Mevlüt Atalay

Kasım 27, 2018

Mevlüt AtalayBüyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya’nın Abzah yöresinden Osmanlı topraklarına sürülen Yenemıko adlı bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1946 yılında Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Yeleme (Başpınar) Köyünde doğdu.

Metin Meretiko

Kasım 27, 2018

Metin MeretikoBüyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya'nın Abzah yöresinden Anadolu'ya sürülen bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1959 yılında Konya'ya bağlı Kadınhanı ilçesinin Çerkes Atlantı köyünde doğdu. 1977 yılında lise öğrenimini yarıda bırakarak

Mesut Özdemir

Kasım 27, 2018

Mesut ÖzdemirHukukçu yazar. Adıge'lerin Yiğujoko ailesindendir, 1950 yılında Ankara Hacımuratlı köyünde doğdu. İlköğrenimini Ankara'da yaptı, TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Kısa süre devam ettiği Hava Harpokulundan ayrılarak AÜ.Hukuku bitirdi.

Memduh Kumuk

Kasım 27, 2018

Memduh KumukSuriye'li Adige yazar. 1940 yılında Golan yöresindeki Hışnıye köyünde doğdu. Gazeteci olarak çalışırken Şam Üniversitesi'nde Felsefe ve Sosyal Bilimler eğitimi gördü (1966). Suriye, Suudi Arabistan ve Cezayir'de öğretmenlik,

Melih Acba

Kasım 27, 2018

Melih AcbaKuzey Kafkasya kökenli boksör, yönetici ve hakem. Abhaz dır. 1913'te İstanbul’da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. Boksa 11 yaşında başladı. Okul ve İstanbul şampiyonu oldu. Liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya gitti.

Mehmet Şükrü Oğuz(1881-1953) Büyük Çerkes sürgününde İstanbul'a göç eden bir Vubıh ailesindendir. 1881 yılında İstanbul'da yeni bahçe semtinde doğdu. Babası Albay Hacı Mustafa Bey'dir. Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. Politikaya karışarak

Mehmet Said ŞamilDağıstan (Avar) kökenli yurtsever, yazar. Kafkasya'nın ünlü liderlerinden İmam Şamil'in en küçük oğlu olan Muhammed Kamil Paşa'nın oğludur. 1901 yılında Medine'de doğdu. Öğrenimini İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde yaptı.

Mehmet Şahap

Kasım 27, 2018

Mehmet Şahap1864'de Dağıstan'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ni bitirdi (1890). 1891'de Maarif Nezareti Gayri Müslim Mektepleri Müfettişliği Katipliğine, 1892'de Rüştiye Mektepleri Müfettişliği Kalemi'ne, 1897'de Rüştiye Mektepleri

Mehmet Ketey

Kasım 27, 2018

Mehmet KeteyAsker, toplum adamı ve yazar. 1888 yılında Kafkasya’nın Çeçenistan yöresinde doğdu. Askeri okullarda okuyarak subay oldu. Kuzey Kafkasya'nın Sovyet Rusya tarafından işgalinden sonra önce Gürcüstan’a, sonra da Türkiye'ye iltica etti (1921).

Mehmet Hulusi AkyolBüyük Çerkes sürgünün Anadolu'ya göç eden bir Çerkes ailesinden olup Bekir Bey'in oğludur. 1885 yılında Yozgat'da doğdu. Medrese eğitimi gördü ve müftülük görevlerinde bulundu. Anadolu ihtilali sırasında bir çok din adamının aksine

Mehmet Hilmi

Kasım 27, 2018

Mehmet Hilmi1841'de Dağıstan'da doğdu. 1865'de İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ni (SBF) bitirdi. Sırasıyla 1866'da Kavak, 1868'de Mudanya kazaları müdürlüklerinde; aynı yıl Mudanya. 1869'da Geyve, 1871'de Edremit, 1873'de Keskin; aynı yıl Develi,

Mehmet Fuat CarımKafkas yurtseveri, diplomat, yazar. 1892 yılında Halep'de doğdu. Babasının sürgüne gönderilmiş olması nedeniyle ilk öğrenimini İtalyanca, Fransızca ve Arapça olarak yaptı. Daha sonra İstanbul'da Mekteb-i Mülkiye'yi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi.

Mehmet Ergün Sav

Kasım 27, 2018

Mehmet Ergün SavDiplomat, oyun yazarı, l Ocak 1933, Dörtyol / Hatay doğumlu. Ankara Atatürk Lisesi (1950), Ankara Hukuk Fakültesi (1954), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Enstitüsü bölümü (1960) mezunu. 

Mehmet Cezar

Kasım 27, 2018

Mehmet Cezar1867'de Kuzey Kafkasya’da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebini bitirdi. 1895'de atandığı Sivas Maiyet Memurluğunda stajını tamamladıktan sonra 1897'de Katıf, 1899'da Sukussüyuh ilçeleri Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Mehmed Zahid KotkuDağıstan'lı (Lezgi) din adamı, yazar. Nakşibendi tarikatının ünlü şeyhlerindendir. Ailesi 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra Rus yönetiminin baskıları yüzünden Osmanlı topraklarına göçetmiş ve Bursa'ya yerleşmişti. 1857 yılında doğdu.

1854'de Kafkasya'da Vubıh yöresinde doğdu. Babası Tletseruk Osman büyük Çerkes sürgününde ailesiyle birlikte Osmanlı topraklarına göç etmişti. 1880 yılında Mektebi Mülkiye'yi (SBF) bitirdi. Mabeyn katipliği'nde, Atina Elçiliği Başkatipliği'nde (1885),

Mehmed Sabahaddin BeyAbhaz kökenli sosyolog, fikir adamı, yazar. 1877 yılında İstanbul'da doğdu. Kozba Mahmud Celaleddin Paşa'nın oğludur. Annesi ise Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in kızlarından Seniha Sultan'dı, bu nedenle Avrupa yayınlarında “Prens” olarak anılır.

Mehmed Reşid ŞahingirayKafkasya'nın Adigey yöresinde bir Bjeduğ köyünde doğdu (1873). Hanakhe adını taşıyan ailesi 1874 yılında Osmanlı topraklarına göç etmişti. Öğrenimini İstanbul'da Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi, Kuleli Askeri İdadisi ve Askeri Tıbbiye'de yaptı.

Mehmed Nuri

Kasım 27, 2018

Mehmed Nuri1869'da Kuzey Kafkasya'da doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ni (SBF) bitirdi (1894). İdare mesleğine geçti ve Maiyet Memurluğu stajını bitirdikten sonra Alucra (1898), Gerede (1903), Bolvadin (1905), Cizre (1906), Feke (1907) kaymakamlıklarında bulundu.

Mehmed Muzaffer PaşaAbhazların Aşharuva boyundandır. Kafkasya'da Sohum yakınlarında doğdu. Ağabeyi ile birlikte Heybeliada'daki Bahriye Mektebi'ni bitirerek Osmanlı İmparatorluğu donanmasında görev aldı. İki yıl İngiliz donanmasında ihtisas gördü.

Mehmed Lütfi PaşaAdige'dir. Harbiye mektebinin 1862 yılı erkan-ı Harp sınıfı mezunlarındandı. Albay rütbesiyle Hicaz'da bulundu, Tâif kumandanı oldu. Daha sonra liva (Tuğgeneral) olarak 5. Ordu Piyade Liva Komutanlığı görevine getirildi.

Mehmed Hayrettin BeyTunuslu" Hayreddin Paşa’nın oğullarındandır. 1872 yılında Tunus'da doğdu. İstanbul'da okudu. Şurâ-yı Devlet'te (Danıştay) görev yaptı. İlahiyatçı idi. Fakat aynı zamanda sanatçı bir mizaca sahipti. Rochegrosse ve Laurens atölyelerinde çalıştı.

Mehmed Girey SunçVarlıklı bir Karaçay ailenin çocuğu olarak 1884 yılında doğdu. 1917 Bolşevik ihtilali öncesinde Nalçik şehri mahkemesi üyeliği ve Çar naipliği Kafkas İşleri Komisyonu Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Bağımsızlık döneminde savaşlara katıldı,

Mehmed Fetgerey ŞöenuMehmed Fetgerey Şöenu, Batı Kafkasya’nın Gdowta-Vendripş bölgesi halkından Atkug Musa Şöenu’nun oğludur. Anne ve babası, 93 (1877) muhaceretinde vatanlarını terk ederek Türkiye’ye gelip, Sapanca nahiyesinin Yanık köyüne yerleşmişlerdir.

Mehmed Ali PçıhalukKafkas yurtseveri, tıp doktoru ve yazar. Adıige'lerin Bjeduğ boyundan, "Pçihetlvikvu" ailesindendir. 1882'de Suriye'de Humus'da doğdu. İlk oğrenimini Humus'da, orta öğrenimini Şam'daki askeri okullarda yaptı. İstanbul'a giderek Askeri Tıbbiye'ye kaydoldu.

Mecid Fanzıy

Kasım 27, 2018

Mecid FanzıyAdıge aydını, toplum adamı, devrimci. Mezan oğlu. Nalçik (Kabardey-Balkarya) yöresinde bir köylü ailesinin çocuğu olarak doğdu. Dağıstan’da Temirhan Şura’da, Kırım’da Bahçesaray’da ve Volga boyunda Ufa’da medrese öğrenimi gördü.

Mazhar İsmail

Kasım 27, 2018

Mazhar İsmailMısır'lı Çerkes sosyolog, yazar ve gazeteci. Çağdaş Mısır'ın ünlü sinema oyuncularından Mazhar Ahmed'in babasıdır. Daha öğrencilik yıllarında "Aş-Şaab" gazetesini yayınlamaktaydı (1908). Daha sonraları da "El-Vusur" ve "El-Muktetef' adlı

Mahmut Bi

Kasım 27, 2018

Mahmut BiHaşimi Ürdün Krallığı’nın başkenti Amman şehrinde 1945 yılında doğan Mahmut Bi; Büyük Çerkes Sürgünü’nde (1864) önce Balkanlar’a yerleşen, Osmanlı-Rus 93 Harbi’nden (1877-1878) sonra da, Ürdün’e yerleşen Çerkes/Adigeler’den,

Mahmud Teymur

Kasım 27, 2018

Mahmud TeymurMısır'lı ünlü hikaye ve tiyatro yazarı. Muhammed Teymur'un kardeşidir. 1894 yılında Kahire'de doğdu. Aydın bir aile çevresi içinde ve halası yazar Ayşe Teymur'un nezareti altında büyüdü. 1914 yılında geçirdiği uzun bir hastalık nedeniyle yüksek öğrenim yapamadı

Mahmud Şevket PaşaÇeçen kökenli asker ve devlet adamı. 1856 yılında Bağdat'ta doğdu. Basra Mutasarrıfı Süleyman Bey'in oğludur. İstanbul'da Harp Okulu'nu (1880) ve Harp Akademisi'ni (1883) bitirdi. Almanya'da on yıl kalarak eğitim gördü.

Mahmud Sami El-BarudiMısırlı ünlü devlet adamı, asker ve şair. Çerkes Memluk Devleti döneminde Mısır'a gelmiş olan Navurzoko adlı bir Adige ailesine mensuptur. 1838 yılında Kahire'de doğdu. Askeri Lise ve Harbokulu'nu (1855) bitirdikten sonra İstanbul'a giderek

Mahmud Sadık

Kasım 27, 2018

Mahmud SadıkAdige yazar ve gazeteci. 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Mülkiye Mektebi'ni (SBF) bitirdikten sonra (1885) Almanya'da tarım öğrenimi gördü. Dönüşünde bir süre Babıali Tercüme Odası'nda çalıştıktan sonra gazeteciliğe geçti.

Mahmud Celaleddin PaşaDevlet adamı, şair ve yazar. Abhaz'ların Kozba ailesinden Halil Rıfat Paşa'nın oğludur. 1854 yılında İstanbul'da doğdu. Sadaret Mektubi Kalemi'nde Amedî odasında çalıştı. 1877'de Sultan Abdülmecid'in kızlarından Seniha Sultan ile evlenerek

Mahametmirza MavrayevDağıstanlı aydın, toplum adamı, yayıncı ve yazar. Çoh köyünde bir Avar köylü ailesinin çocuğu olarak doğdu. Sogratl köyünde medreseyi bitirdikten sonra mühendis Adilgirey Dayitbek’in desteğiyle, eğitim görmek üzere Kazan’a gönderildi.

Mabeynci Emin

Kasım 27, 2018

Mabeynci EminKuzey Kafkasya göçmeni Dağıstanlı bürokrat. II. Abdülhamid'in yanında, dönemin özel kalem müdürlüğüne denk geln "başmabeynci" olarak bulundu. 19 yaşında Orta Asya seyahatine çıktı, Taşkent ve Semerkant’ı gezdi.

Leyla Bekiz

Kasım 27, 2018

Leyla BekizAbaza yazar. 1929'da Kuzey Kafkasya'da, Karaçay Çerkes Özerk Bölgesi'nde bulunan Psevuç'e Dakhe adlı Abaza köyünde doğdu. Babasının adı Bekiz Abubekir'dir. 1950 yılında, yörenin ulusal okullarında orta eğitimini tamamladıktan sonra

Leyla Atakan

Kasım 27, 2018

Leyla AtakanVubıh. 1925 yılında İzmit'in Maşukiye köyünde doğdu. Babası Org. Hasan Atakan'ın görevleri nedeniyle eğitimini çeşitli illerde yaptı. Köyünde çeşitli sosyal çalışmaları yönetti. C.H.P. Kocaeli il Başkanlığı, il Genel Meclisi üyeliği, yapan Atakan,

Kundeyt Şurdum

Kasım 27, 2018

Büyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Kabardey yöresinden Anadolu'ya sürülen bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1937 yılında Konya'da doğdu. İstanbul'da Sen Jorj Avusturya Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin

Kube Şaban

Kasım 27, 2018

Kube ŞabanAdıge yazarı, şair, dilci, tiyatro yazarı, kareograf, kompözitör, folklor derleyicisi, eğitimci. 1890 yılında, bugün Adıgey Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Hakurinhable köyünde doğdu. Babasının adı İdris, annesinin adı Femıy'dir.

Kosta Hetagkatı

Kasım 27, 2018

Kosta HetagkatıHategkatı Levan'ın oğlu Kosta, 1859 yılında Lermantov'un ölümünden 18 yıl sonra, Surçenkov'un ölümünden iki yıl önce dünyaya geldi. Kosta, Nadson'un, Vrubel'in, Senov'un akranı idi. Gerçan, Tolstoy, Nekrasov, Çernişevk,

Kemal Işık

Kasım 27, 2018

Kemal IşıkAdige kökenli bilim adamı, yazar. 1929 yılında Gönen’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gönen'de, Lise öğrenimini Bağdat'ta (1950) bitirdi. Daha sonra Mısır'a giderek Kahire Üniversitesi Dar’ul Umum Fakültesinden Arap Dili-Edebiyatı ve İslami İlimler

Kemal Bilbaşar

Kasım 27, 2018

Kemal BilbaşarAdıge kökenli yazar. 1910 yılında Çanakkale'de doğdu. İlköğrenim yılları Eskişehir, Kayseri yörelerinde geçtikten sonra, Edirne Öğretmen Okulu’nu bitirdi (1929). Vize ve Babaeski ilkokullarında öğretmenlik yaptı (1930-31).

Kazım Taymaz

Kasım 27, 2018

Kazım Taymaz1925 yılında Düzce'de Kirazlı (Tseykohable) adlı Adıge göçmen köyünde doğdu. İstanbul'da Endüstri Meslek Lisesi ve İnşaat Tekniker Okulu'nu, Ankara'da Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nu (1952) bitirdi. Tekniker okullarında

Kazım Köylü

Kasım 27, 2018

Kazım KöylüBilim adamı, yazar. Büyük Çerkes sürgününde Osmanlı topraklarına sürülen bir Adıge ailesinin çocuğudur. 1904 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Yüksek öğreniminden önce aynı Lise'de öğretmen yardımcılığı (1924-25) yaptı.

Kazım Kap

Kasım 27, 2018

Kazım KapKafkas yurtseveri, Osmanlı-Türk subayı. Tamtek ile Medine’nin oğlu. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kuzey Kafkasya’da Rus işgalcilere karşı oluşan ayaklanmalar sonrasında Osmanlı topraklarına sürülen bir Abhaz ailesinin çocuğu olarak

Kazım Berzeg

Kasım 27, 2018

Kazım BerzegBüyük Çerkes sürgününde (1864) Anadolu’ya göçederek Samsun yöresinde yerleşen bir Vubıh ailesindendir. 1938 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun’da, yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı (1961).

Kazım Aras

Kasım 27, 2018

Kazım ArasOset kökenli bilim adamı, yazar. 1908 yılında Kağızman'da doğdu. Askeri liseyi (1928) bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyarak askeri hekim oldu (1933). Birkaç yıl askeri hastahanelerde görev yaptıktan sonra, Gülhane Tıp Akademisi'nde

Kazcerıy MakhsıdeAdıge asker ve devrimci. Vuvjıko oğlu. Nalçik (Kabardey-Balkar) Yöresindeki Abayevo (bugünkü Urojaynevo) köyünde, bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. Birinci Dünya savaşına Kafkas Süvari Tümeni’nin Kabardey Alayı’nın bir mensubu olarak

Kazanokue JabağıVatan ve milleti için bütün gücünü ve yaşantısını bu yolda harcamış, milletin göçünde abideleşmiş kişilerin azlığı bilinen bir gerçektir. Toplumun mutlu, özgürlük ve refah içinde yaşaması için çaba sarf eden bu nedenle büyük bir cesaret ve azimle köhnemiş ve

Kazanbiy Gaytov

Kasım 27, 2018

Kazanbiy GaytovMühendis. 1-9 Mayıs 1917 arasında toplanan "I. Genel Kuzey Kafkasya Kongresi"nde seçilen "Birleşik Kafkasya Dağlıları Birliği Merkez İcra Komitesi" olarak da isimlendirilen "Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi"nde Dağıstan Bölgesi yedek üyesi.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery