Kaspolet Ulagay

Kasım 27, 2018

Kaspolet UlagayKuban bölgesinin merkezi Ekaterinodar'da (Krasnodar) kültür ve sosyal dayanışma derneği olarak 1912 yılında kurulan "Çerkesskoye blagotvoritelnoye obşestva"nın kurucuları arasında yer aldı.

Karzeg Sait Bey

Kasım 27, 2018

Karzeg Sait Bey1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kafkasya'nın Şapsığ yöresinde Anadolu'ya göç ederek Adapazarı'na yerleşen ve burada jandarma komutanlığı yapmış bulunan Karzeg Kanbulat Bey'in oğludur. 1887 yılında Adapazarı'nda doğdu.

Kaptanzade Ali Rıza BeyKuzey Kafkasya kökenli besteci ve kanun sanatçısı. 1881'de İstanbul'da doğdu. Operetlerin moda olduğu yıllarda çok ünlüydü fakat eserlerinin çoğu sonradan unutuldu. "Macun Hokkası" ve "İstanbul Efendisi" en tanınmış operetleridir.

Kandemir Konduk

Kasım 27, 2018

Kandemir KondukTiyatro ve mizah yazarı. Büyük Çerkes sürgününde Kafkasya’nın Kabardey yöresinden Anadolu'ya göçederek Sivas yöresine yerleşen bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Bir polis olan babasının mesleği nedeniyle ilkokulu Istanbul'da,

Kamuran Birand

Kasım 27, 2018

Kamuran BirandBüyük Çerkes sürgününde Kafkasya’nın Abzah yöresinden Anadolu’ya sürülerek Karaman yöresinde yerleşen bir Adıge ailesinin kızıdır. Prof Dr. Remzi Birand ve Prof. Dr. Hikmet Birand'ın kızkardeşidir. 1915 yılında Karaman’da doğdu.

Kambulet BjığakoKuban bölgesinin merkezi Ekaterinodar'da (Krasnodar) kültür ve sosyal dayanışma derneği olarak 1912 yılında kurulan "Çerkesskoye blagotvoritelnoye obşestva"nın kurucuları arasında yer aldı.

Kalevubat Siotoko

Kasım 27, 2018

Kalevubat SiotokoKuban bölgesinin merkezi Ekaterinodar'da (Krasnodar) kültür ve sosyal dayanışma derneği olarak 1912 yılında kurulan "Çerkesskoye blagotvoritelnoye obşestva"nın kurucuları arasında yer aldı.

Kadircan Kaflı

Kasım 27, 2018

Kadircan KaflıGazeteci, yazar, toplum adamı. Türkiye'ye göçeden bir Dağıstan (Avar) ailesinin çocuğudur. 1899'da Dağıstan'da Umra adlı köyde doğdu. Asıl adı Abdülkadir'dir. İlk ve orta öğrenimini Adana ve Konya’da tamamladı. Konya Öğretmen Okulunu bitirdi (1921).

K.Borukatı

Kasım 27, 2018

K.Borukatı1-9 Mayıs 1917 tarihlerinde Vladikavkaz'da (Terekkale) toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nin ("Terekkale Kurultayı") Başkanlık Divanı'nda Osetleri temsilen yer aldı.

Josef Klemensk PilsudskiPolonyalı asker ve siyaset adamı. 1867 yılında Litvanya'nın Zulov adlı köyünde doğdu. “Polonya Sosyalist Partisi” liderliğini yaptı. 1920 yazında Varşova’nın kurtarılmasında olağanüstü gayretiyle karizmasını pekiştirdi.

İsmail Hakkı Berkok1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Kafkasya’nın Kabardey yöresinden Anadolu'ya göç ederek Uzunyayla'da yerleşen Ali Berkok'un oğludur. İki kardeşi Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale'de şehit düştü. 1890 yılında Pınarbaşı'na bağlı Yağlıpınar köyünde

İmam Mansur

Kasım 27, 2018

İmam MansurKuzey Kafkasya'da ilk ulusal birliğin kurucusu olan İmam Mansur, İslâm dininin kurallarına göre yeni bir devlet düzeninin kurulması için mücadele verdi. "Müridizm" ve "Gazavat" fikrinin mimarı Çeçen asıllı bu liderin asıl adı Uşurma'dır.

İmam Hamzat

Kasım 27, 2018

İmam HamzatGazi Muhammed'in ölümünden sonra onun yerine geçen İmam Hamzat, 1789 yılında Dağıstan'ın Gotsat köyünde doğdu. Annesi, Avar prensi İskender'le evlenmişti. Gürcüce, Arapça ve Farsçayı öğrendi. Gazi Muhammed'le Şeyh Cemaleddin Kumuki'nin

İmam Gazi MuhammedAvar asıllı olan ve 1793 yılında Gimri'de doğan İmam Gazi Muhammed, Kafkasya'da müridizmin ve gazavatın İmam Mansur'dan sonraki ikinci önderidir. Alçak gönüllü, az konuşan fakat hatip ve kararlı bir imam olarak bilinir.

İlyas Zeki Aydemir(1880-1963) Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya göç ederek Bandırma yöresine yerleştirilen Yebjın adlı bir Vubıh ailesinden olan Canbulat Bey'in oğludur. 1880 yılında doğdu. Harp Okulu'nu 1900'de bitirerek orduya katıldı.

Hüseyin Tosun Şhaplı19.yüzyıldaki Çerkes sürgününde Anadolu'ya yerleşen “Şhaplı” adlı Wubıh ailenin çocuğudur. Mekteb-i Sultani ve Harbokulu’da öğrenim gördü. Osmanlı ordusunda görev aldı. İhtilalci eylemleri takibe uğradı, 1896’da Trablus Askeri Rüşdiyesi’ne

Hüseyin Şemi TümerKafkas yurtseveri, hukukçu, ilahiyatçı, şair ve yazar. Asıl adı Hüseyin Şem’i (Tümer) dir. Büyük Çerkes sürgününde Kafkasya’nın Şapsığ yöresinden Balkanlara hicret etmek zorunda kalmış bir Adige ailesinin çocuğudur.

Rauf OrbayRauf Orbay27 Temmuz 1881 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Bahriye Feriki (Deniz Koramiral) Ayan Azası (Senatör) Mehmet Muzaffer Paşa, annesi Girit Evlad-ı Fatihanı Koca Memi sülalesinden Emin Efendinin kızı Hayriye Rüveyde Hanımdır.

Hüseyin Raci

Kasım 27, 2018

Hüseyin RaciSuriyeli Adige yazar ve gazeteci. Hatıkuay boyundandır. Bulgaristan’da yüksek ögrenim gördü. Arapça, İngilizce, Bulgarca ve Türkçe biliyor. Şam Radyosunun Yabancı Dillerde Yayınlar Bölümünde Direktörlük yaptı. Çeşitli konularda kitapları yayınlanmış olup,

Hüseyin Nail KubalıAnadolu'ya göçetmiş bir Dağıstan (Lezgi) ailesinin çocuğudur. 1903 yılında Niğde'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Paris Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuku Doçenti oldu. 1943'te profesörlüğe yukseldi.

Hüseyin Kumuz

Kasım 27, 2018

Hüseyin KumuzAsker ve cemiyet adamı. 28 Aralık 1890 tarihinde bir Abazin ailenin çocuğu olarak Battalpaşa'da doğdu.1908'de Tiflis Askeri Okulu'ndan mezun oldu. Görevli olarak 1917 sonbaharında Polonya'ya gitti. 1918-1919 yıllarında "Çerkes Süvari Tümeni"nde

Hüseyin Kami

Kasım 27, 2018

Hüseyin KamiDağıstanlı (Lezgi) şair ve gazeteci. Dağıstanlı Hacı Abbas Efendi'nin oğlu olup annesi de bir Adıge kadınıdır. 1878 yılında doğdu. Dagıstanlı şair ve yazar Ahmed Hamdi Bey tarafından İstanbul Aksaray semtinde açılmış bulunan

Hüseyin Avni LifijOsmanli tarihinde cok önemli bir yeri olan, 1908 tarihinde ilan edilen ikinci Mesrutiyet, sosyal, siyasal, kültürel, sanatsal hareketler basta olmak üzere daha birçok alanda gereksinim duyulan yeniliklerin uygulamasina olanak tanıdı.

Hulusi Üstün

Kasım 27, 2018

Hulusi ÜstünHulusi Üstün Baba soyu 1840’lı yıllarda Kuzey Kafkasya’dan İstanbul’a yerleşmiş Dedebey adlı bir Kabardey ailesinden. Anne ve babaannesi Tokat’a yerleşmiş Kafkasyalılardan. Tekel müdürü olan babanın ve ev hanımı olan annenin

Hıncal Uluç

Kasım 27, 2018

Hıncal UluçGazeteci, yazar. Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya gelerek Manyas yöresine yerleşen bir Vubıh ailesindendir. Asker, politikacı ve yazar Fuat Uluç'un oğludur. 1939 yılında Kilis'te doğdu. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Hikmet Erhan BenerKafkas-Adıge kökenli yazar. 1929 yılında Lefkoşe'de doğdu. Reşat Galip Bey'in oğludur. Kayseri Lisesi'ni (1946) ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (1950) bitirdi. 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de lisans diploması aldı.

Hikmet Birand

Kasım 27, 2018

Hikmet BirandAdige'lerin Brante ailesinden. Botanik bilgini profesör ve yazar. 1906 yılında Karaman'da doğdu, İstanbul'da Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi'nde okudu. Almanya'da Bonn Üniversitesi'nde botanik doktorası yaptı.

Hayriye Uluguay

Kasım 27, 2018

Hayriye UluguayKuzey Kafkasya Mültecileri arasında bulunan Çerkes Süvari Tümeni subaylarından Kuşuk Uluguay’ın kızkardeşi. Kendisi gibi, Kuzey Kafkasya Mültecileri arasında bulunan "Kafkasya Dağlıları Halk Partisi" üyelerinden Gazihan Bessolt ile evlendi

Hayriye Melek HunçBüyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya’nın Soçi yöresinden Anadolu'ya sürülen "Xuinge" adlı bir Vubıh ailesinin kızıdır. Babası Kasbolet Bey, 1877-78 Osmanlı Rus savaşına Çerkes gönüllü birlikleri içinde katılmış ve Balkanlar da Ruslar'a karşı savaşmıştı.

Hayri Ersoy

Kasım 27, 2018

Hayri ErsoyYayıncı, çevirmen ve yazar. Abhaz'ların Siuktar ailesindendir. 1959 yılında Akçakoca'ya bağlı Esmahanım köyünde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bitirdi (1984). Serbest olarak çalıştı. Halen kurucularından olduğu ve Kafkasya ile ilgili

Hayri Domaniç

Kasım 27, 2018

Hayri DomaniçBüyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya’nın Kabardey yöresinden Anadolu’ya göçederek Uzunyayla yöresine yerleşmiş olan "Dumenış" adlı bir Adige ailesinin çocuğudur. 1923 yılında doğdu. İstanbul'da Galatasaray Lisesi’ni (1945) ve Hukuk Fakültesi’ni (1949) bitirdi.

Hayri Bozkurt

Kasım 27, 2018

Hayri BozkurtAdigeleşmiş bir Oset ailesindendir. Göksun'un Fındık köyünde doğdu. TBMM I. dönem milletvekillerinden Toğuzatı Rüşdü Bey'in oğludur. Harp Okulu'nda okurken sağlık nedeniyle ayrıldı. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. TBMM'nde Genel Sekreter Yardımcılığı

Haydar Bammat

Kasım 27, 2018

Haydar BammatHukukçu, politikacı ve diplomat. 1890’da Temirhan Şura’da doğdu. Stavropol Lisesi'nden sonra Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti. Ulusal sorunlarla öğrencilik döneminde ilgilenmeye başladı. 1912’de mezuniyeti sonrasında

Hayati Bice

Kasım 27, 2018

Hayati BiceKafkasya’dan 1886 yılında göçederek Tokat yöresine yerleşen bir Karaçay ailesinin çocuğudur. 1958 yılında Tokat'a bağlı Çilehane köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra aynı Fakültede Çocuk Sağlığı ve

Haudyikua Mansur

Kasım 27, 2018

Haudyikua MansurAdigeler'in köklü ailelerinden Şhupakolara mensup olan Haudyikua Mansur, Natuhaç bölgesindeki Psebebs köyünde dünyaya geldi. 19.yüzyılın ilk yarısında Çıle Thariveu Xase'nin(Çerkes Milli Meclisi) başkanlığını yürüten Haudyiko,

Hatko İsmail Canbulat(1880-1926) Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya göçetmiş bir Adıge ailesinden jandarma binbaşısı Hatko Cemal Canbulat Bey'in oğludur. 1880 yılında İstanbul'da doğdu. Harp Okulu'nu bitirdikten sonra, Manastır ve Selanik'te görev yaptı.

Hasan Paşa

Kasım 27, 2018

Hasan PaşaVubıh'ların Tuğa soyundandır. 1793 yılında Kafkasya'da Soçi yöresinde doğdu. 4 yaşındayken İstanbul'da bulunan halasının yanına getirilerek orada büyüdü. Topkapı Sarayı'ndaki "Enderun Mektebi"nde eğitim gördü. Osmanlı padişahı

Hasan Hazarak

Kasım 27, 2018

Hasan HazarakKuzey Kafkasya Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından Aralık 1918'de Paris Barış Konferansı’na katılacak Kuzey Kafkasya delegasyonuna üye olarak seçildi.

Hasan Dinç

Kasım 27, 2018

Hasan DinçÖnce Yugoslavya'ya (Kosova yöresi), sonra da Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Juağo adlı bir Adige ailesindendir. 1934 yılında Kırklareli'nde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1961 yılında

Hasan Amca

Kasım 27, 2018

Hasan AmcaGazeteci ve yazar. Vubıh'ların "Amç'a" ailesindendir. Büyük Çerkes sürgününde (1864) Anadoluya gelen babası Amç'a Receb, er olarak Osmanlı ordusuna girmiş, Karadağ; Plevne, Girit savaşlarına katılarak Yüzbaşı rütbesine kadar yükselmişti.

Harun Tletseruk

Kasım 27, 2018

Harun TletserukHarun Tletseruk (1879, Düzce Pınarlar Köyü - 7 Aralık 1938, Düzce Pınarlar Köyü) Tletseruk / Tleseruk sülalesine mensup Adıge (Şapsığ) kökenli, eğitimci ve yazar. Tletseruk / Tleseruk Harun, 1864 büyük Çerkes sürgününde Kafkasya’dan göç eden

Hamza Osman Erkan

Kasım 27, 2018

Hamza Osman ErkanBüyük Çerkes sürgününde (1864) istanbul'a gelen Şhaplı adlı bir Vubıh ailesinden, Medine Muhafızı Osman Ferid Paşa’nın oğludur. 1897 yılında İstanbul'da doğdu. Cenevre ve Paris Üniversitelerinde ekonomi ve bankacılık eğitimi gördü.

Hamit Kaplan

Kasım 27, 2018

Hamit KaplanDünya ve olimpiyat şampiyonu, milli güreşçi. 07.01.1976’da Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Hamamözü Köyü’nde doğdu. 05.01.1976 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Hamit Bekuh

Kasım 27, 2018

Hamit BekuhAdıge. 1923'te Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da faaliyete geçen "Kafkasya Dağlıları Birliği" (Soyuz Gortsev Kavkaza) bünyesinde çalıştı. Çekoslovak hükümetinin verdiği bursla Ukrayna Akademisi'nde okudu.

Hamid Dalgat

Kasım 27, 2018

Hamid DalgatDağıstanlı Bolşevik devrimci. Dargi yöresindeki Urakhi köyünde 1897’de doğdu, Ekim 1917’de merkezi Rusya’da Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmelerinden sonra Bolşeviklerle işbirliğine girdi. Kasım 1917’de genellikle Dağıstan’daki

Halit Kıvanç

Kasım 27, 2018

Halit KıvançYazar, gazeteci, radyo ve TV sanatçısı. Kafkasya'nın Dağıstan yöresinden Türkiye'ye göçetmiş bir Dargi ailesinin çocuğudur. 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Halit Hacı Erken

Kasım 27, 2018

Halit Hacı Erken1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Kuban Bölgesi ve Karadeniz Yöresi Karaçay asli üyesi.

Halil Bek MusayassulDağıstan yöresindeki Gunib'de doğdu. Üstün yetenekleri ile dikkat çekti. Küçük yaşta Tiflis’te akademiye kabul edildi. Eğitim için Münih’e gönderildi, burada bir yıl kaldıktan sonra 1914’te Kafkasya’ya döndü. Kuzey Kafkasya’nın

Halid Cernusi

Kasım 26, 2018

Halid CernusiMısır’lı şair. Çerkes-Adıge asıllı bir subay ailesinin çocuğudur. Kahire Üniversitesi’ni bitirdikten sonra gazetecilik ve öğretmenlik yaptı. 1936 yılında Mısır radyosunun düzenlediği bir şiir yarışmasında "Düşüncenin Özgürlüğü" adlı şiiriyle 346 kişi arasında

Hakkı Kurmel

Kasım 26, 2018

Hakkı KurmelKuzey Kafkasya kökenli hukukçu, politikacı. Adige'dir. 1923'de Kumarlı - kurmel sülalesin'den ve kayseri ili, yahyalı ilçesi, burhaniye (babıguey-benegue) köyün'den dir. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yargıç olarak çalıştıktan sonra

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery