Kebze Toplumu

Aralık 02, 2018

Kebze Toplumu‘‘Tarihi Kafkasya'nın Otantik Elit Geleneği... 
Mensuplarınca bile artık bilinmezler arasına girmiş Kaf Dağı'nın tarihi spiritüel tradisyonu: Amısta Kebze.

Batılıların söylediği şekliyle ‘‘Kafkasya Yogası’’.

Kazanuko Jabağ

Aralık 02, 2018

Kazanuko Jabağ"Ceylan doğduğu yere döner." Kafkas atasözü, Kazanuko Jabağ’ın ilk dönem yaşantısının yalın bir ifadesi gibidir.

Soylu bir Kafkas beyinin himayesinde oğlak çobanlığıyla geçen zor yıllar, erdemli ve bilge kişiliğiyle Kafkas beylerinin arasında yeni ve asil bir hayata kapı aralamasıyla nihayete erer.

Karaçay-Malkar DestanlarıKitap, Kafkasya halklarının binlerce yıllık kültür birikiminin eseri olan Nart Destanları ile başlayarak, 1905 yılında meydana gelen Rus-Japon savaşına gönderilen Karaçay gençlerinin hazin hikâyesini anlatan destanla son buluyor. Karaçay-Malkar halkının Kafkas dağları üzerindeki yüzlerce yıllık hayat mücadelesinden örnekler sergileyen destanlar, Karaçay-Malkar halkının

Kalembiy'den Adige Halk Öyküleriİbret dolu 5 öyküden oluşan 164 sayfadan oluşan kitap, genç yaşta hayata veda eden yazarın ele aldığı konular açısından oldukça anlamlı ve düşündürücüdür. Geleneksel yaşamımızın katı kalıplarına körü körüne bağlı kalışın halklarımızın özellikle de ekonomik açıdan ilerlemesine engel olduğu; evliliklerde soy-asalet gibi kurumlara itibarla genç kızların yaşlı insanlarla

Kahramanların Destanları-Nartlar (Oset Nart Destanları)Elinizdeki bu kitabı değerli hemşehrimiz ve büyüğümüz rahmetli Dr. Yahya Kanbolat, vefatından kısa bir süre önce yakını olan Aysel Çeviker’e ‘‘İmkan bulduğunuz ilk fırsatta bu kıymetli eseri tercüme edip yayınlatmalısınız…’’ tavsiyesiyle teslim etmiş. Sayın Çeviker’de ilk fırsatta Fransızca’dan tercüme edip Vakfımıza önerince bizde yayınlamayı görev saydık.

Kafkasya’lı Dağlı Kavimlerin Kısa TasviriAdolf Berje’nin 1858 yılında Tiflis’de yayınladığı bu kitapçık, adından da anlaşılacağı üzere o dönemde az bilinen Kafkasya’yı ve halklarını kısaca tanıtmayı amaçlıyor. Kafkas-Rus savaşının sonlarına yaklaşıldığı, fakat Rusya’nın Kafkasya’yı henüz tamamen işgal edemediği ve iyi tanımadığı 1858 yılında bu kitapçık oldukça önemli sayılabilirdi.

Kafkasya'da ve Kafkasya Dışındaki ÇerkeslerKadir Natho, 25 Mayıs 1927 tarihinde Kuzey Batı Kafkasya'da doğdu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları; Sovyet Sosyalist sisteminin sıkıntılar ve acılarla dolu en yoğun döneminde Kuban bölgesinde geçti. Henüz 16 yaşındaydı ki, İkinci Dünya harbinin bir başka felaket süreciyle karşılaştı. Köyünde kalan tek erkek olduğu için, mermilere, bombalara hedef olan birçok yakınının

Kafkasya'da Kültürel EtkileşimKafkasya, gerek tarihi gerekse kültürü ile Türkiye’ye ve Türk toplumuna uzak olmayan, içinde barındırdığı etnik unsurları aracılığıyla Türkiye ve Türk Dünyası ile akrabalık bağları taşıyan bir bölgedir. Ancak, Türkiye’de Kafkasya hakkında bilinenler çoğunlukla yüzeysel kalmakta ve bilimsel temele dayanmayan bilgilerden oluşmaktadır. Kafkasya hakkındaki bilimsel araştırmalar

Kafkasya'da Bulunan Antik Eserlerin KeşfiKafkasya'da Bulunan Antik Eserlerin Keşfi ve Yazılarının Çözümlenmesi: Bu kitap, bu zamana kadar Kafkasya'da bilinmeyen bir uygarlığın ve bir zamanlar kendilerini Aşuvalar, ülkelerini de Aşuva olarak adlandıran Abhazların, Abazaların ve Ubıhların atalarına ait, kazılarda ortaya çıkarılmış olan sillabik [heceli] yazının çözümü ve incelenmesini içermektedir. Bu ülke İ.Ö. III.

Kafkasya'da Birliğin ZaferiDudayev’den sonra Rusya’nın en büyük düşmanı ilan edilen, Rusya federasyonu içinde ve dışında geniş ölçüde tanınan siyasi bir toplum örgütü olan Kafkas Halkları Konfederasyonu (KHK) başkanlığını yapmış olan Musa Şenibe Abhazya olayları özelinde tüm Kuzey Kafkasya da yaptıkları çalışmaların kısa bir değerlendirmesini yapıyor. KHK ortaya çıkış sebepleri,yaptıkları faaliyetleri hakkında bir yargıya varmak için kitap çok önemli bir kaynak olma konumunda...

Kafkasya YazılarıKafkasya Yazilari: Tarih Edebiyat Kültür ve Sanat Dosyasi Sayi: 7

Kuzey Kafkasya'da Etnik Çatışmalar
-SSCB'de Etnik Kimlik
- Ekim Devrimi Safaginda Kuzey Kafkasya Ordusu

Kafkasya ve Osmanlı imparatorluğunun Kafkasya SiyasetiKuzey Kafkasya yıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu içinde sayılsa da imparatorluğun duraklama zamanlarında ve özellikle Rusya’nın güçlenmesinden sonra akla geldi .Bu eserde 1774-1829 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunun Kafkasya’daki çalışmalarını Başbakanlık arşivlerinden derlenen tarihi belgeler ışığında okuma fırsatı bulacaksınız.

Kafkasya ve Diaspora Yayın HayatındanKonferans Sunumları

Kafkasya'daki Yok Etme Savaşı ve Sürgünler Günümüzde de Sürüyor
(Geçmişten Günümüze Kafkasların Trajedisi, Uluslararası Konferans, 21 Mayıs 2005)

Kafkasya ve Diaspora Üzerine Söyleşiler2011 basımı eser, Kafkasya Forumu, Ajans Kafkas, Eskişehir Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Gençlik Komisyonu, İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği, Abreklerin Günlüğü gazetesi, Yeni Kafkasya Gazetesi, Ekho-Cerpecej gazetesi, Adige Maq gazetesi yayınlarının Sefer Berzeg ile yaptığı röportajlar ile Fatma Çelik Hakhurat’ın Sefer Berzeg’in yayınları ve kendisi hakkında hazırladığı bibliyografyaları içeriyor.

Kafkasya ve Çerkesler"Kafkasya ve Çerkesler" adını taşıyan elinizdeki kitabın hazırlanması oldukça gerilere gider. On bölümden ibaret olan ve Kuzey Kafkasya’da, "Kabardey-Balkar" Cumhuriyetinde basılmış ‘‘Nartlar’’ kitabı iyi bir çalışmanın ürünüdür.

Kafkasya Seyahatnamesi Aras'tan Volga'ya Adım Adım KafkasyaKafkasya neresi? Hangi milletler yaşıyor? Çeçenlerin kahramanca mücadelesiyle insanlığın dikkatini çeken bu coğrafyanın geleceği nasıl olacak? İmam Şamil’in köyünde şu anda kimler yaşıyor? İki yüzyıldır egemenliğinde tuttuğu bu coğrafyada Ruslar daha ne kadar kalacak?

Kafkasya Rusya'nın Kanayan YarasıNeef, Çeçenya Savaşı sırasında hemen hemen her ay Grozni'yi ziyaret eden, Rus ordusunun bombalamalarını ve Çeçenlerin direnişini doğrudan yerinde gözlemleyebilmiş az sayıdaki muhabirlerden biridir.  Onun Kafkasya'ya yaptığı sayısız gezide, şiddetin ve varolma mücadelesinin odağında yaşayan politikacılar, askerler ve yer altı savaşçıları ile yaptığı görüşmeler daha uzun bir süre dünya politikasının patlamaya hazır bir yol bölgesi hakkındaki denemelerinin temelini oluşturuyor.

Kafkasya MaceralarıAlexander Dumas, 1858’de gerçekleştirdiği Rusya seyahatinin ardından, Kafkasya Dağları’nda tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Büyük Kafkasya’nın vadiler, yüksek dağlar ve uçurumlardan örülü vahşi doğasıyla, kazanılamayacak davalardan kaçan insanlar ve halkların sığınağı olmuştur yüzyıllar boyunca.

Kafkasya Halkları Tarihi Ve Etnografik Bir SentezI. BÖLÜM: ( KAFKAS DAĞLI HALKLARININ ÖZET TARİHİ )
Kafkas Halklarının yaşadığı Kafkasya diye adlandırılan bölge, Kafkas Sıradağları doğrultusunda (kuzeybatı-güneydoğu), kuzeybatıda bir Karadeniz liman şehri olan Anapa’ dan, Hazar Denizi kıyısındaki Bakü ve Lenkoran’ a kadar uzanır.

Kafkasya Gerçeği

Aralık 01, 2018

Kafkasya GerçeğiKafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan yüksek sıradağların ve bu dağların üzerinde ve eteklerinde yer alan Abhazya, Adigey, Kabardey, Karaçay-Malkar, Osetya, Çeçen-Inguş ve Dağıstan ülkelerinin genel adıdır. Çeşitli Türk ve Hint-Avrupa kavimlerinin yanı sıra, Kafkasya'nın etnik ve sosyo-kültürel yapısının oluşumunda ve şekillenmesinde Yunan-Roma-Bizans medeniyetleri ile Ön Asya medeniyetleri de etkili olmuşlardır. Dışarıdan gelen bütün bu unsurlar Kafkasya'nın yerli kavimlerinin etnik ve kültürel yapıları ile birleşerek ortaya yeni bir sosyo-kültür kalıbı çıkarmıştır.

Kafkasya Dağlı Halkların Göçü ve Kısa TarihiKafkasyalıların Savaş ve Sürgünlerle Dolu 19. yy. Tarihi. Kafkasyalıların savaş ve sürgünlerle dolu 19. yüzyıl tarihi ve 19. yüzyılın tanınmış Kafkasya uzmanlarından biri olan Berje`nin iki çalışması... "Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri" ve "Dağlıların Kafkasya`dan Göçü" adlı çalışmaları bu kitabı oluşturdu. Bir anlamda Göç ve göçü gerekli kılan şartları diğer taraftan ise Kafkasyalı Dağlı halkları tanımak için kılavuz niteliğinde bir çalışmadır.

Kafkasya Dağlarında Hayat Ve KültürKafkasya Halklarının Ve Kafkas Kültürünün Ayrılmaz Bir Parçası Olan Karaçay-Malkarlılar İle Derli Toplu Bir Araştırma Yok Denecek Kadar Azdır. Araştırmacının Bu Çalışması Bu Eksikliği Giderme Amacını Taşımakta Ve Karaçay-Malkar Halkının Sosyal Yapısını Bütün Yönleriyle Ortaya Koyduğu Bu Çalışmanın İlerde Yapılacak Yeni Araştırmalara Bir Basamak Olması Gayesini Gütmektedir.

Kafkasya Çemberi Sözün Anlamını Yitirdiği YerKafkasya Çemberi Sözün Anlamını Yitirdiği YerYıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinden haberleriyle okuyucularını aydınlatan Nur Dolay'ın son durağı Kafkasya'ydı. Dolay'ın Abhazya'da yaşanan savaşa yönelik araştırmalarıyla başlayan süreç, onu bölgenin tümüne yönelik incelemelere ve nihayet Çeçenistan'a kadar götürdü.

Kafkasya Böyle Olmamalıydıİslam öncesinde ve sonrasında Çerkesler ile ilgili farklı araştırma yazıları.

Kafkasya BibliyografyasıTürkiye’de Kafkasya ve Kafkas halkları hakkında Türkçe’deki tüm yayınlar... Kitaplar, broşürler, üniversitelerin lisans ve doktora tezleri, süreli yayınlar ve Kafkasyalıların çıkardığı yayınlar...
İlk yayım tarihinden günümüze kadar yayımlanmış bütün eserleri kapsayan önemli bir bibliyografya çalışması...

Kafkaslar'da Özgürlük MücadelesiUzun yıllardan beri, Kafkasya'da artan Rus gücünü söküp atmak için, organize bir güç halinde ayağa kalkan İmam Mansur'un başlattığı Gazavat 1783'ten 1859'a kadar devam etmiştir. Kafkaslılar bu ölüm kalım savaşında, Din, Vatan ve Özgürlüğü asla birbirinden ayrı düşünmemişlerdir.
Orijinal Avarca yayınları da içeren zengin bir kaynakçaya dayanan bu eser, Kafkasya coğrafyasını, mitolojik özelliklerini, tarihini, İslami direniş ve kıyamı başlatan İslam kahramanları olan İmamların sırasıyla hayat hikayelerini, mücadele ve savaşlarından kesitlerle dikkatlere sunuyor.

Kafkas Tarihi-II (Evrikalarım-Bulduklarım)Kafkasya yurtseveri, Osmanlı generali, toplum adamı, tarihçi ve çağlar boyu üzerinde yaşadığı toprakları ile özgürlüğü uğruna, Çarlık Rusyası ordularına karşı yüzbinlerce şehit vererek kahramanca karşı koyan ve sonuçta öz vatanından sürülen Çerkes halklarının Osmanlı topraklarında yetiştirdiği ender aydınlarından birisidir Yusuf İzzet Paşa.

Kafkas Tarihi I

Aralık 01, 2018

Kafkas Tarihi IKafkasya’nın siyasal ve askeri öneminden, yerli halkların kökenlerinden, genel durumlarından ve binlerce yıllık tarihsel olaylarından söz eder.

Kafkas Tarihi

Aralık 01, 2018

Kafkas TarihiTarihçi Mahmut Bi’nin uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı “Kafkas Tarihi” ile ilgili çalışmasının giriş ve iki bölümden oluşan birinci kitabı Selenge Yayınevi tarafından 2007 yılında İstanbul’da yayınlanmıştır. Kafkas Tarihi iki kitaptan oluşmaktadır. 2007 yılında yayınlanan birinci kitap yeniden gözden geçirilerek, iki bölümden oluşan ikinci kitap ile birlikte yeniden Berikan Yayınevi tarafından yayınlanmaktadır. Günümüzde küresel düzeyde giderek önem kazanan ancak, hala bazı kurumlar tarafından “Terra Incognita” (Bilinmezler Ülkesi) olarak değerlendirilen Kafkasya Bölgesi, aslında insan

Kafkas Sürgünleri1840'lı yıllar; mekan Çarlık Rusya'sının egemenliği altına almaya çalıştığı Kafkasya... "Dağ Aslanı" namıyla da bilinen İmam Şamil, İmam Mansur ve onların önderliğindeki Kafkasyalıların Çarlık Rusya'sına başkaldırılarıyla gelişen olaylar... Ardından Sürgün... Anadolu'ya, İstanbul'a ve Ürdün'e kadar uzanan trajik serüvenleri...

Kafkas Rus Savaşında Çerkesler Çeçenler Kazaklar ve GürcülerDr. Moritz Wagner'in seyahat hatıraları olan bu eser, önemli bir kaynaktır. Bir tabiat bilimcisi olan Dr. Wagner, dünyanın birçok bölgesine seyahatler yaptıktan sonra Rusya'ya da gelmiş. Kırım'dan yola çıkarak Terek ve Kuban kıyısı boyunca kurulmuş Rus Kaleleri ve Kazak köyleri arasından geçerek Vladikafkas'a ulaşmış, oradan da Gürcistan'a ve Türkiye'ye geçmiştir.

Kafkas Onuru

Kasım 30, 2018

Kafkas OnuruBu yapıt, özgün bir roman olmasının ötesinde Kafkasya’nın tarihine ve coğrafyasına ilişkin olarak içerdiği somut bilgiler nedeniyle de çok önemli bir çalışmadır. Hele öykü kahramanlarının yazarın kendi tasarrufuyla yarattığı dinsel kahramanlar olmayıp, Şeyh Şamil ile O'nun maiyetindeki en ünlü komutanlar olması, ayrıca onları yakından tanıyanlara başvurulduğunda, yazarın

Kafkas Dolmenleri ve Mısır PiramitleriBu kitap Kafkas dolmenleriyle Mısır piramitlerinin karşılaştırılmasına yönelik çok ilginç ve yaygın bir konuyu ele almaktadır. Yerkürenin çeşitli bölgelerinde Tunç Çağında dikilen bu büyük taş kütlelerden oluşan yapılan benzemez oluşlarıyla birlikle, özellikle kökensel olarak amaca uygunluk, inşaat teknolojisi, işlevsellik ve ideoloji temelinde yakınlık gösterirler. Yazarlar tarafından

Kafkas Diasporasında Edebiyatçılar ve Yazarlar SözlüğüElinizdeki kitap, 1968 yılında yayınlanmış olan ‘‘Muhacerette Kuzey Kafkasya’lı Yazarlar’’ adlı araştırmamızın oldukça genişletilmiş ve düzeltilmiş bir şeklidir. Konuyu bütünüyle kapsamak gibi bir iddiası olmayıp, sadece Kafkas diasporasında yetişmiş bazı yazar, edebiyatçı ve bilim adamlarını kısaca tanıtmak gayesini gütmektedir.

Kafkas Diasporası Saha Araştırmaları için Teknikler Öneriler1990 yılına kadar diasporada yaşatılan Kafkas kültürüne ait değerler, çeşitli süreli dergiler ve sayıları birkaçı geçmeyen kitaplar aracılığı ile ve daima kişisel çabalarla araştırılmaya çalışılmıştır. 1860'lı yıllarda başlayan sürgünle anavatanlarından zorla koparılarak diasporada yaşamak zorunda bırakılan Kafkas toplumları bu süre içerisinde içe kapanık alt kültürler halinde hem kendi

Kafkas Destanı

Kasım 30, 2018

Kafkas DestanıKafkas dağ kavimlerinin kuşaklar boyu katlandıkları zorlukları gözler önüne seren, aşk, savaş ve macera dolu destansı bir hikâye... Çerkeslerle ilgili romanlar ve ödüllü filmleriyle yönetmen M. I. Quandour, bu tarihi romanda tarihi gerçeklerle ailesinin yaşadıklarını harmanlıyor; devletlerin menfaatleri uğruna gözden çıkardığı, yerinden yurdundan edilen Çerkeslerin gerçek öyküsünü

Kafkas Dağlıları Halk Partisi PeriyodikleriKuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin, sömürgeci Rus-Sovyet gücü tarafından yıkılmasının ardından Batı ülkelerine yerleşen politik göçmenlerin kurduğu Kafkasya Dağlıları Halk Partisi – KDHP, yakın tarihin aktörlerinden biridir. II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesine kadar yaşamını sürdüren KDHP, 1927’de başlattığı süreli yayın serisi ile Sovyet hegemonyası altındaki Kuzey

Kafkas Atlantisi 300 Yıl Süren Savaşİnsanlık tarihinin en uzun ve en yıkıcı savaşlarından biri Kafkasya'da yaşandı. 1700'lerin başından itibaren Rusya İmparatorluğu'nun kısmi askeri harekatlarıyla başlayan, 1800'ler boyunca tüm Kafkasya'yı içine alacak bir ateşe dönüşen ve nihayet Rusya'nın bölgey hakimiyeti altına almasıyla sonuçlanan bu savaşın en trajik boyutu, savaş boyunca ve ağırlıklı olarak savaştan

Kafe-Han Kızının Şarkısı"Kafe" ya da Han Kızının Şarkısı, Kuzey Kafkasya folklorünün en güzel örneklerinden biridir. Geleneklerin katı kuralları ve sosyal sınıflar arasındaki bitmeyen mücadeleler yüzünden bunalan duygulu insanların eseridir. Barışa, sevgiye yönelenler, duygu ve düşüncelerini; müzikler dansla iler getirmişlerdir. Bölgeler arasındaki küçük farklılıklara rağmen, aynı temayı izlemişlerdir.

Kaf Dağı’nın Ardından GeliyorumYazar Murat Yağan Aşkara’da doğmuş ve 1916 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Fırtınalı bir yaşam sonrasında 1963 yılında ailesi ile birlikte Kanada’ya göç etmiştir ve halen orada yaşamaktadır. Yaşamı boyunca bire bir deneyimlediği spiritüel olayları bir otobiyografi içinde, zengin bir anlatımla, okura aktarmaktadır."

Kaf Dağının Bu Yüzü Türkiye'deki Kafkas KökenlilerTürkiye'deki Kafkas kökenliler, belli bir süreçten sonra kimlik arayışına girdiler. Bu çerçevede çeşitli kitap, dergi vb. eserler yayınlamaya başladılar. "Kafdağı'nın Bu Yüzü" Türkiye'deki Kafkas kökenli insanların kimlik sorununu, Türk kurtuluş savaşındaki Kafkas kökenli insanları, Türkiye'deki Kafkas kökenli halkları ele alıyor.

Kabardeyce-Rusça-İngilizce-Türkçe SözlükAdigece (Kabardey şivesi) - Rusça-İngilizce-Türkçe Resimli Sözlük; öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çocuklar, anadilini iyi bilmeyen Adigeler ve yurt dışından Kafkasya'yı ziyarete gelen turistler için hazırlanmış.

İngiliz Belgelerinde Türkiye ve KafkasyaYeşil Zemin (geçmiş) Üzerine Altın Oklar ve Yıldızlar

Bu ülkede, Çerkezistan'ın bir dereceye kadar temsilcisi olarak, size yeni doğmuş bu devlete yaptıklarınızın şerefi, onuru, esenliği ve gelişimi için izah ettiğiniz sempatinizi onaylamak ve teşekkür etmek istiyorum.

İmam Şamil-BiyografiÖlümünün üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın İmam Şamil, bugün de dipdiri bir kişilik olarak gündemdedir. Geçen zaman O’nu hafızalardan silmemiş, kendi dönemindekilere olduğu kadar günümüz müslümanlarına da çok şey anlatan bir ad, bir kimlik, bir simge olma durumunu hep korumuştur. Bu, O’nun bir “tarih dönümü” noktasında yaşamış

İmam Şamil'in HatıratıTarih derin bir hazinedir. İnsanın hayatına kattığı tecrübeler gibi.

"Tecrübe çok zalim bir öğretmendir. Önce dersini öğretir. Sonra dersini verir." der Spiditems. Tarih bu tecrübeleri bize aktarır. Bizim hayatımıza da bir çok ipucu ve dipnot düşürür satırları arasında.

İmam Şamil Destanı"İmam Şamil Destanı" bundan yüzelli yıl kadar önce Kafkasya'da yaşanmış bir hürriyet mücadelesidir. Sevgi ve cesaretin kaynağı olan yüreğine tutunmuş bir insan ve o insanın yanında acıları, sürgünleri, yenilgi ve zaferleri tatmış bir halk vardır karşımızda. Kafkas dağlarının yamaçlarında yirmi beş yıl boyunca süren bir hürriyet koşusuydu bu... Murat Yeşil'in, bölge halkından

İçimden Onları Anlatmak GeldiRoman, 1940’lı yıllarda İstanbul’lu Semih Bey'in tesadüfen gittiği Adapazarı civarındaki bir APSUWA köyünde yaşadıklarını anlatır. Karakterler gerçek kişiler değil, hayal mahsulüdür. Ama APSUWALAR'ın oturduğu Anadolu'nun herhangi bir köyünde de hala bunları yaşayabilir ve APSUWA Fuat'lara rastlayabilirsiniz.

Ht Rumuzlu Hatti-Hitit Halkını Gerçek KimliğiAnadolu’nun kadim kültürlerine ilişkin gerçekler hala sislerle kaplı durumda. Uygarlığımızın yaratıcılarının kökenleri ve dilleri üzerine yapılan değerlendirmeler de çoğu zaman akıldışı yorumların konusu oluyor.

Hititlerin Kökeni ve ÇerkeslerAnadolu'nun kadim kültürlerine ilişkin gerçekler hala sislerle kaplı durumda. Uygarlığımızın yaratıcılarının kökenleri ve dilleri üzerine yapılan değerlendirmeler de çoğu zaman akıldışı yorumların konusu oluyor.

Hedefini Kendi Bulan Nart Tlepş’in OkuBu kitapta öyküleri anlatılan Nartlar, Çerkeslerin ve diğer birçok Kafkas halkının çok eski destan kahramanlarıdır. Güçlü, savaşçı, yiğitlerdir, günlük işlerle ve çiftçilikle de uğraşırlar. Bazı kahramanların doğaüstü özellikleri vardır. Çerkesler tarafından kendi ataları olarak kabul edilen Nartların var olduğu ‘‘kahramanlık çağı’’ mitolojik bir zamandır.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery