve sevilmektedir. Kitapları okuyucular tarafından büyük beğeni ve ilgi görmektedir.

Hangi Avrupa

Kasım 30, 2018

Hangi Avrupa-Banu AvarBanu Avar, gazetecilik hayatına Süreç dergisinde başladı. Günaydın, Vatan, Dünya, Politika gibi gazetelerde muhabir olarak çalıştı ve birçok dizi yazıya imza attı. Mozaik ve Kaleideskop gibi yapımcılığını, yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendiği programları TRT 1 ve TRT 2'de yayınlandı. 1999'da TV 8'in belgesel bölümünü kurdu ve 2004'e kadar 30'dan fazla belgesele imza

Hacı Murat

Kasım 30, 2018

Hacı Murat-TolstoyÜnlü Rus Yazar Lev Toltstoy, fikri yönü kadar edebi gücüyle de kendisini kabul ettirmiştir. Eserlerinde yaşadığı dönemin olaylarını ustalıkla aktarmıştır.

Gurbetten Çerkes HikayeleriKendisiyle birlikte koca bir milletin geçmişine, kültürüne, diline ait o kadar çok şeyi toprağa götürecekti ki o yaşlı Çerkes. Bir başka bilenin kalmadığı şarkılar, bir başka ağlayanı kalmayan ağıtlar, bir başka hatırlayanı kalmayan efsaneler, atasözleri, gelenekler, isimler, kelimeler, kelimeler...Kargalar gerçeği haykırıyordu mutlaka. Helak olacaktı toprağın üzerindeki herşey. Fakat

Gurbetteki Kafkasya'dan BelgelerKuzey Kafkasya göçmenlerinin tarihinde zaman zaman, hemen tamamı 1908 meşrutiyetinden sonra kurulmuş olan bazı kültürel ve politik–Anayurtlarını kurtarmaya ve oraya dönmeye yönelik kuruluşların adlarına rastlanır. Tarihsel bir işlevi olmuş ve bu nedenle de hem Kafkasya hem de Türkiye tarihi bakımından önem taşıyan bu kuruluşların tarihçeleri ve yapıları bugüne

Gurbetteki Kafkasya IIIİçindekiler

Ürdün’deki Kafkasya (Gezi İzlenimleri)
Kafkas Adlarının Yazgısı (Bir Hukuk Dosyası)
Bizim İnsanlarımız; Hayriye Melek Hunç, Fovset Balkar
Aşıne Hazret’ten Bir Hikaye

Gurbetteki Kafkasya IIBir Belge; Atalarımızın Kafkas’dan Sürülüşü
Bizim İnsanlarımız; Hüseyin Tosun Şhaplı, Dr. Mehmet Reşit (Hanakhe) 81873-1919), Şinkuba Bagrat
Kafkas Adlarının Yazgısı (Bir Hukuk Dosyası)
Çağdaş Kafkasya’dan Bir Hikaye; Tek Bir Kurşun

Güney Osetya 1988-1992 Gürcü SaldırılarıKafkasya’da sınır sorunları dahil bir çok sorun olduğu bir gerçek. Oradaki halklar bu sorunların barışçı yöntemlerle çözülmesi taraftarıdır. Çünkü, silahlı çatışmaların galibi sadece savaş tacirleri olmaktadır. Oset halkının talebi, yapay olarak bölünen Kuzey ve Güney Osetya’nın birleşmesi ve kendi küçük vatanlarında barış içinde özgürce bir yaşamdır.

Gülümse

Kasım 30, 2018

GülümseYaşar Bağ’ın 500 kadar yayınlanmamış şiirleri bulunmaktadır. Bu kitapta şiirlerinin bir bölümü yer almaktadır.

Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası–2Celse başladı. Ben korkuyorum. ‘Bu adamlar çok yüksektir..’ diyorum. Bunlar ile karşılaşmaktan, müzakereden fena çekiniyorum. Beş on gün müşahede ile geçirdim. Şahısları birer birer tetkik ettim. Bana cesaret geldi. Doğrusu evvelce bu Frenklerden çok korkuyordum. Kendimi onlara nisbetle hakir görüyordum. Vakıa Rusya’da böyle müzakerelere alışmış idim. Ama burada

Gizli Belgelerle Rauf Orbay İsmet İnönü Kavgası–1Lozan Konferansının Neden Olduğu Dargınlık. Lozan'a gidecek murahhaslar heyetimize benim başkanlık etmemi istiyorlardı. Ben ise, karşımıza gelecek olan devletlerin murahhas heyetlerine hariciye vekilleri başkanlık ettiğinden, bizim de aynı şekilde bu işe Hariciye Vekilimiz Yusuf Kemal (Tengirşek) Bey'i memur etmemizi muvafık buluyordum. Yusuf Kemal Bey'in rahatsızlığı

General İsmail Berkok’a ArmağanGeneral Berkok, İpparatorluk ve Cumhuriyet coğrafyasında 30’u aşkın yer ve görevde bulunmuş, cepheden cepheye koşmuş, Meşrutiyet, İttihak ve Terakki, Cumhuriyet dönemlerini yaşamış, Balkan, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşına katılmış, tüm görevlerinde çok başarılı olmuştur.

Genar/Kafkasya

Kasım 30, 2018

Genar/KafkasyaKabardey Prensi Temiriko, Kırım Hanları'nın baskıları yüzünden, 1557 yılında Çar 4. İvan'dan yardım istedi. Kara Deniz sahillerinde, Kafkasya'da, Volga Nehri'nin doğusundaki zengin-geniş topraklarda gözü olan Çar İvan için, yapılan teklif bulunmaz bir fırsat oldu.
Prens Temiriko, nasıl bir adamla dostluk kurduğunu, nasıl bir kavimle komşuluk yapmaya kalkıştığını bilmiyordu.

Gelincik-Kafkas Sürgünü Küçük Maze'nin ÖyküsüMayıs, Çerkesler için hüzün ayıdır. 1864'te atayurtları Kafkasya'dan sürgün edilen yüz binlerce Çerkes, dumanlı dağlarını, bereketli tarlalarını, zengin ormanlarını, doğup büyüdükleri köyleri terk etmek zorunda kaldılar. Yiğit erkekler, fidan boylu kadınlar, destanlar yazmış yaşlılar ve masum çocuklar yüreklerinde vatan acısıyla yollara düştüler. Ne yapacakları yolculuk ne de varacakları Osmanlı

Geçmişten Günümüze KalanlarKuzey Kafkasyalı ve onun kültürü yeteri kadar bilinmemekte ve yeteri kadar tanıtılamamaktadır. Kurulay Yılmaz, bu düşünceden hareketle, yaşanmış bazı olayları anlatırken örf ve adetler ile ilgili bilgilerde veren bu kitabı hazırlamış ve bir nebzede olsun Kuzey Kafkasyalıları ve onların kültürlerini tanıtmaya çalışmıştır.

Geceler Uyumaz

Kasım 30, 2018

Geceler UyumazAdıgey’de; kısa sürede edebiyat sanatını oluşturan Çeraşe Tembot, Hatko Ahmed, Tsey İbrahim ile onları izleyen Perenıkue Murat, Tlosten Yusuf, Kestene Dimitri, Yevtih Asker'dir.

Sonraları; Meşbaş’e İshak, Jene Kımıze, Hageatle Asker, Aşıne Hazret, Beretare Hamid bu bu halkaya eklenenlerdir.

Etnik Çatışmalar Gölgesinde KafkasyaKafkasya bugün Rusya’ ya ve birbirlerine karşı bağımsızlık mücadelesi peşinde koşan etnik grupların kanlı savaşlarının etnik ve siyasi problemlerinin gölgesi altında yaşamaktadır. Sovyetler Birliği’ nin dağılmasıyla birlikte Kafkasya’ da baş gösteren etnik çatışmalar dünyanın ilgisini bu bölgeye çekmiştir. Kafkasya son derece karmaşık bir etnik ve sosyal yapıya sahiptir. Dolayısıyla, Kafkasya’ nın

Ethem Bey’in Sürgün Yılları ve Simav Olayları (1919–1948)Üzerindeki sis perdesinin henüz tam olarak aralanmadığı hususlardan birisidir Ethem Bey olayı. Sultan II. Abdülhamit, Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı? Vahdettin, vatan haini mi, vatansever mi gibi yıllardır süren kavram kargaşası veya farklı değerlendirme, Çerkez Ethem, Ethem hain mi, gerçek kahraman mı şeklinde hala tartışılmaktadır. Şüphesiz bu tartışmalar ve farklı değerlendirmeler daha da

Eski Sovyet Ülkelerinde Etnik İlişkiler ve SorunlarEser, Rusya Bilimler Akademisi Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü tarafından 1998 yılında Rapor olarak hazırlanmıştır. Kitapta, Kuzey Kafkasya’da bulunan Dağıstan, inguşetya, Kuzey Osetya, Çeçenistan, Adıgey, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes Cumhuriyetleri ve Rostov bölgesi, Krasnodar ve Stavropol eyaletleri incelenmiştir. Ayrıca Kuzey Kafkasya'daki gelişmeler açısından önemli bir aktör

Eski Hatıpsa Kentinden MesajBu küçük kitapçık büyük heyecan yaratacak bir keşif iddiasında değildir, zira araştırmamızın konusu olan Fat-Meot “tabletçikleri” arkeologlarca uzun zamandır bilinmektedir. Tabletlerin üzerindeki işaretler de [semboller] bildiği-miz konular. Arkeologlar-Kafkasologlar bu işaretleri hem damga, hem kült sembol, hem de yazı olarak tanımlıyorlar. Burada yapılan sadece “tabletler” üzerindeki işaretlerin, eski yazının

Dünya Mitolojisi ve NartlarDünyanın belli başlı birkaç mitolojisindne birisi ve belki de bir çok bakımdan diğer mitolojilere anaç olan Kuzey Kafkasya Mitolojisi hakkında 20-25 yıl öncesine kadar fazlaca bir bilgimiz yoktu. Küçüklüğümüzde ve özellikle kış gecelerinde köyde bir araya gelen yaşlılarımızın anlatımlarıyla onları defalarca birer masal gibi dinlemiş olmamıza rağmen, taşıdıkları tarihi değerin farkında bile değildir.

Dünü ve Bugünü ile Kafkasya Özgürlük MücadelesiUzun yıllardan beri, Kafkasya’da artan Rus gücünü söküp atmak için, işgale uğramış bir ülkede İslamca yaşanamayacağı prensibinden hareketle organize bir güç halinde ayağa kalkan İmam Mansur’un başlattığı Gazavat 1783’ten 1859’a kadar devam etmiştir. Kafkaslılar bu ölüm kalım savaşında, Din, Vatan ve Özgürlüğü asla birbirinden ayrı düşünmemişlerdir. Kafkasya, bu üç değerin birlikteliği ile ancak,

Dünden Bugüne Kuzey KafkasyaKitap, esas itibariyle bir derleme niteliğindedir. Belirli bir varsayımı, hipotezi kanıtlama, ya da Kafkasya’yı belirli açılardan yorumlama kaygısı taşımamakta, belki bu amaçlar için gerekli ilk somut ve nesnel bilgileri derli toplu biçimde sunmaya çalışmaktadır.

Dünden Bugüne KafkasyaBu eser, dünden bugüne Kafkasya bölgesinde yaşayan Türklerin dini hayatını konu alıyor. Yazımı sekiz yıl süren bu kitapta Kafkasya bölgesi ana hatlarıyla tanıtılırken, bu bölgede yaşayan bütün Müslüman halklar ansiklopedik bilgi olarak veriliyor.

Dönüşün İlk AdımlarıKitapta Kosova'dan Anavatan Adıge topraklarına dönen Kosova Adıgelerinin yaşadıkları olaylar, karşılaştıkları güçlükler akıcı bir dille anlatılmakta.

Doğru ile Eğri

Kasım 30, 2018

Doğru ile EğriValeriy N.Ratuşnyak'ın ''Kuban Kazak Kuvvetlerinin 300. Yıldönümü'' başlıklı makalesinde gerçekleri araştırma yerine Kazakları yüceltmeye çalışmasına cevaben bu kitabı yazmayı görev bilmiş bir bilim adamıdır İgor Y. Kutsenko. Kutsenko, Kafkas savaşları sırasında Rus ordusunda göre yapan I. Tolstoy'un Hacı Murat adlı eserinden aktardığı alıntılarla Kafkas halklarına reva görülen insanlık dışı ve vahhşice

Diyane

Kasım 30, 2018

DiyaneÇerkes Kadınları Yardımlaşma Derneği'nin Dergisi 84 yıl once Çerkes kadınları tarafından çıkarılan bir dergi olup, adını Çerkesce "anamız-annemiz" anlamına gelen "Diyane"den alan bu dergi Çerkesçe (Latin) ve Türkçe(Osmanlıca) yayımlanmıştır.

Dağlara YazılıdırDağlara Yazılıdır, Kafkasya’dan Anadolu'ya göç etmiş insanların, Kabartay, Abaza, Çeçen gibi Çerkes boylarının, yeni yurtlarındaki yaşamlarını düşsel/şiirsel bir duyarlıkla dile getiren bir roman. Kafkas epopesinin en çarpıcı örnekleri (Nart Destanları gibi) ve halk masallarıyla ustaca kurgulanan roman, sözlü anlatım geleneğimizin yerli yerinde kullanılmasına örnek olacak bir anlatımı da birlikte getirmektedir.

Dağlar YüreğimdirDağıstan, Kuzey Kafkasya’nın toplamı iki milyonu bulmayan nüfusunun yaklaşık 30 farklı dili konuştuğu mağrur ülkesi. Dünyada nüfusu bu kadar az olupta kendisinden bu kadar çok övgüyle bahsettiren başka halka rastlamak herhalde imkansızdır. Başını kötü gözlerden saklarcasına yada, bir başka alem ararcasına bulutlara gömmüş, muhteşem dağlarda yaratılmış bir başka alemin olmadığına

Dağıstan'ın Sosyo Ekonomik TarihiKafkasya’nın kuzeydoğusunda, yüzlerle ifade edilen dillerin konuşulduğu, bu sebeple Arapların “Diller Dağı” adını verdiği çok renkli ve ilginç bir sosyo-kültürel yapıya sahip olan Dağıstan, araştırmacıların ilgisini çeken zengin özelliklere sahip bir ülkedir. Doğduğu ilk yıllarında İslamiyet’le tanışan Dağıstan’ın tarihi Türk-İslam tarihi ile iç içedir. Osmanlılar’la beş yüz yıla yakın süren beraberlik, dağınık Dağlılar’ı

Dagistan ve LaklarTürkiye’deki Kafkas diasporasının yakından tanıdığı değerli büyüğümüz Musa Ramazan, bizler için hem anayurt kokusu taşıması açısından, hem de diasporanın siyasi duruşunun belirlenmesi noktasında yıllardır kalemiyle yaptığı hizmetten dolayı ayrı bir yeri olan bir yazar. Onun Hollywood yapımcılarına ilham verecek derecede çarpıcı yaşamöyküsünden bölümler içeren eserleri yıllardır

Dağıstan Kılıçlarının Parlamasıİmam Şamil'in müridlerinden olup uzun yıllar katiplik görevinde bulundu. Dağıstan işgal edildiğinde savaşlara katıldı. Bu savaşlara dair tuttuğu Arapça tarih tutanaklarını uzun yıllar saklamış; tutanaklar ölümünden sonra eksik baskılar halinde yayınlanmıştır.

Dağıstan Aslanı İmam Şamil Dünyanın en zengin ve güzel ülkesi olan Kafkasya, insan ve tabiat güzelliğinin olduğu kadar kahramanlığında eşsiz vatanı olarak bütün tarih boyunca ayak üstünde ve başı göklerde kalmış bir cennet bölgesidir.

Dağıstan AslanıOsmanlı’nın zayıf düştüğü son dönemlerinde Müslümanları yok etmek isteyen büyük güçlerden biride Rusya idi. Ama Rusya’nın düzenli ve güçlü ordularının Kafkasya’dan güneye inmesi pek kolay olmayacaktı.

Cüce Evleri İspunlar–Kuzey Batı Kafkasya DolmenleriVladimir İvanoviç Markovin’in dolmenler üzerine pek çok çalışmasından sadece biri olan bu eser, yazarın Türkçeye kazandırılan ilk çalışmasıdır. Ömrünün tamamını Kafkasya arkeolojisine ve bunun önemli bir bölümünü de dolmenleri araştırmaya vakfeden Markovin’in elinizdeki eseri, önceki çalışmalarının geliştirilmiş bir özeti olma özelliğini taşımaktadır. Bu çalışmada bir arkeologun gözlerinin ilk olarak

Çocuklar İçin Çerkes MasallarıSeniye Berzeg'in pek çok Çerkes masalını bir araya getirerek oluşturduğu bu kitap, çocuklar için zevkle okunabilecek bir yapıt olma özelliği taşıyor.

Çipxe

Kasım 30, 2018

Çipxe6000'e yakın aile sembolünü içeriyor. Kafkas halkları'nın aile sembolleri olan ve Abhaz-Adige dilinde "Çipxe" diye adlandırılan damgalar, toplumun sosyo-ekonomik ilişkilerinin değişmesi ve özel mülkiyet kavramının oluşmasına bağlı olarak, erken dönemlerden itibaren kullanılır hale gelmişlerdir.
NOT: 300 adet yeni Abhaz Aile Damgaları eki ile mevcuttur. Tarafınızca bilinen ve kitapta olmayan aile damgalarınızı lütfen iletiniz.

Çerkez Ethem Tamamlanmış DosyaYakın tarihimizin uzmanı üstad Cemal Kutay ‘‘Çerkez Ethem Dosyası’’ adıyla daha önce yayımladığı iki ciltlik kitabında ‘‘...noktalayamadığım emekleri tamamlayacak himmete emanet ettim. Konunun, bu gelişmelerle tamamlanmış olma özelliği, Çerkez Ethem’in kişiliğini aşarak tarihin Çerkezliğin çapını ortaya koyuyor: Bu sebeple de Çerkez Ethem Dosyası emeğini bu yapısı içinde; Çerkez Ethem

Çerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgaliÇerkesya’nın Ruslar Tarafından İşgali – Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dönemi. Elinizdeki kitap, Kafkasya’nın Rus imparatorluğu tarafından fethinin 50. yılı münasebetiyle ve 1914 yılında yayınlanmıştır. Eserin yazarı olan Askeri Tarih Bilimi başkanı Albay S. Esadze, Gürcü asıllı bir Rus subayıdır ve bu kitabı ile Rus devleti tarafından kendisine verilen politik bir siparişi yerine getirmektedir. Bu bakımdan Kafkasya

Çerkesya’da Terbiye ve Sosyal YaşayışMemuriyet hayatımın son demleri ile 1919’da başlayan emeklilik hayatımı faydasız, semeresiz olmaması fikriyle uyku zamanları hariç, diğer vakitlerimi kitaplara adamış ve kaynakların bulun­mamasına karşın bildiğim Adighece ve İngilizce'den faydalanarak Milletler Tarihi’ne hizmet ve yaşayanlar ile daha sonra doğacak hemşehrilerime armağan olur ümidi ile belleğimde kalmış olan Çerkeslerin sosyal

Çerkesya'dan Savaş MektuplarıÇerkesya’nın Rus işgaline uğraması ve büyük kısmının anavatanlarından sürgün edilerek yok olma sürecine düşürülmeleri dünya tarihinin en büyük trajedilerinden biridir. Buna rağmen olay dünya literatüründe hiçbir zaman hak ettiği ilgiyi görmemiş ciddi araştırmalara vesile olmamıştır. Bunun en önemli sebebi arşivlerin yeterince taranamamış olması ve Rus politikasının etkin propagandasıdır.

Çerkesya Gönül YaramTamara V. Polovinkina Rus asıllı bir tarihçidir. Ukrayna Harkov Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdikten sonra göreve başladığı Tarih Müzesindeki memuriyeti sırasında ilgi duymaya başladığı Çerkesler ile onların antik çağlardan gelen ve Hatti ile özdeş olan tarihini derinlemesine inceleme ve öğrenme fırsatı bulur.

Çerkesya BibliyografyasıÇerkes kültürünü tanımak için onu doğuran halkı iyi tanımak gerekir. Halkı tanımak ise bilgi ve gözlem kaynaklarını zenginleştirmekle olur. Kafkasya “kavimler kapısı” ve “halklar diller” ülkesidir. Özgün bir kültürün yaratıcısı olan Çerkesler, bu mozayiğin asli unsurlarından biridir. Bu zenginliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması dünya kültürüne bir hizmettir.

Çerkesya Bağımsızlık Savaşı (1863-1864)

Çerkeslerin Rus Çarlığına Karşı özgürlük Mücadelesi.. Çerkeslerin 19. yüzyılda Rus Çarlığı’na karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesi ve uğradıkları sürgün... 1700’lerin sonunda başlayan ve 1864’te biten savaşı kaybeden Çerkesler vatanlarını terk etmek ve Osmanlı topraklarına yerleşmek zorunda kaldılar. Bu konuda Rus arşivlerinde binlerce belge, sayısız tarih çalışması vardır.

Çerkesya Ada UygarlığıKuzeybatı Kafkasya, insan uygarlığının en önemli ve en eski beşiklerinden biridir. Bu bölgedeki iklim ve coğrafi şartlar en erken dönemlerde üretici ekonomiye, dolayısıyla tarıma, hayvancılığa, bahçeciliğe ve zanaat işlerine geçişi kolaylaştırmıştır...

Çerkesya

Kasım 30, 2018

Çerkesya-Leonti LyulyeKitap, 1820-1860 yılları arasında Çerkesya’da Rusya hizmetinde "özel görevli memur" olarak görev yapan Fransız asıllı Leonti Lyulye’nin kaleme aldığı dört makaleden oluşmaktadır. Lyulye Çerkesya'yı ve orada yaşayan halkları genel olarak tanıttıktan sonra, özellikle sahilde yaşayan Çerkes boylarının Natuhay, Şapsığ ve Abzehlerin geleneklerini, dini batıl inançlarını, toplumsal kurumlarını ve

Çerkesler–Bir Ortaasya YolculuğuHemen tüm dünya dillerinde yer alan, gizemli düşlerin, mutlulukların ve büyük acıların yaşandığı, binlerce yıldır çeşitli uygarlıkların geçtiği ülke Çerkesya.. Kafkasya'nın en eski yerli halklarından olan Çerkesler, uzun süren savaşlar sonunda topraklarından trajik biçimde sürüldüler.

Çerkeslerin Sürgünü–21 Mayıs 1864Sayın Dr. Cahit Tutum’un İngiliz kaynaklarından tercüme ederek kazandırdığı belgeler, Sn. Marc Pinson’un Çerkeslerin Rumeliye iskanına ilişkin tebliği ve sn. Kemal H. Karpat’ın Çerkeslerin Suriye’ye iskanına ilişkin tebliği 1993 yılında mütevazi bir kitapçık halinde Kafdağı dizisinde yayınlanmıştır. Bu kitapçıktaki tebliği ve belgelere ilaveten 23 Mayıs 1999 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü salonlarında

Çerkeslerin KökeniKafkas tarihi konusunda önemli uzmanlardan biri ve en önde gelenlenlerden biri Prof. Dr. Aytek Namitok’dur. Bu kitap, Namitok’un II. Dünya Savaşı yıllarında uzun süre yaşadığı Avrupa’da çok sayıda arşiv belgesini ve eserlerini inceledikten ve bunları Kafkasya’dan sahibi olduğu eserlerle birleştirerek yazdığı bir araştırma çalışmasıdır.

Çerkeslerin Kökeni 2Aytek Namitok (1892) - (27.07.1963) Ocak 1892'de, Adıgey bölgesi Panejukay köyünde doğdu. Orta öğrenimini Stavropol Lisesi’nde yaptıktan sonra 1916'da Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1921'de de Sorbonne(Fransa) Üniversitesinden mezun oldu.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery