Hakikaten Osmanlı Devleti Kafkaslardaki destansı mücadeleye kayıtsız mı kalmıştır, yoksa iddia edildiği gibi 1829'da Ruslar’la imzalanan Edirne Antlaşması üzerine Osmanlı Devleti'nin eli kolu bağlandığı için bir şey mi yapamamıştır, yoksa uzun yıllar süren esaret döneminden sonra İstanbul’a gelmesine müsaade edilen ve Sultan Abdülaziz tarafından bütün teşrifat kaideleri çiğnenerek ta Dolmabahçe Sarayı'nın kapısında karşılanan ve "Babam Sultan Mahmut mezarından çıksa idi ancak bu kadar sevinç ve heyecan duyabilirdim." şeklinde samimî ifadelere muhatap olan Şamil’in söylediği iddia edilen şu sitemvari sözler mi gerçeği yansıtmakladır: "Şevketlu padişahım bana yapabileceğiniz en büyük lütuf ve ihsan, Ruslara karşı tam otuz beş sene Allahımıza sığınarak yaptığımız Milli Mücadele sıralarında bizi ordularınızla desteklemek idi. Bunu da yapamadığınız takdirde, hiç olmazsa silâh ve cephane vermek suretiyle yapılabilecek yardımlar bile gerek cennetmekân birader-i mükerremleri Sultan Abdülmecit tarafından, gerekse zat-ı şahaneleri canibinden her nasılsa yapılamamış ve bilhassa Kırım muharebesinde zuhur eden pek büyük fırsatlardan da asla istifade edilemediği gibi Ruslarla yarışırcasına Kafkasya tam yarım milyonluk bir istila ordusunun karşısında yalnız başına terkedilmiştir."

"Kafkasya dağlıları eski zırhlı şövalyelere benzerler. Simaları ve şekilleri Avrupalıdır, giysileri ve silahları, Asyalıdan çok ortaçağ Avrupalısını andırır ve her ne kadar Rusya ülkelerine hakimse de; dağları, vadileri, meraları ve ovalarıyla sadece lafta ona bağımlıdırlar. Korkusuz insanlar olarak vatanlarını sonuna kadar savunmuşlardır. Şamil, Avrupa'nın ihtiraslarına benzemeyen bir imanla, basit, mütevazi ve cesur bir üslupla ülkesinin başına geçti. İktidarını sağlamlaştırmak için çok sert ve acımasız önlemler almaktan çekinmedi. Bu şekilde Dağıstan'da duruma hakim oldu. Savaşta çok ağır yaralar almasına rağmen iyileşip tekrar savaşmayı başardı. Kafkasya Genel Valisi General Kont Vorontsov, bazı küçük Kafkas liderlerini rüşvetle elde etmeyi denedi, fakat başaramadı. Ancak bunu kabul eden bazı küçük başkanlar Şamil tarafından derhal yok edildiler. 1834–1859 yıllarında Kuzey Kafkasya'da Dağıstan'ı ve Çeçenya'yı yönetmiş olan Şamil, üstün Rus kuvvetleri karşısında 25 yıl aralıksız savaştıktan sonra 1859'da teslim olmak zorunda kaldı. Ruslar tarafından saygı ve ilgiyle karşılandı.

Aydın O.ERKAN:Tarih  Boyunca  Kafkasya  Sayfa:87  (Elizabeth Wormeley Latimer: Russia and Turkey in 19th Century-19.y.y’da Rusya  ve Türkiye) İstanbul,1999  Çiviyazıları

Sovyet Tarihçiliğinde ŞamilGenelde Kafkasyalıların özelde Çeçenler ve Dağıstanlıların gururu, özgürlük savaşımlarının önde gelen isimlerinden İmam Şamil üzerine Sovyetler Birliği döneminde yapılan tarihsel yorum ve tartışmaları kendine özgü derin kaynak araştırmalarıyla ortaya koyan Moşe Gammer'in bu yapıtı kapsam ve kaynak

Rusların Kafkasya'yı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam ŞamilN. Luxemborg'un bir doktara çalışması olan bu kitap, İngilizlerin Kafkasya'ya yayılmakta olan Ruslarla kurdukları ilişkilerin gerçek anlamını ortaya çıkartmaya çalışmaktadır. Özelikle İngiliz-Rus-Çerkes ilişkilerini ele aldığı dönem içinde bir çok olaya ışık tutmaktadır. İngiliz-Rus rekabetinin geçerli olduğu dönem ve bu gerginliğin

Kafkas Sürgünleri

Kasım 30, 2018

Kafkas Sürgünleri1840'lı yıllar; mekan Çarlık Rusya'sının egemenliği altına almaya çalıştığı Kafkasya... "Dağ Aslanı" namıyla da bilinen İmam Şamil, İmam Mansur ve onların önderliğindeki Kafkasyalıların Çarlık Rusya'sına başkaldırılarıyla gelişen olaylar... Ardından Sürgün... Anadolu'ya, İstanbul'a ve Ürdün'e kadar uzanan trajik serüvenleri...

İmam Şamil'in HatıratıTarih derin bir hazinedir. İnsanın hayatına kattığı tecrübeler gibi.

"Tecrübe çok zalim bir öğretmendir. Önce dersini öğretir. Sonra dersini verir." der Spiditems. Tarih bu tecrübeleri bize aktarır. Bizim hayatımıza da bir çok ipucu ve dipnot düşürür satırları arasında.

İmam Şamil Destanı

Kasım 30, 2018

İmam Şamil Destanı"İmam Şamil Destanı" bundan yüzelli yıl kadar önce Kafkasya'da yaşanmış bir hürriyet mücadelesidir. Sevgi ve cesaretin kaynağı olan yüreğine tutunmuş bir insan ve o insanın yanında acıları, sürgünleri, yenilgi ve zaferleri tatmış bir halk vardır karşımızda. Kafkas dağlarının yamaçlarında yirmi beş yıl boyunca süren bir hürriyet koşusuydu bu... Murat Yeşil'in, bölge halkından

Dağıstan Kılıçlarının Parlamasıİmam Şamil'in müridlerinden olup uzun yıllar katiplik görevinde bulundu. Dağıstan işgal edildiğinde savaşlara katıldı. Bu savaşlara dair tuttuğu Arapça tarih tutanaklarını uzun yıllar saklamış; tutanaklar ölümünden sonra eksik baskılar halinde yayınlanmıştır.

Dağıstan Aslanı İmam Şamil Dünyanın en zengin ve güzel ülkesi olan Kafkasya, insan ve tabiat güzelliğinin olduğu kadar kahramanlığında eşsiz vatanı olarak bütün tarih boyunca ayak üstünde ve başı göklerde kalmış bir cennet bölgesidir.

Dağıstan Aslanı

Kasım 30, 2018

Dağıstan AslanıOsmanlı’nın zayıf düştüğü son dönemlerinde Müslümanları yok etmek isteyen büyük güçlerden biride Rusya idi. Ama Rusya’nın düzenli ve güçlü ordularının Kafkasya’dan güneye inmesi pek kolay olmayacaktı.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery