Fuadiye Köyü-Yozgat/Aydıncık

By Aralık 07, 2018 1694 0

Konumu: Fuadiye köyü, Yozgat’ın Aydıncık ilçesine daha yakın olmakla birlikte Çekerek ilçesine bağlıdır. Çerkes köylerinin genel karakteristik özelliği olan dağlık bölgelere yerleşme geleneği bu köyümüzde de görülmektedir.

Arazi yapısı engebeli, oldukça yüksektir. Etrafı ormanlıklarla kaplı bir alanda yer alan köydeki bitki örtüsü ağırlıklı olarak Karadeniz iklimini yansıtırken sert iklim özellikleri İç Anadolu karasal iklimini vurgulamaktadır. Ormanlarda gözlenen başlıca ağaç türleri gürgen, fındık, kızılçam, karaçam, meşe, akağaç, ıhlamur ve ahlatdır. Köy yakınlarında birçok mesire yeri bulunmaktadır. Başlıcaları Tomsu, Apsıhua (Eldelik) ve Dzixşk`ok`ua (Ağsu)’dır.

Köyün doğusunda Çayırözü (Çerwaz), kuzeyinde ise Ağıllı (Ağılkıt) adlı Abaza köyleri yer almaktadır. Bu üç köyün sınırları adeta bir üçgen gibi birbirine komşudur.


Coğrafi yapısı: Köy, 1800 m yüksekliğe sahip Danlıdağ eteklerine kurulmuştur. Rakım yaklaşık olarak 1400 m’dır. Doğu –batı doğrultusunda uzanan bir vadi içerisinde bulunan köyde yapılar tek veya çift katlı olarak inşa edilmiş betonarma yahut kerpiç yapılı kiremit çatılı evler göze çarpar. Kanunen orman köyü statüsüne sahip olan köyde geçim kaynakları tarım, hayvancılık ve odun satışıdır. Zengin otlaklara sahip bir köy olan Fuadiye, özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için elverişlidir.

Tarihçesi: Köyün ilk yerleşimcileri 1864 sürgününden hızlanan Kafkasya’dan göç dalgalarının birine kapılarak buraya gelmişlerdir. Yerleşim için seçilen bölge, daha önceki medeniyetlerden de izler taşımaktadır. Bu halklar hakkında her ne kadar kesin bilgi bulunmamakta ise de mevcut antik mezar kalıntıları ve bazı bölgelerde rastlanan eşya parçacıkları bu eski kültürler üzerine bize fikir vermektedir.

Köy halkı Abazinler (Kuzey Abazaları)’in Aşuwa koluna mensuptur. Bugün yaşamakta oldukları Karaçay – Çerkes bölgesine göçmeden önce Krasnador bölgesinde Adler, Lazarev ve Tuapse rayonları ile Abhazya’ nın kuzey bölgesini kapsayan bir coğrafyada yaşamakta olana Abazalar, zamanla daha kuzeydeki topraklar göç etmişlerdir. Buralarda da 16. yy’dan başlayarak yeni yerleşim bölgeleri kuran Abazalar, diğer Abhaz ve Adige topluluklarıyla birlikte Rus işgaline karşı topraklarını savunmak için sonu gelmeyen savaşlara katılmışlardır. Ancak 1864’de kazanan tarafın Ruslar olarak kesinleşmesiyle Abazalar da diğer Çerkes boylarıyla birlikte Osmanlı topraklarına göç etme durumunda bırakılmışlardır.

Nüfusu: 1870’li yıllarda kurulan köy, bir dönem 80 haneye kadar ulaşmışsa da 1960’li yıllarda hız kazanan yoğun bir kente göç hareketiyle ciddi oranda bir nüfus kaybı yaşamıştır. Bugün köyde nüfus yaz aylarında 25 hane civarında iken bu rakam kış döneminde 16-18’e kadar düşmektedir.

Sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı: Köyde Abazacanın Aşuwa aksanı konuşulmaktadır. Ancak günlük yaşamda anadil kullanma oranı günbegün düşmektedir. Bunda köy dışına verilen göç, yabancılarla yapılan evlilikler ve televizyon kültürünün yaygınlaşmış olması büyük rol oynamaktadır. Özellikle 30 yaşın altındaki köy sakinleri Abazaca konuşmada güçlük çekmektedir.

Fuadiye'de başlıca geçim kaynakları tarım ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Özellikle zengin meraları büyükbaş hayvancılık için idealdir. Bunun yanısıra orman köyü olması nedeniyle kanuni çerçevede yapılan yıllık ya da mevsimlik ağaç kesimi de bir diğer önemli gelir kalemini oluşturur. Buğday, arpa, nohut gibi tarım ürünlerinin yetiştiriciliğiyle birlikte çok sınırlı olarak sebzecilik de yapılır.

Köyde okur yazar oranı % 95 civarındadır. Bunda köy ilkokulunun 1935 gibi çok erken sayılabilecek bir tarihte açılmış olmasının rolü büyüktür. İlkokul, öğrenci azlığından dolayı kapanmış olup ilköğretime devam eden birkaç öğrenci, taşımalı eğitim yoluyla başka bir kasabada okutulmaktadır.

Gelenekleri yaşatılmaya çalışılmaktaysa da birçok tarihi-kültürel değerin yitirilmiş olduğu da bir gerçektir. Özellikle yaşlıların hatıralarında eskiye duyulan özlem sık sık dile getirilir. Cenaze merasimleri ve düğünler belki de kaybolmakta olan adet ve gelenek-göreneklerin kendini gösterdiği son alanlardır. Düğünler Perşembe günleri başlamakta ve genellikle Pazar günleri son bulmaktadır. Bununla birlikte düğünlerin Salı ya da Çarşamba günlerine dek devam ettirildiği de görülmektedir. Düğünlerde Thamadalık ve düğün kahyalığı gibi geleneklerin titizlikle devam ettirilmektedir. Eğlence bölümünde Kafkas milli oyunlarının yanı sıra çevreyle etkileşimin bir sonucu olarak davul ve zurna eşliğinde halay vb. yöresel halk oyunları da oynanmaktadır.

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery