Bunları Biliyor muydunuz?

Aralık 01, 2018 1286 0

Bu günkü Türk Basınının temeli ve yeni cumhuriyetin sesi olan Anadolu Ajansının Şimali Kafkasya hükümeti tarafından Şark Cephesi kumandanı Kazım Karabekir Paşaya gönderilen 45 000 Liranın 8 000 lirası ile kurulduğunu...


Adigelerin kuzey Kafkasya için Uedışe (altın bahçe) ismini kullandıklarını, Uedışe olarak anılan bölgenin batıda Karadeniz, doğuda Hazar denizi, güneyde Terek nehri, kuzeyde ise don nehri ile çevrili bulunan bölge olduğunu ve bir zamanlar tüm bu toprakların Adıge Vatanı olduğunu biliyormusunuz ?


Ünlü Adige Ozanı Paş|e Beçmırze'nin 60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiğini ve kendi oluşturduğu arap harfli Adige alfabesi ile eserlerini yazdığını biliyormusunuz ?


Erzurum Kongresi'ne katılan delegelerden; Hüseyin Rauf Orbay (Abaza), Bekir Sami Kunduk (Asetin), Ibrahim Süreyya Yigit (Abaza), Muzaffer Kılıç (Abaza), Rize Delegesi Avukat Hakkı Bey (Abaza), Suşehri Delegesi Ismail Hakkı Bey (Çeçen), Bekir Kubat (Asetin), Osman Nuri Tufan (Dağıstanlı), olduğunu...


Sivas Kongresi'ne katılan delegelerden; Hüseyin Rauf Orbay (Abaza), Bekir Sami Kunduk (Asetin), Hakkı behiç bey (Adige), İbrahim süreyya bey (Abaza), Emir Marşan paşa (Abaza), Ömer Mümtaz Tanbiy (Kaberdey), Hikmet Boran bey (Abaza), Muzaffer Kılıç bey (Abaza), Osman Nuri Tufan bey (Dağıstan), Rize delegesi Osman bey(Abaza), Manyaslı Yusuf bey (Adige), Uzunyaylalı Kamil polat bey (Kaberdey), olduğunu...


1567 yılında Hazar denizi kenarında başlayan ve 1864 yılında Kuban vadisinde ve Karadeniz kıyısında son bulan Kafkas-Rus mücadelesinin 297 sene devam ettiğini biliyormusunuz ?


Sivas Kongresine katılan delegelerin misafir edilip ağırlanması ve emniyetlerinin sağlanmasında Daha sonrasında ise 3.kolordunun iaşesinin temininde Sivas ve Uzunyayla yöresi beylerinin çok önemli yardımları olduğunu...


Maraş işgali ile mücadeleye giden Kılıç Ali bey'in Pınarbaşına uğradığını kendisine At ve Gönüllü asker verildiğini...


Ju Hacı Ömer Efendi, Müftü Benejij Hacı Mehmet Efendi, Aşkhot Hacı Mejid Efendi, Getejko Hüseyin Efendi, Encümen üyesi Lak Osman Efendi, Karaçay Yusuf Canakayıt Efendi, Belediye reisi Lo Mahmut Efendi, Nefiko Osman Efendi, Gibi Çerkes beylerinin bizzat giderek Sivas kongresinde izleyici olarak bulunduklarını...


1500 lü yıllardan itibaren Adigelerde salgın hastalık bulunan evin damına siyah bayrak dikilmek sureti ile hastalığın yayılmaması için çevrenin ikaz edildiğini biliyormusunuz ?


Eski Adige geleneğinde, büyüğü sağ olan kişinin ismi ile çağrılmadığını biliyormusunuz ?


Arkeolojik kazılarda anlaşıldığına göre kafkasyada bakırın işlenmesinin sümerlerden öncesine dayandığını biliyormusunuz ?


Türk Milletinin ata sporu sayılan Güreş'te Türkiye Cumhuriyetinin çıkarttığı Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarının; Yaşar DOĞU, Hamit KAPLAN, Adil CANDEMİR, Mahmut ATALAY, hepsininin Kuzey Kafkasyalı Çerkesler olduğunu...


Beşiktaş Kulübünün Bir Çerkes Aydın'ı önderliğinde Mehmet Fetgerey Şöenu kurulduğunu...


Yaklaşık 1200 km uzunluğundaki Kafkaslar üzerinde Elbrus (oşhamafe) 5642 m., Diktau 5204 m., Koştantau 5151 m., Puşkin 5100 m., Şhara 5068 m., Cangitau 5058 m., Kazbek 5033 m., yüksekliğinde doruklar bulunduğunu, bu doruklarda 1424 km2.lik alan kaplayan 2200 buzul bulunduğunu...


İngilizcede Beyaz ırk için kullanılan Circassian "Kafkasyalı" teriminin ilk kez Johann Friedrich Blumenbach tarafından 1795'te yayınlanan 'İnsan Cinsindeki Doğal Farklılıklar' adlı kitabında kullanıldığını. Blumenbach'ın, Kafkas Dağları civarında yaşayanları (yani Gürcüler ve Çerkesler) Beyaz ırkın 'ilk' ve 'en güzel' temsilcisi olarak gördüğü için bu adı verdiğini biliyormusunuz?


1600'lü yıllarda Adigelerin gerek çar tarafından gönderilen öğrencileri eğiterek, gerekse moskovaya eğitmenler göndererek rusları özellikle demircilik ve silah yapımı konusunda eğittiklerini biliyormusunuz ?


1921'de Moskova'daki görüşmelerde Kemalist heyetin Güney Kafkasya'daki uzlaşmalara karşılık Kuzey Kafkasya meselesinde Bolşeviklere tam destek önerdiğini, Kuzey Kafkasya bölgesinde verilecek ödünlere karşı Kemalistlerin Bolşeviklerden siyasi destek, silah ve cephane, dış ilişkiler alanında ise Ermenistan'ın bazı topraklarının Azerbaycan'a teslim edilmesini istediğini biliyormusunuz ?


Osmanlı İmparatorluğuna sürülen Çerkeslerden bir kısmının Kafkasyaya geri dönmek istediğini Fakat bunun Osmanlılar ve Ruslar tarafından sınırın her iki tarafına yerleştirilen 25 000 kişilik silahlı birlik tarafından engellendiğini?


Bu günkü Dar-ül aceze'nin Abhazların Kozba ailesinden Halil Rıfat paşanın oğlu Mahmut Celaleddin paşa tarafından kurulduğunu biliyormusunuz ?


Halide Edip'in aslen Adige olduğunu fakat mensubu olduğu kendi halkına karşı takındığı aşağılayıcı tutum nedeni ile Cumhuriyet sonrası Adigelerin ismini bile anmadıkları bir Türk ünlüsü olduğunu biliyormusunuz ?


Amasya Tamimi Yeni Cumhuriyetin kuruluş manifestosu olarak kabul edilir. O Dönemde Amasya vilayetinde : Emniyetten sorumlu birliklerin başında 5.Kafkas Tümenin'nin Geldiğini; Tümen komutanı Cemil Cahit Toydemir, Alay komutanı Şemsettin Jular,Tabur komutanı Osman Onarak gibi pek çok üst düzey komutanın Çerkes olduğunu...


Yörenin Asayişten sorumlu bir diğer birliği olan Amasya Jandarma kumandanlığının başında bulunan binbaşı ömer bey'in Çerkes olduğunu...


Yörede Pontus rumlarının yarattığı teröre karşı oluşturulan Milis güçlerinin başında (Berzeg Kazım Bey, Berzeg Ekrem Bey, Zeşo Tahir, Şetoh Musa gibi pek çok milli Mücadele yanlısı Müfreze kumandanının bulunduğunu...


Bunların Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı andan başlayarak bölgedeki seyahati boyunca güvenliğini sağladıklarını?


Kuzey Kafkasyadaki 4 özerk cumhuriyetin toplam yüzölçümünün 91 100 km2. Karaçay Çerkes özerk bölgesi ve Adige Özerk Bölgesi dahil edildiğinde 111 800 km2 olduğunu...


Tüm Kuzey Kafkasya'nın toplam yüzölçümünün 254 300 km2, Tüm Kafkasyanın yüzölçümünün 440 400 km2 olduğunu..


Kanûnî Sultan Süleyman, Sultan İkinci Abdülhamid, Sultan Mehmed Reşad, Sultan Beşinci Murad ve bugün Osmanlı hanedanının vârisi olan Osman Ertuğrul Efendi'ninannelerinin Çerkes olduğunu biliyormusunuz ?


M.Ö. VIII - VII yüzyıllarda Kafkasyada Demirin kulanılmış olduğunu, demirden kılıç ve çeşitli avadanlıklar yapılabildiğini... (Kaynak: Arkeolog E.P.Alexeyev.)


Kumuk Türkçesinin 1918 Kuzey Kafkasya halkları ulusal kurultayında tüm Kuzey Kafkasya'nın birleştirici ortak dili sayıldığını ve 11 Mayıs 1918'de kurulan Birleşik Kafkasya Cumhuriyeti'nin resmi dili olarak kabul edildiğini biliyormusunuz ?


Akdenizin köklü yunan medeniyetini kuranların ecdadımız diye ilan ettikleri dokalyon (deucalion) Kafkasyalı bir muhacir olduğunu biliyormusunuz ?


Doğu medeniyetinin öncüleri olan İranlılar Kafkas'ı insanlığın beşiği olarak kabul ederler. İran menşeli zend-avesta mukaddes rivayetlerinde Kafkastan Guhukaf adıyla bahsedildiğini, Elbruz ve Kazbek dağlarının da tanrıların yuvası olarak kabul edildiğini biliyormusunuz ?


Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery