Ufuk Tavkul

Kasım 27, 2018 1267

Ufuk TavkulKafkasya'dan 1905 yılında Anadolu'ya göçederek 1910 yılında Konya yöresine (Başhöyük Köyü) yerleşen Tohçuk adlı bir Karaçay ailesindendir. 1960 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Koleji'ni ve Hacettepe Üniversitesi Türkoloji

bölümünü bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyoloji bölümünde master ve doktora yaptı.

Türkiye'de yayınlanan "Kuzey Kafkasya Kültür Dergisi" (İstanbul), "Kafdağı" (Ankara), "Marje" (Ankara), "Türk Dünyası Araştırmaları", "Türk Dünyası Tarih Dergisi", "Türk Kültürü", "Türk Yurtları" "Kırım Dergisi", "Tarih ve Toplum", "Tempo" vb. dergilerde Kafkasya ve çeşitli Türk toplulukları ile ilgili, sosyoloji, tarih ve dilbilim konulu yazıları yayımlandı. Ayrıca Kafkasya'nın Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde yayınlanan "Leninni Bayrağı" ve "Karaçay" gazeteleri ile Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde yayınlanan "Mingi Tav" dergisinde de Karaçay Malkar dilinde makaleleri yayınlanmıştır.

Eserleri:

Dili Edebiyatı ve Tarihi İle Çerkesler (Kollektif bir çalışma olan eserin Karaçay-Malkarlı'larla ilgili bölümü, İstanbul, 1993).

Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kültür-Karaçay-Malkar Türklerinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Değişme Üzerine Bir İnceleme, İstanbul, 1993.

Kaynak: SEFER E.BERZEG / KAFKASYA DİASPORASI’NDA EDEBİYATÇILAR VE YAZARLAR SÖZLÜĞÜ

15 Aralık 1960 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bölümünde master ve doktora yaparak “sosyoloji doktoru” unvanını aldı. Türkoloji alanında yaptığı araştırma ve çalışmalar neticesinde, 2002 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri bilim dalında “doçent” unvanını kazandı. 

1988-2004 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Ufuk Tavkul, 2004 yılı Şubat ayında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünün doçentlik kadrosuna atandı. 

2009 yılı Mart ayında profesör olan Ufuk Tavkul, halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1992-1995 yıllarında Genel Kurmay Başkanlığı’nda yurt dışında görev yapacak askerî personele Kafkasya konusunda, 1998-2000 yıllarında Millî Güvenlik Akademisi’nde Kafkasya ve Orta Asya konularında konferanslar verdi. Yurtiçi ve yurt dışındaki pek çok sempozyum ve konferansa katılarak tebliğ sundu. 

1977 yılından itibaren Kafkasya’da kalan akrabalarıyla temas kurarak 1990-2000 yılları arasında pek çok defa Kafkasya’da dil ve sosyoloji konularında saha araştırmaları yaptı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yürüttüğü “Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi” projesinin Kafkasya bölümünde görev alarak 1997 yılında Kafkasya’da Kabardin-Balkar Cumhuriyetinde saha araştırması gerçekleştirdi, bu arada dil ve toplumsal yapıya ait veriler topladı. 

Kafkasya’nın etnik ve sosyo-kültürel yapısı, Kafkasya halkları arasındaki etnik ve kültürel yakınlık ve benzerlikler, Karaçay-Malkar Türkçesi grameri ve sözlüğü konularında Türkiye’de ve yurt dışında (Macaristan, Polonya ve Rusya’da) yayımlanmış iki yüzden fazla makalesi ile, Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kültür, Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, Karaçay-Malkar Atasözleri, Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya, Karaçay-Balkarlar, Karaçay-Malkar Destanları, Kafkasya Gerçeği, Kafkasya’da Kültürel Etkileşim adlı sekiz kitabı vardır. 

Ayrıca yayımlanmak üzere olan üç kitabı şunlardır: 

Nartlar – Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları, Ankara Türk Dil Kurumu. 

Kafkaslarda Sözlü Edebiyat Geleneği – Karaçay-Malkar Halk Şairleri Antolojisi, Ankara TÜRKSOY. 

Kafkasların Kalbine Yolculuk – Karaçay-Malkar, Ankara.

İngilizce, Karaçay-Malkarca ve Kıpçak lehçesi grubuna giren Kumukça, Nogayca, Kırım Tatarcası, Kazan Tatarcası, Kazakça, Kırgızca lehçelerinin yanı sıra Osmanlıca bilmektedir. 

Bilim adamı-Akademisyen kimliğinin yanı sıra sporcu kişiliği ile de tanınan Ufuk Tavkul Dağcılık, Mağaracılık, Yamaç Paraşütü, Rafting, Scuba Dalış, Dağ Bisikleti, Okçuluk sporlarında yıllarca faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Türkiye’de ve Kafkasya’da pek çok önemli dağ zirvesine ve buzula tırmanan Tavkul, mağaracılık sporunda da Türkiye’deki birçok önemli mağarayı keşfetmiştir. 

Fotoğrafçılık sanatıyla da ilgilenen Tavkul, doğa sporları faaliyetlerini gerçekleştirdiği yıllarda bunları sayıları birkaç bini bulan dialarla belgelemiştir. Ornitoloji (Kuş Gözlemciliği) ile de yakından ilgilenen Ufuk Tavkul’un bu konuya yönelik elinde geniş bir dia koleksiyonu vardır. Bu konudaki ilgisi özellikle siyah ve kızıl akbaba, şahin ve kartal türleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Gitar ve akordeon çalan Ufuk Tavkul, bilhassa Kafkas / Karaçay-Malkar müzikleri konusunda derlemeler yapmıştır. 

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Abzeh Aile Armaları

Oca 26, 2019 Rate: 0.00

Post Gallery