Nikolay Kesatı

Kasım 27, 2018

Nikolay KesatıOset devrimci. Urusbiy oğlu. Genç yaşta Rusya’daki Çarlık karşıtı devrimci hareketlere katıldı. Hükümet tarafından izlenmesi nedeniyle Rusya’yı terk ederek dört yıldan fazla Almanya, Fransa, İsviçre ve İtalya’da yaşamak zorunda kaldı.

Nihat Özen

Kasım 27, 2018

Nihat ÖzenÜniversite öğretim üyesi, yazar. Adıge'lerin Açumıj ailesindendir. 1948 yılında Düzce'de Küçük Mehmetbey Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da yaptıktan sonra Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Ziraat Fakültesi'ni bitirdi (1970).

Nihat Kale

Kasım 27, 2018

Nihat KaleKuzey Kafkasya kökenli devlet adamı. Adige'lerin Çetav ailesinden. 1932'de Çarşamba'da Dikbıyık köyünde doğdu. Liseyi bitirdi. Çiftçilik ve Belediyecilik yaptı. TBMM'nin III. döneminde (1969) Samsun Milletvekili olarak görev yaptı.

Nihat Berzeg

Kasım 27, 2018

Nihat Berzeg1953 yılında, babasının Nüfus Müdürü olarak görev yaptığı Amasya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun'da, yüksek öğrenimini Ankara Ticari ve İktisadi İlimler Akademisi'nde tamamladı. Öğrenciliği sırasında Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde çalıştı.

Neveser Kökdeş

Kasım 27, 2018

Neveser KökdeşVubıh'ların Bıjnau ailesinden. Tanınmış besteci Muhlis Sebahaddin Bey'in kız kardeşidir. 1904 yılında babasının sürgünde bulunduğu Drama'da doğdu. Piyano çaldığı için bestelerinde tek sesli müziğin majör ve minör tonlara yakın makamlarını kullanırdı.

Nestor Lakoba

Kasım 27, 2018

Nestor LakobaAbhaz devrimci. Apollon oğlu. 1912’de Batum’da bulunduğu sırada RSDİP’nin “Gerçekçiler” (Pravdistov) grubuna katıldı. Şubat 1917 devrimi ve Merkezi Rusya’da Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmelerinden (Ekim 1917) sonra, Sohum (Abhazya) Yöresi’nde

Nefiset Kosok

Kasım 27, 2018

Nefiset KosokMisak adlı bir Balkar ailesinin kızı. Kabardey Süvari Alayı komutanlığı da yapan Zavurbek Davutoko (Serebriyakov) ile evlendi. Onun 1919 yazında Volga steplerinde Kızıl Ordu birlikleri ile çarpışma sırasında hayatını kaybetmesinden sonra

Necmeddin GotsinskiKuzey Kafkasya milliyetçisi, din alimi, toplum ve siyaset adamı. Dağıstan bölgesinin Avar yöresinde, Hotso köyünde doğdu. İmam Şamil döneminde Rus Çarlığının işgalci güçlerine karşı savaşmış olan Naib Donogono Muhammed’in oğludur.

Necmeddin Bammat

Kasım 27, 2018

Necmeddin BammatDağıstan (Kumuk) kökenli diplomat, bilim adamı ve yazar. İslam aleminin iyi tanınan bir temsilcisi ve UNESCO'nun en yüksek memurlarından biri olan Prof.Dr. Necmeddin Bammat, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin (1918) eski Dışişleri Bakanı

Nazır Katkhan

Kasım 27, 2018

Nazır KatkhanAdıge din adamı, siyasi eylemci, devrimci. Adilgerıy oğlu. Terek Bölgesinde, Nalçik Yöresi’nin Psıkhurey köyünde doğdu. Dini öğrenim gördü ve Türkiye’deki (İstanbul) Kafkas kültürel örgütleri çevresinde de bulundu. 1918 yılında, Rusya’dan Kuzey Kafkasya’ya

Nazım Ekren

Kasım 27, 2018

Nazım EkrenBüyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden Anadolu'ya sürülen Neğuç adlı bir Adıge ailesindendir. 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi (1979). Doktor (1985).

Namık İsmail

Kasım 27, 2018

Namık İsmailÜnlü ressam, düşünür ve yazar. Kafkasya'nın Vubıh (bugünkü Soçi) yöresinden sürülmüç olan Zeşo (Zecsu) adlı bir Çerkes ailesinin çocuğudur. 1890 yılında babası İsmail Zühtü Bey'in görevli olarak bulunduğu Samsun'da doğdu.

Nahit Eruz

Kasım 27, 2018

Nahit EruzBüyük Çerkes sürgününde (1864), Kafkasya'nın Şapsığ yöresinden Anadolu'ya sürülen Çateko adlı bir Adige ailesinin çocuğudur. 1936 yılında Niğde-Aksaray'da doğdu. Ankara Ticaret Lisesi’ni, İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitirdi (1958).

Nadya Khuşt

Kasım 27, 2018

Nadya KhuştKuzey Kafkasya kökenli ünlü kadın yazar. Adige'dir. Şam'da doğdu ve Şam Üniversitesi'nde Filoloji öğrenimi gördü. Arapça'dan başka Fransızca ve İngilizce biliyor. Gazete ve dergilerde Arapça hikayeleri ve romanları yayınlanıyor.

Muzaffer Abayhan

Kasım 27, 2018

Muzaffer AbayhanYazar, 1956, Ankara doğumlu. Lise öğrenimini yarıda bıraktı. Bir süre ABD'de bulundu. Dönüşünden (1980) itibaren hayatını yazar olarak kazanıyor. Son dönem mizah edebiyatımızın tanınmış isimlerinden oldu. Öykü ve oyunları ile çok sayıda ödül aldı.

Mustafa Zihni HızalToplum adamı ve yazar. Büyük Çerkes sürgününde önce Makedonya'ya (1864), sonra da Anadolu'ya (1878) göçetmek zorunda kalmış olan "Xidzetlv" adlı bir Adige ailesindendir. 1919 yılında Düzce'de doğdu. Babası Mehmet Refik, annesi Müslimet'dir.

Mustafa Hasan El-ÇerkesiBüyük Çerkes sürgününde Ürdün'e yerleşmiş bir Adıge ailesindendir. Ürdün'de bulunan "Elcemiyye Elhayriyye Elşerkesiyye" (Çerkes Yardımlaşma Derneği) nin sosyo-kültürel çalışmalarında görev almış, 1950'li yıllarda bu derneğin yayın organı olan

Mustafa DağıstanlıKuzey Kafkasya kökenli sporcu ve devlet adamı. Türkiye'de güreş sporunun sembol isimlerinden biridir. 1931 yılında doğdu. Önce Trabzon'a oradan da Samsun'un Çarşamba yöresine gelerek yerleşmiş Dağıstanlı bir ailedendir.

Mustafa Butbay

Kasım 27, 2018

Mustafa ButbayBüyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkasya'nın Tsabal yöresinden Balkanlar'a ve Osmanlı-Rus Savaşı (1877-78) sonrasında da ikinci bir sürgünle Anadolu'ya göçetmek zorunda kalan Butba adlı bir Abhaz ailesindendir. Babasının adı Şahan'dır.

Müşir Fuad PaşaKuzey Kafkasya kökenli asker, siyaset ve toplum adamı. 1835'te Mısır'da doğdu. İlk ve orta tahsilini İstanbul'da yaptı. Babası İncirköylü Hasan Paşa'nın Mısır'a gönderilmesi üzerine "Abbasiye Mektebi"ne kaydoldu, süvari zabiti olarak mezun oldu.

Musa Ramazan

Kasım 27, 2018

Musa RamazanDağıstan (Lak-Gazikumuk) kökenli gösteri sanatçısı, cemiyet adamı ve yazar. 1922 yılında Dağıstan'da doğdu. Babasının adı Muhammed, annesi Müslimet, aile adı Isupkal'dır. İkinci Dünya Savaşı'nda askere alındı ve savaşta Alman ordusuna esir düştü

Musa Kundukh

Kasım 27, 2018

Musa KundukhOset devrimci. Azamat oğlu. Kuzey Osetya yöresindeki eski Sanibe köyünde doğdu. 1917-1921 yıllarında Kuzey Kafkasya’nın Dağıstan, Çeçenya ve İnguşya bölgelerinde aktif bir şekilde devrimci eylemler içinde yer aldı.

Musa Kazım

Kasım 27, 2018

Musa KazımAdige'dir. 1842'de Kuzey Kafkasya'nın Kuban yöresinde doğdu. İstanbul'da Mülkiye Mektebi'ni (SBF) bitirdi. Yöneticilik mesleğini seçerek sırasıyla Çubukabat (1871), Develi (1872), İncesu (1873), Bitlis (1877), Sungurlu (1878), Yabanabat (1881),

Murat Hatağogu

Kasım 27, 2018

Murat HatağoguKuzey Kafkasya'nın Adığey yöresinde doğdu. 1917 Nisanında Kuban bölgesinde oluşturulan "Kuban Bölge Radası"nda Çerkes temsilciler arasında yer aldı. 10-17 Ağustos 1917 tarihleri arasında Hakurinhable'de toplanan "Kuban ve Karadeniz Bölgesi

Murat CankatKuzey Kafkasya doğumlu (1886-Kuban) cerrahi profesörü, operatör. Cankât adlı bir Adige ailesindendir. Türkiye'de Askeri Tıbbiye'yi bitirdikten sonra Gülhane Hastanesi'ne asistan oldu. Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na

Muhlis Sabahaddin EzgiKuzey Kafkasya kökenli ünlü besteci, gazeteci, politikacı. Vubıh'ların Bıjnav ailesindendir. Sultan Abdülaziz'in Başmabeyncisi olan babası Hurşit Bey'in sürgünde bulunduğu Adana'da 1889 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Selanik'te gördü.

Muhammed Zahid El-KevseriÇerkes din bilgini, eğitimci, toplum adamı ve yazar. Guser adlı bir Adıge ailesindendir. Babasının adı Hasan Hilmi’dir. 1880 yılında Düzce'ye bağlı Çalıcuma köyünde doğdu.

Muhammed Zahed GüsarKuzey Kafkasya kökenli din adamı, yazar ve eğitimci. Adige'dir. 1880 yılında Düzce'de doğdu. 1908 'de İstanbul'da kurulan "Çerkes İttihad ve Teavün Cemiyeti"nde görev aldı. 1. Dünya Savaşı'ndan önce ana yurt Kafkasya'ya gönderilen

Muhammed Velid HafızSuriye'li Adige eğitimci ve yazar. Golan yöresinde Breyka köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kuneytra'da yaptıktan sonra Şam Üniversitesi'nin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Çeşitli okullarda Arap dili ve edebiyatı öğretmenliği

Muhammed Teymur

Kasım 27, 2018

Muhammed TeymurMısır'lı ünlü hikaye ve tiyatro yazarı. Muhammed Teymur'un kardeşidir. 1894 yılında Kahire'de doğdu. Aydın bir aile çevresi içinde ve halası yazar Ayşe Teymur'un nezareti altında büyüdü. 1914 yılında geçirdiği uzun bir hastalık nedeniyle

Muhammed Mirza HızroyevDağıstanlı (Avar) devrimci, aydın. Hunzah köyünde doğdu. 1903 yılında RSDİP’ne (Rusya Sosyal-Demokrat İşçi Partisi) üye oldu. 1906 yılı başında Muhammet Ali (Mahaç) Dahadayev ve

Muhammed Kamil Han Dışni

Çeçen subay-hukukçu, toplum ve siyaset adamı. Askeri-Hukuk Akademisini bitirdi. 1919’da Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti parlamentosu ve hükümetinin General Denikin’in komutasındaki Gönüllü Ordu’nun

Muhammed Kadı DibirDağıstanlı din bilgini, toplum ve siyaset adamı. Şubat 1917 devrimiyle Rus Çarlığının yıkılmasından sonra Kuzey Kafkasya’nın kendine dönüş ve devletleşme çabaları içinde aktif şekilde yer aldı. Kuzey Kafkasya Merkez Komitesi’nin oluşturulmasından sonra

Muhammed İdris

Kasım 27, 2018

Muhammed İdrisKuzey Kafkasya kökenli asker. Büyük Çerkes sürgününde Ürdün yöresine yerleşmiş bir Adige ailesindendir. Ürdün ordusunda Tuğgeneral rütbesine kadar yükseldi. Silahlı Kuvvetler Kurmay Başkanlığı, (1976-1978), Kraliyet Askeri Sekreterliği

Muhammed Hayr HağundokoBüyük Çerkes sürgününde Kafkasya’nın Kabardey yöresinden Ürdün'e göç eden bir Adıge ailesindendir. 1915 yılında Amman'da doğdu. Liseyi Amman’da bitirdikten sonra Mısır'da El Ezher'de okudu. Ürdün’de Tarım Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli

Muhammed Fazıl PaşaDağıstan bölgesindeki Çoh adlı Avar köyünde doğdu. Babası altın ve gümüş işlemeciliğiyle tanınmış Davut Lav, annesi Gülsüm idi. İmam Şamil'in oğlu Gazi Muhammed ile evlenen ablası Habibet’in yanında küçük yaşında Kaluga'ya gitti. Askeri okulda okudu.

Muhammed Eneyev

Kasım 27, 2018

Muhammed EneyevBalkar (Malkarlı) devrimci. Ali oğlu. 1897’de Gundelen köyünde doğdu. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti hükümetinin zaafa uğradığı 1918 yılı başlarında, Terek bölgesinde Bolşeviklerin inisiyatifinde Mozdok ve Piyatigorsk’ta toplanan Kongrelere katıldı ve

Muhammed Emin

Kasım 27, 2018

Muhammed EminMuhammed Emin, 1818'de Dağıstan'da doğdu. Gençliğinde adım adım dolaştığı Kafkasya ve Küçük Asya hakkında çok iyi bilgi sahibiydi. 1836'da Şamil'in müridlerine katıldı. Daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasya'daki Kuban ötesi bölgeye Naib atandı. 

Muhammed Dalgat

Kasım 27, 2018

Muhammed DalgatTıp doktoru, siyaset ve devlet adamı. Muhammed oğlu. Dağıstan’ın Dargi yöresindeki Urakhi köyünde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. 1869’da Stavropol Lisesi’ni bitirerek Moskova Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydoldu. 

Muhammed Ali (Mahaç) DakhadayevDağıstanlı devrimci, aydın. Avar yöresinin Untsukul köyünde bir demirci-nalbant ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Temirhan Şura kentinde 1900 yılında Real Okul’u bitirdi. Petrograd’daki

Muallim Şevket

Kasım 27, 2018

Muallim ŞevketKuzey Kafkasya kökenli ressam. Adige’dir. 1856'da İstanbul'da doğdu. Bayezit Askeri Rüşdiyesi'nden mezun olduktan sonra bir süre "Muzıka-i Hümayun'da bulundu. 1874'de "Menşe-i Kürtab-ı Askeriye"ye devama başladı. Bu okuldaki başarısı nedeniyle

Mohydeen İzzet Quandour1938 yılında ataları 19 yy. da Kuzey Kafkasya’dan göç edip Ürdün Amman’da yerleşmiş olan Kabardey bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Lise ve üniversite öğrenimini ABD’de yaptı. Kaliforniya Claremond Graduate School'dan 1961 yılında mezun olup, 

Mizancı Murad Bey1854 yılında Dağıstan’ın Dargi yöresinde Huraki köyünde doğdu. Kafkasya’nın bağımsızlık savaşlarına İmam Şamil'in emrinde ve aktif şekilde katılmış bir aileye mensuptu. Temirhan Şura ve Stavropol'da Rus okullarında öğrenim gördü.

Misost Abay

Kasım 27, 2018

Misost AbayKaraçay-Balkarlı toplum adamı, aydınlanmacı, yazar. Küçük oğlu. 1857'de Çerek vadisinde Şkantı kasabasında doğdu. Çarlık ordusunda subay olan babasının ani ölümünden sonra, yakınları tarafından Nalçik'teki Dağlı Okulu'na kaydettirildi.

Mirza Paşa

Kasım 27, 2018

Mirza PaşaÜrdün'e yerleşmiş bir Adige ailesindendir. Osmanlı Devlet hizmetinde çeşitli askeri görevlerde bulundu. Emrindeki bir Çerkes birliğiyle Hicaz-Şam demiryolunun korunmasında görev aldı. 1910'da Kerek yöresindeki ayaklanmanın bastırılmasını sağladı.

Mirza Bek Kulatti

Kasım 27, 2018

Mirza Bek Kulatti27 Aralık 1903’de Kuzey Kafkasya’nın Osetya yöresinde doğdu. Bolşevik istilası sonrasında ailesi ile birlikte Çekoslovakya'ya yerleşti. Kafkasya Dağlıları Halk Partisi bünyesinde çalıştı, partinin yayın organlarında yazı ve haberler kaleme alıp konferanslar verdi.

Mikhail Kulumbegov6 Nisan 1958’de Güney Osetya’da Tshinval’de doğdu. 1978 yılında Tshinval Sanat Okulu’nu bitirdi. 1979-1987 döneminde Tiflis Heykelcilik Fakültesi Sanat Akademisi’nde öğrenim gördü. 1987'den itibaren eserleri dünyanın birçok ülkesinde sergilendi.

Mikail Halil

Kasım 27, 2018

Mikail Halil1866 yılında Dağıstan'da doğdu. Rus ordusunda görev yaptı, albay rütbesine kadar Dağıstan Süvari Alayı’nda bulundu. I.Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar Temirhanşura Eyalet Başkanlığı yaptı. Harp sırasında Kafkasya Cephesi Başkumandanlığı’nda

Mihri Hanım

Kasım 27, 2018

Mihri HanımMihri Hanım, "Askeri Tıbbiye"nin ünlü hocalarından Çerkes Dr. Ahmed Rasim Paşa'nın kızıdır. Ahmed Rasim Paşa, tıbbın anatomi dalındaki uzmanlığı yanında musikiden de anlayan, enstrüman çalan çok yönlü bir aydın olarak tanınır.

Midhat Akkaş

Kasım 27, 2018

Midhat AkkaşSuriye'li, Adıge kökenli ünlü yazar, edip, şair. 1923'de Der'a'da doğdu. Babasının görev yerleri olan Hama ve Şam'da öğrenim gördü. Şam Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Şam üniversitesi'nin Fen ve Edebiyat Bölümünde görev aldı. Arapça Bolümünde Müdürlük yaptı.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery