Yusuf As-Sibay

Kasım 27, 2018 837

Yusuf As-SibayMısır'lı ünlü roman, hikaye ve piyes yazarı, toplum ve devlet adamı. Çerkes Memlük Devleti döneminde Mısır'a gelerek yerleşmiş bir [Adıge] ailesindendir. Babası Muhammed Sibay da oldukça tanınmış bir edebiyatçıydı. Bu

nedenle Yusuf As-Sibay küçük yaşta edebiyata ilgi duymuş ve Batı klasiklerinin çoğunu okumuştu. 1917 yılında doğdu. Babasını ondört yaşındayken kaybettiğinden askeri okullarda okudu ve subay olarak orduya katıldı. Mısır ordusunda önce süvari sonra da tank birliklerinde bulundu. 1952 ihtilalinden önce bir süre Askeri Müze yöneticisi ve Tank birlikleri Komutan Yardımcısı olarak görev yaptı. "Hür Subaylar" hareketine ve 1952 ihtilaline aktif olarak katıldı. Cemal Abdünnasır'ın yakın arkadaşlarından biriydi (Hür Subaylar'ın ileri gelenleri arasında Zekeriya Muhiddin, Cemal Salem ve Salah Salem-Vunenko gibi Çerkes kökenli başka subaylar da bulunuyordu).

1956'da Edebiyat ve Sanata ilişkin olarak oluşturulan örgütün genel sekreterliğine getirildi ve bu görevi ölünceye kadar sürdü. Başkan Abdünnasır'ın ricasıyla bir süre Kültür Bakanlığı görevinde de bulundu. Bunun yanında daha birçok sosyal görevi de yüklenerek başarıyla yürüttü. Mısır Yazarlar Birliği'ni ve Hikaye Yazarları Kulübü'nü kuranlar arasındaydı. Yazarlar Birliği'nce yayımlanan "Ar-risale el-cedid" ve Asya Afrika Yazarları Birliği'nin sürekli bürosunca yayımlanan "Lotus" adlı dergilerin başredaktorüydü. Kahire'de yayınlanmakta olan "Akhar saa" adlı derginin de bir süre redaktörlüğünü yapmıştı. Barışa yönelik, emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı hareketler içinde eylemli olarak rol aldı. SSCB'nde birçok kez bulundu. "Progress Yayınları" arasında yer alan ve Yakındoğu edebiyatlarını tanıtan bazı eserlerin hazırlanmasında emek sarfetti. 1960 yılında, F.J. Curie adına oluşturulmuş olan Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1978 yılında bir suikast sonucunda öldürüldü.

Sibay'ın çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan hikayelerinden sonra, ilk hikaye kitabı 1947 yılında Kahire'de yayınlandı. Başlangıçta eserlerinde kişisel sorunlar ve aşkları konu alırken, 1950'li yıllara doğru romantik devrimci düşünceler ön plana çıkmaya başlamıştı. Roman türünde de 20 kadar eseri vardır. Kendi yaşamından bir kesit ve 1952 ihtilaline katılan subayların dünya görüşlerini anlatan "Kalbimi Geri Ver" (1955), ilk Arap-İsrail savaşını (1948) işlediği "Seferden Dönüyorum" (1958), günümüz yaşamını işlediği "Yalnız Degiliz" (1969) ve "Hayat Göz Kırpıncaya Kadar Geçer" adlı romanları, Assuan Barajının yapılmasını konu alan "Zamandan Daha Güçlü" (1966) adlı piyesi vb. en beğenilen eserleri arasındadır. 1974 yılında "Lotus Edebiyat Ödülü"nü kazanmış, eserleri batı Avrupa dillerine ye Rusçaya da çevrilmiştir.

Kaynak: SEFER E.BERZEG / KAFKASYA DİASPORASI’NDA EDEBİYATÇILAR VE YAZARLAR SÖZLÜĞÜ

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery