Talib Kaşej

Kasım 27, 2018

Talib KaşejAdıge aydını. Nalçik Yöresi’nde Karmehable (şimdi Kamennomost) köyünde doğdu. Medrese eğitimi gördükten sonra Pyatigorsk (Psıkhuabe) Lisesini bitirdi. Nalçik Mahkemesinde çevirmen olarak çalıştı. Karmehable köyü

Talat Aydemir

Kasım 27, 2018

Talat AydemirKuzey Kafkasya kökenli. Vubıhların Yebjın ailesinden. 1917 yılında Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğdu. Harp Okulu'nu (1939) ve Harp Akademisini (1954) bitirdi. Kore'deki görevinden döndükten sonra (1960) Kara Harp

Tahir Mahmud LaşinMısır'lı tanınmış yazar, hikayeci ve toplum adamı. Bir Çerkes subay ailesinin çocuğudur. Adige dilini iyi biliyordu. 1894 yılında doğdu. Mühendislik öğrenimi gördü ve çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Bunun yanında çeşitli

Tahir Hayreddin PaşaDevlet adamı, gazeteci. Hayreddin Paşa'nın oğullarındandır. 1875 yılında Tunus'da doğdu. İstanbul'da askeri okullarda okudu. Harbokulu'nu bitirdikten sonra Sultan Abdülhamid II'ye yaverlik, Kudüs mutasarrıflığı gibi

Taha Akyol

Kasım 27, 2018

Taha AkyolAbhaz kökenli gazeteci ve yazar. 1946 yılında Yozgat'ta doğdu. Yozgat Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1968). Gazeteciliğe "Hergün" gazetesinde yazar olarak başladı (1967). MHP Yönetim Kurulu

Sultan Said KazbekDağıstanlı (Kumuk) devrimci, aydın. Ustarhan oğlu. Hasavyurt yöresine bağlı Umaşavul köyünde doğdu. Vladikavkaz’da Real Okulu bitirdikten sonra Varşova ve Harkov’daki Ekonomi Enstitülerinde öğrenim gördü.

Sultan Kılıç GireyAdige general. Kuban bölgesinde, bugün Adigey Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Vulape köyünde, köken olarak Kırım Hanlarına dayanan soylu bir Çerkes ailesinin çocuğu olarak doğdu. Şahançerıy ve Melekhan’ın oğludur.

Sultan Kadir GireyAdıge subay, binicilik uzmanı. Kuban bölgesinde bir Adıge köyünde doğdu. Türkiye’ye gönderilerek İstanbul’da Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi), Vladikafkas’taki Kadet Okulu’nda ve Petrograd’daki Nikolayevski Süvari Okulu’nda

Sultan Hamid KalabekBalkar (Malkarlı) köylü. Dumala köyünde doğdu. 1912’de Yukarı Çegem köyünde, Rus Bolşeviklerinden S. M. Kirov’la tanıştı. Bu tanışıklık nedeniyle, 1918’de Bolşeviklerin inisiyatifinde Mozdok ve Pyatigorsk’ta toplanan

Sultan Barasbiy

Kasım 27, 2018

Sultan BarasbiyMemlûk sultanlığı tarihinde büyük ün yapan Sultan Barasbiy, on altı senelik saltanatında, sükûnet ve istikrarı temin etti. Suriye ve Mısır’da, Müslümanların faydasına tedbirler aldı, huzurda yer öpmek geleneğini kaldırdı. XIV. yüzyılın

Şeyh Şamil

Kasım 27, 2018

Şeyh ŞamilKuzey Kafkasya'nın efsanevi lideri ve "devletleşme" çabalarının en kayda değer ismi İmam Şamil, 1797 yılında Dağıstan'da Gimri (Genu) köyünde dünyaya geldi. Babası bölgenin yerli halklarından Avarlara mensup Dengau Muhammed'dir.

Sergey Gagloytı (Gagloyev)Grigor oğlu. Güney Osetya’da bugünkü Dzau (Cava) ilçesinin Kuscıta köyünde doğdu. Köy okulunu ve Tiflis Erkek Lisesi'ni (l9l6) altın madalya ile bitirdi. Aynı yıl Çarlık ordusuna alınarak Birinci Dünya Savaşı’na katıldı. 1917’de RKP(b)’ne üye oldu.

Şefik Özdemir BeyKafkasya'dan Mısır'a göçetmiş bir Adıge ailesindendir. 1885 yılında Kahire'de doğdu. Camiülezher'de okudu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti emrinde savaştı. Osmanlı ordularının yenilgisi ve çekilmesinden sonra Suriye'de

Sefer Deppuyev

Kasım 27, 2018

Sefer DeppuyevBalkar (Malkarlı) devrimci. Bızıngı köyünde doğdu. Şubat 1917 Devrimi ve Çarlığın yıkılmasından sonra köyünde bir toplantı düzenleyerek Tavbıy (soylu) Sunş ailesinden olan köy yöneticisini makamından indirenler arasındaydı.

Samson Çanba

Kasım 27, 2018

Samson ÇanbaAbhaz toplum ve siyaset adamı, yazar. Yakov oğlu. Oçamçıra ilçesinin Atara köyünde doğdu. Dranda’daki kilise okulu ve Sohum Dağlı Okulu’ndan sonra gönderildiği Kutaisi’deki Tarım Okulu’nu bitirdi (1907). Bu yıllarda devrimci eylemlere karıştı.

Şamil Basayev

Kasım 27, 2018

Şamil BasayevÇeçen Cihadının Efsanevi komutanlarından Şamil Basayev, 14 Ocak 1965´de Çeçenistan´ın Vedeno Bölgesi´nin, Vedeno köyünde doğdu. 1987 yılında, Moskova´da mühendislik eğitimine başladı. Öğrencilik hayatını Rusya"da tamamladı.

Salman Raduyev

Kasım 27, 2018

Salman Raduyev“Yalnız Kurt” olarak da bilinen Salman Raduyev, I. Rus-Çeçen Savaşı’nın kazanılmasında etkin rol oynadı. Çeçenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Cehar Dudayev’in damadı (Yeğeni Lidiya Raduyeva ile evlidir, Cavhar ve Zelimhan adında iki oğlu vardır.)

Sait Abdülhalim

Kasım 27, 2018

Sait AbdülhalimDağıstanlı (Avar) devrimci. 1918 baharında Dağıstan bölgesinde Rus Kızıl Ordu birliklerinin desteğinde oluşturulan kısa süreli Sovyet iktidarı döneminde Temirhan Şura kentindeki İşçi Köylü Kızılaskerler Temsilcileri Sovyeti’nin üyelerindendi (Haziran 1918).

Said Halil

Kasım 27, 2018

Said HalilKaraçaylı devrimci. Teberdi’de doğdu. Stavropol Gimnazyumu'nu bitirdi. Petersburg’da RSDİP örgütü içinde yetişti, bolşevik fraksiyonunda yer aldı. 1909’da Karaçay Yöresindeki Teberdi’de İslam Baykul, Mudali Urus, Muhammed Batça,

Said Gabiyev (Habıy)Dağıstanlı (Lak-Gazikumuk) yazar ve devrimci. İbrahim oğlu. Petersburg Üniversitesi Fizik-Matematik Fakültesini bitirdi. 1911-1916 yıllarında Petersburg’da Kafkasyalı aydınları bir araya getiren ve Kafkasya ve Rusya Müslümanlarının sorunlarını işleyen

Sahangeriy MamsıratıOset devrimci, toplum ve siyaset adamı. Terek bölgesindeki Olginski’de doğdu. Gidzo’nun oğlu. Genç yaşında Rusya’daki devrimci hareketler içinde yeraldı. Aralık 1905’te Moskova’daki silahlı ayaklanmaya aktif olarak katıldı.

Safarbek Malsag

Kasım 27, 2018

Safarbek Malsagİnguş general. Tavsultan oğlu. Vladikavkaz’da (Terekkale) doğdu. Real okulu bitirdikten sonra Yelizavetgrad Süvari Subay Okulu’ndan mezun oldu. Temirhan Şura’da (bugün Buynaksk) bulunan Dağıstan Süvari Alayı vb. yerlerde görev yaparak

Safar Dudaratı

Kasım 27, 2018

Safar DudaratıOset devrimci, yurtsever, aydın. Vladikavkaz’da Real okulu bitirdikten sonra Moskova’da öğrenim gördü. Şubat 1917 devriminden sonra düzenlenen "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi" ve "II. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"ne

Ruten (Andrey) GagloytıOset aydını, toplum adamı. Nestor (Gibiy) oğlu. 1913’te Moskova’da Yüksek Teknik Okulu bitirdi. Güney Osetya’da aktif ve ünlü bir yol yapım mühendisi olarak çalıştı. 1918’de Osetya’nın güney yörelerini ilhaka çalışan Menşevik Gürcü

Rıza Kuas

Kasım 27, 2018

Rıza KuasKuzey Kafkasya kökenli. 1926'da Hendek'de doğdu. Ortaokul öğrenimi gördükten sonra bir süre çiftçilik yaptı. Lastik fabrikalarında işçi olarak çalıştı (1948 - 1960). 1949'da girdiği Lastik-İş Sendikası'nda Başkan (1951), Sendikalar Kanunu'nda

Reşid Han Kaplan

Kasım 27, 2018

Reşid Han KaplanDağıstanlı (Kumuk) hukukçu ve siyaset adamı. Hasavyurt civarındaki Akhsay köyünde toprak sahibi olan Zabit beyin oğlu. Öğrenimini Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (Fransa)tamamladı; Vladikavkaz’da avukat olarak çalıştı.

Renan Demirkan

Kasım 27, 2018

Renan DemirkanTiyatro sanatçısı ve yazar. Büyuk Çerkes sürgününde Düzce yöresine yerleşmiş bir Adige ailesinin kızıdır. 1962 yılında Ankara'da doğdu. 1962 yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçtü. Ögrenimini Almanya'da yaptı. Hannover Müzik ve Tiyatro

Refik Özdemir

Kasım 27, 2018

Refik ÖzdemirUzunyayla Çeçenhüyük köyünde 1961 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivasta bitirdikten sonra, İstanbulda yaşamaya başladı Bu arada kuzey Kafkas Derneklerinde aktif olarak kültürel çalışmalara katkıda bulunarak, şiir ve çeviri çalışmaları yaptı.

Ratip Tahir Burak

Kasım 27, 2018

Ratip Tahir BurakGazeteci, karikatürist, ressam siyaset adamı. 1903 yılında İstanbul'da doğdu. Büyük Çerkes sürgününde Vubıh ülkesinin Vardan yöresinden sürülmüş ve İstanbul'a yerleşmiş olan Zeşu-Barakay adlı bir aileden olup, Osmanlı Donanma komutanlarından

Rasul Hamzatov

Kasım 27, 2018

Rasul Hamzatov8 Eylül 1923'de Dağıstan'ın Hunzah bölgesinde bulunan Tsada köyünde doğdu. Babası ünlü bir halk şairi olan Hamzat Tsadas idi. İlk kitabı 1943 yılında Avarca olarak yayınlandı. Aynı yıl SSCB Yazarlar Birliği üyeliğine seçildi.

Rasih Savaş

Kasım 27, 2018

Rasih SavaşDağıstanlı (Avar) asker, toplum adamı, yazar. 1915 yılında Orhangazi'de doğdu. Harbokulunu bitirdi ve uzun yıllar subay olarak orduda çeşitli görevlerde bulundu. Askerlikten ayrıldıktan sonra serbest olarak çalıştı. Uzun süre İstanbul'daki

Raşid Rüstem

Kasım 27, 2018

Raşid RüstemMısır'lı Çerkes yazar, toplum adamı, Kafkas yurtseveri. Feuko adlı bir Adıge ailesinden olup, Mısır’da Savunma Bakanlığı yapmış olan Osman Rıfkı Paşa'nın torunudur. Öğrenimini Mısır'da yaptıktan sonra Fransa’ya giderek Sorbonne Üniversitesi'ni

Rasem Rüşdü

Kasım 27, 2018

Rasem RüşdüBüyük Çerkes sürgününde (1864) önce Anadolu’ya oradan da Ürdün yöresine göçeden bir Adıge ailesinin çocuğu olup daha sonra Mısır'da yerleşmiştir. Mühendislik öğrenimi gördü. 1932 yılında Kahire'de oluşturularak Mısır, Ürdün, Suriye,

Raşed Elhasan

Kasım 27, 2018

Raşed ElhasanBüyük Çerkes sürgününde Ürdün'e yerleşmiş bir Adige ailesindendir. 1957-58 yıllarında Devlet Memurları Komisyonu Sekreter Yardımcılığı, 1958-59 yıllarında Sayıştay Başkanlığı yaptı. 1971 yılına kadar Maliye Bakanlığı ikinci sekreteriydi.

Ramazan Traho

Kasım 27, 2018

Ramazan TrahoToplum adamı ve yazar. 1914 yılında Kuzey Kafkasya'da Şencıy adlı bir Adige köyünde doğdu. Moskova Pedagoji Enstitüsü'nü (1934) bitirdi. 1934-1941 yıllarında Maykop ortaokullarında Rus dili ve edebiyatı öğretmenliği yaparken bir yandan

Ramazan Karça

Kasım 27, 2018

Ramazan KarçaKafkasya’da, bugünkü Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nde bulunan bir Karaçay köyünde 1909 yılında doğdu. Duda ailesindendir. Rostov Üniversitesi Filoloji Bölümü'nü bitirdi. İkinci Dünya Savaşında Almanlara esir düştü (1942). Savaş sonrasında

Rajden Kozatı

Kasım 27, 2018

Rajden KozatıOsetya’lı ünlü profesyonel devrimci. Şamil oğlu. Güney Osetya yöresinde, bugünkü Dzau (Cava) ilçesinin Maşkhara köyünde doğdu. 1889’da Baku’ya giderek 1917’ye kadar bu kentteki petrol işletmelerinde işçi olarak çalıştı.

Pşimaho Kosok

Kasım 27, 2018

Pşimaho KosokKuzey Kafkasyalı politika ve devlet adamı. 1887’de, at yetiştiriciliğiyle ünlü varlıklı bir ailenin oğlu olarak bugünkü Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nin bir köyü olan Babugoy’da doğdu. İleri görüşlü olan babası Tamaş tarafından iyi eğitim veren okullarda okutuldu.

Pşımaf AjeğoykoAdıge subay. Çelemet oğlu. Birinci Dünya Savaşı’na “Kafkas Süvari Tümeni”nin bir subayı olarak katıldı. 1918 baharında Albay Sultan Kılıç Girey’in komuta ettiği Gönüllü Çerkes Süvari Alayı’nda yeralarak Yekaterinodar’ın Sovyet Kızıl Ordu

Pşevu Reşit Bey

Kasım 27, 2018

Pşevu Reşit BeyÇerkes Ethem Bey'in büyük kardeşi olup, 1877'de Bandırma'ya bağlı Emreköy'de Pşav Ali Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi. Çerkeslerin Şapsığ boyundandır. Harb Okulu'nu bitirdikten sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin militan kadrosu içinde yer aldı.

Petr Galatı (Galayev)Oset subay. Babası da Rus Kazak Ordusunda bir subaydı. Terek bölgesi, Osetya yöresinin Novo-Osetinski köyündendir. Vladikafkas’ta Real okulu ve Novoçerkassk’ta Subay okulunu bitirerek orduya katıldı (1900). Kuban Kazak Ordusu’nun

Osman Numan BaranusBüyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Kabardey yöresinden sürülerek Anadolu'nun üzunyayla yöresine yerleşen Kaşırğa adlı bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1930 yılında Pınarbaşı'nda doğdu. Orta öğrenimini Sivas ve Kayseri'de,

Osman Çelik

Kasım 27, 2018

Osman Çelik1864 sürgününde Kuzey Kafkasya’dan Anadolu'ya yerleşen Hakhurat sülalesine mensup olarak 1934’te Afyon’a bağlı Yapağlı Köyü’nde doğdu. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bitirerek çeşitli yerlerde görev aldı.

Orhan Boran

Kasım 27, 2018

Orhan BoranAbhaz kökenli sanatçı ve yazar. Türkiye'nin kurtuluş savaşı döneminde Sivas Kongresi'ne Askeri Tıbbiye delegesi olarak katılmış olan Dr. Hikmet Bey'in oğludur. İstanbul'da Galatasaray Lisesini bitirdi. Bir süre Şehir Tiyatrolarında ve Paris'te

Nurettin Zafer - Haydar Zafer1951 yılında Helsinki'de Dünya Şampiyonluğu kürsülerine çıkan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşler, doğruluğun, dürüstlüğün ve yiğitliğin sembolü iki kardeştirler. Dünyada ilk defa iki öz kardeş aynı turnuvada

Nur Mahmed ŞahsuvarHalk Okulları Müfettişi. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde

Nuh Bek Tarkovski

Kasım 27, 2018

Nuh Bek TarkovskiÇarlık ordusunda albay rütbesine kadar yükseldi. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi" ["Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi"

Nogume Şora

Kasım 27, 2018

Nogume ŞoraKabardey eğitimci, tarihçi, dilbilimci, şair, halk adamı. 1794 yılında Pyatigorsk yakınlarında Dzhitsu köyünde doğdu. Temel eğitimini Dağıstan’ın Endri köyündeki medresede aldı. Arapça, Türkçe, Farsça öğrendi. Dönüşünde Köyünde

Niyaz Batuka

Kasım 27, 2018

Niyaz BatukaBüyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya ’nın Kabardey yöresinden Osmanlı topraklarına sürülerek Suriye'ye yerleşen Gon adlı bir Adıge ailesindendir. 1940 yılında Suriye'de Golan (Cevlan) yöresinde doğdu. İlk ve orta ögrenimini Breyka köyünde

Nimet Arzık

Kasım 27, 2018

Nimet ArzıkÇerkes kökenli yazar, çevirmen ve gazeteci. Babası Halid Carım’da uzun süre Fransa ve İsviçre'de yaşamış. "Figaro' gazetesinde ve başyazarı olduğu "Le Levant" da yazılar yazmış, "La Pensee Turque" dergisini yayınlamış bir gazeteciydi.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery