23 Şubat 1994'de Çeçenlerin Bolşevikler tarafından Sibirya'ya sürgüne gönderilişinin 50.yıl dönümünde Çeçen Cumhuriyeti İçkerya (ÇİC) Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev İçkerya'nın başkentinde ki bir mitingde bundan böyle Çeçen halkı düşmanlarının istediği gibi artık bu cenaze gününü anmayacaktır. Çeçen halkı inanılmaz derecede ağır Rus terörü koşullarında hayatta kalmayı başardı ve dinleri için ve kendileri için ayakta durma kararlılığına sahiptir ve bunu göstermiştir, dedi.

Cevher Dudayev bu anma mitingde "Düşmanlarımız Çeçen halkını daimi yas içinde görmekten hoşlanıyor ve bu artık olmayacak. Bundan böyle, bu gün bizi yok olmaktan kurtaran ve ulusumuzu koruyan iman ve kararlılık günü, Çeçen Ulusu'nun Yeniden Diriliş günü olacaktır." Dedi.
23 Şubat 1944'te Kremlin rejimi insanlığa karşı canavarca bir suç işledi, tıpkı diğer Sovyet İmparatorluğu halkları gibi Çeçen halkının tamamını bir tek adam bırakmaksızın Sibirya'ya sürdü. Şubatın sert soğuğunda yüz binlerce insan hayavan taşımakta kullanılan yük vagonlarına dolduruldu ve Kazakistan steplerine ölmeye gönderildi.

Sürgün Stalin tarafından "Çeçenler Alman birlikleri tarafından oluşturulan oluşumlara gönüllü olarak katıldı ve Kızıl Ordu'ya karşı silah kullandılar" diye açıklandı.

Bu arada, tanınmış Çeçen siyasi uzman Abdurahman Avtorhanov şöyle yazıyor: "Yüz binlerce masum insanı öldüren Stalin'in kararları için açıklama bulmadan önce, 1942-1944 yıllarında savaşın Kafkasya haritasına bakmak ve bu tarihler arasında Almanlar tarafından Çeçen-İnguş topraklarının asla ele geçirilmediğini görmek kötü bir düşünce olmasa gerek. Sadece bu neden tek başına, Almanlarla büyük bir işbirliği olmadığını gösterir." (A.Avtorhanov Çeçen-İnguş halkının katledilmesi. Moskova, 1991, Syf 3-5)

Bunun nedeni oldukça farklıdır. Avtorhanov dağlı halkların yok edilmesinin nedenlerini şöyle belirtiyor:
1.1. Çeçen ve Kafkas Dağlı Halkının ulusal bağımsızlıkları için devam eden mücadeleleri. Sovyet kolonyal rejimin baskıcı sisteminin açık bir reddidir.
2.2 Moskova, eli kulağında olan tüm ulusal Kafkas Cephesinin Sovyet metropolislerine karşı Batıyla birlikte gelecekte ki karşılaşmasında Kafkasya'yı bir arka plan olarak güven altına alma arzusundaydı.
3. 3. [...]
4.4 Kafkasya'yı iç risklerden ve kırılganlıktan serbest sadece stratejik bir üs olarak elde tutmak değil, ayrıca Türkiye, İran, Pakistan ve Hindistan'a yayılacak gelecekte yayılma için güvenilir bir üsse dönüştürmek.

Bu amaçlar duyurulmadı ama Kafkas halklarının ortadan kaldırılması konusundaki Kremlin siyasetinin gerçek motivasyonları bunlardı. Bu vahşi siyasetin ilk kurbanları bir milyon Dağlı halkı oldu- Çeçenler, İnguşlar, Karaçaylar ve Balkarlar..." (syf 66)

Kar yağışı ve yolların kötü olması yüzünden sürgüne gönderilemeyen 6 bin Çeçen infaz edildi, canlı canlı yakıldı ve Galançoj Gölü'nde boğuldu. Bu kişiler arasında aralarında aşır hastalıkları bulunanlar, yaşlılar, hamile kadınlar ve çocukların bulunduğu 700'den fazla Çeçen Galançoj Bölgesi Haybah köyünde diri diri yakıldı.

Buz gibi dondurucu vagonlarla Çeçenler Sibirya'ya gönderildi. Yolculuk 3-4 hafta veya daha fazla sürdü. Sonuç olarak, on bilerce Çeçen yolda tifodan, soğuktan ve açlıktan dolayı öldü. Ölenlerin çoğu çocuklardı (sürgün edilen bütün Çeçenlerin yarısına denk geliyor), hasta kişilerdi ve yaşlılardı. Ruslar ölenlerin yolda gömülmesine müsaade etmedi ve böylece aynı vagonlarla gidilecek olan yerlere kadar getirildiler.
Yeni yerleşim bölgelerinde, yerlerinden edilmiş insanların geçimlerini sağlayacak ve barınacak yerleri yoktu ve bu da ölü miktarının artmasına neden oldu. Deportasyonun (sürgün) sadece ilk aylarında 200 000 kadar Çeçen öldü, yolda ölen Çeçenlerin sayısı ise bilinmiyor ve bu sayıya dâhil değil.

Çeçenlerin ve diğer Kafkasyalıların boşalttıkları yerlere Rusya'nın diğer bölgelerinden kolonyalistler yerleştirildi. Örneğin, 1956 Eylülünde Rusya'nın merkezinden gelen 200 000 üzerinde insan Dağıstan ve Çeçen-İnguşların topraklarının diğer bölgelerinde yaşıyorlardı.

Bir Grozni gazetesi, "Cumhuriyet" 1994 tarihli 17 numaralı baskısında deportasyon sırasında yıkılan bir Çeçen dağ köyü hakkında bir makale yayınladı. Sözü edilen köyün adı Haybah-Aul'du. Köy ortadan kaldırıldı. Bu tarihi materyalden bir pasaj:

"1944 Şubat'ında, İçişleri Halk Komiserliği (NKVD) birlikleri Çeçen-İnguşetya'nın bu küçük dağ köyünde birkaç yüz sivili diri diri yaktı.
27 Şubat 1944 gecesi dağlara düşen kar dağdaki köy yollarını daha da kötüleştirdi hata Sovyet hükümetinin "özel görev gücü" altındaki birlikler için daha da kötü oldu. Cumhuriyetteki düz kesimlerde yaşayan neredeyse yarım milyon insan tren istasyonuna götürüldü, vagonlara dolduruldu ve kendilerini açık bir ölümün beklediği Kazakistan ve Orta Asya'ya gönderildi.

Dağlarda, Ruslar kendilerine savaş sırasında ABD tarafından teslim edilen Studebaker kamyonlarıyla gelemediler, eski taş barakalarda yaşayan insanlar düzlüklerde (ovada) yaşayan insanlara ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Onlarla nasıl baş edilecekti? Yeni birlikler göndererek mi? Bu oldukça zor olur. Buna ilaveten, birlikler zaten komutanlarına operasyonun başarıyla tamamlandığını bildirmişlerdi. Bazı sağlıklı insanlar ovalara diğerlerine katılmaya gönderilmişti. Tek başına ovalara gönderilemeyen kalan insanlar- hastalar, çocuklar ve yaşlılar Ruslar tarafından diri diri yakıldı.
Birkaç gün sonra bir grup (kol) birlik dağlara geldi. Kalan köylüleri, ovalara götürülecek yeni bir konvoy oluşturdukları bahanesi altında Haybah köyü Naşhoyev İdari Bölgesi Tüm Çiftliklerinde topladılar. Dizlerine kadar karlar altında insanlar askeri eskort eşliğinde sıraya dizildi ve yavaş yavaş Lavrentiy Beria'dan sonra adlandırılan bir kolhozdaki ahırlara götürüldü. Ahırlar önceden kuru ot ve samanla doldurularak hazırlandı, böylece "konvoy araçlarını bekleyen insanlar soğuktan üşümeyeceklerdi". Hasta, çocuk ve yaşlılara sevdikleri kimseleri yalnız bırakmak istemeyen sağlıklı yetişkinlerde eşlik etti. Onların tamamı ahırlarda toplandıklarında (700 den fazla insan), kapılar kilitlendi. Katliama liderlik eden NKVD Uzak Doğu Bölge Yönetimi Şefi Albay Gvişiani'nin emriyle ahırlar ateşe verilmeye başlandı.

Kuru otlarla doldurulan ahırlar dört bir yanından hemen alev aldı. Her tarafı dumanlar sarınca insanların akınlarının baskısından kapılar yıkıldı ve çılgın kalabalık dışarıya döküldü. Çocukların korkunç ağlama sesleri, iniltiler ve ateşten derileri yanmış bir vaziyette kurtulmayı başararak kendilerini dışarı atan insanların korku dolu yüzleri vardı. Gvişiani soğukkanlı bir şekilde emretti: "Ateş!". Yüzlerce namludan otomatik silah sesleri gelmeye başladı. Gelen mermi yağmuru yüzünden düşen insanlar çıkış yolunu kapattı. Birkaç saniye sonra oluşan bir ceset dağı, dışarıya çıkmak isteyen hiç kimseye izin vermedi. Hiç kimse kaçamadı.

Hatın, Liditse...zaten haritalardan isimleri silinen köylere Çeçen Haybah köyü de eklendi.

Gvişiani Beria hükümeti tarafından bu iş için ödüllendirildi ve rütbe atladı. Ve generalliğe terfi etti. Ve Stalin Dağlı operasyonuna katılan herkesi Kuzey Kafkasya'da ki önemli hükümet görevlerini başarıyla tamamladıklarından dolayı kutladı.

Kremlin rejimi halen Belarus Hatın kurbanları için ikiyüzlü bir şekilde yas tutuyor, Rusların iddiasına göre orada 149 sivil yanarak ölmüştü ve Haybah işledikleri vahşi suçları hakkında sessizliğini koruyor. Kremlin sessizliğini korumaya ve Çarlık Rusya'sı tarafından başlatılan Çeçen halkına soykırım uygulamaya devam ediyor.


Not: Çeçen tarihçilere göre, 1944'den 1957'ye deportasyon sırasında Çeçen ulusunun toplam kaybı Çeçen nüfusunun %50 siydi. 1994-2004 yılları arasındaki Çeçenlerin kayıpları toplam nüfusun %30'udur.


Ahmed Sardali,
Kaynak: Kavkaz Center

Sürgün Yürekler!

Şubat 20, 2014

23 Şubat, tarih sayfalarına kara bir leke olarak düşmüştür. Zira 23 Şubat 1944’te Moskova’da insanlık, unutulmayacak bir zulme tanıklık eder.

O gün Kızıl Ordu’nun yıldönümü için düzenlenen şenliklere katılmak üzere binlerce kişi Kızıl meydana toplanır. Eğlence olacağı beklentisinde olan Çeçen ve İnguşların etrafı aniden silahlı kimseler tarafından kuşatılır. Erkekleri “Rus Ordusu” için askere alınan kadınlar ve çocuklar silahlı güçler tarafından hazır bekletilen trenlere doldurulur. Yaşlı, kadın, çocuk demeden herkes evlerinden alınarak 24 saat içinde “ölüm trenleri” ile Sibirya ve Kazakistan’a sürülür. Arkada kalanlar ise ahırlara kapatılarak korkunç bir şekilde yakılır.

Trenler hiç durmadan yol alır. İçine tıkıştırılan Çeçen ve İnguşlar aylar süren yolculukta ölüm kalım savaşı verirler. Kimi açlıktan, kimi salgın hastalıktan hayatını kaybedenler hareket halindeki trenlerden karlı yollara atılarak yola devam edilir. Aylar süren bu ölüm yolculuğu nihayet son bulur. Sağ kalanların kimi Sibirya’da kimisi de Kazakistan’da yerleşim alanları olmayan arazilere terk edilir.

Sağ kalanlar bu kez hayatta kalabilmek için civarda bulunan yerleşimlere giderek kapı kapı yiyecek ister. Zorlu ve çetin bir mücadele ile “sıfırdan” hayat kuran sürgün mağduru yorgun gönüller, bir gün memleketlerine dönecekleri özlemi ile hayata tutunurlar. Ancak 13 yıl sonra memleketlerine döndüklerinde bu kez onları bekleyen başka bir kötü sürprizle karşılaşırlar. Ruslar boşalan evlerine yerleşmiş, arazilerini gasp etmişlerdir.

Kafkas halkları benzer bir sürgünü de 1800’lü yıllarda yaşamıştır. 1859-1864 yıllarında yurtlarından sürülen Kafkas halkları deniz yoluyla Taman, Tuapse, Anapa, Tsemez, Soçi, Adler, Batum gibi limanlardan gemilere bindirilerek Osmanlı Devletinin Trabzon, Samsun, Sinop, İstanbul, Varna, Köstence limanlarına indirilir.

Sürgün yolunda çekilen çileler, yollarda telef olanların feci durumları Trabzon’daki Rus Konsolosun raporunda şöyle yer alır.
''Türkiye'ye gitmek üzere Batum'a 70.000 Çerkes geldi. Bunlardan vasati olarak günde 7 kişi ölüyor. Trabzon'a çıkarılan 24.700 kişiden şimdiye kadar 19.000 kişi ölmüştür. Şimdi orada bulunan 63.900 kişiden her gün 180-250 kişi ölmektedir. Samsun civarındaki 110.000 kişi arasında her gün vasati 200 kişi can veriyor. Trabzon, Varna ve İstanbul'a götürülen 4650 kişiden de günde 40-60 kişinin öldüğünü haber aldım."

En başa dönecek olursak…

Rusya İmparatorluğu 18. yüzyılda Kafkaslara ve daha güneye doğru alabildiğine yayılma ve genişleme çabası içinde olmuştur. Çarizm’in Kafkasya politikası işgalci bir mantığa oturtulmuş, Kafkas halklarını “dağlılar” olarak sıfatlandıran Rusya, “dağlıları yola getirmenin ise silah zoru ve şiddetle mümkün olacağını” iddia ederek bölgede daima şiddete dönük politikalar izlemiştir.
Esasında Rusya’nın amacı sadece Kafkaslar değil, Kafkasya üzerinden İran ve Osmanlı topraklarına uzanmak ve sıcak denizlere ulaşmaktır. Rusya’nın bu hedef için tarih boyunca Kafkasları ezip geçme teşebbüsü bölgedeki Rus-Kafkas savaşlarını da tetiklemiştir.

Kafkaslardaki Rusya orduları komutanlarından Prens Sisianov’un ”damarlarımdaki kan kazandaki gibi kaynıyor, azalarım asilerin kanını sizin topraklara akıtmak için sabırsızlık içerisindedir. Şunu bilin ki, süngü, mermi ve toplarım sizin kanlarınızı nehir gibi akıtacaktır. Ve topraklarınızdan akan o bulanık çaylar yerine ailelerinizin kırmızı kanları akacaktır” şeklindeki korkunç sözleri Kafkas halkları üzerindeki tehdidin boyutunu ifade eder şekilde kayıtlara geçmiştir. Kafkasya tarih olarak uygarlığın beşiği kabul edilir. Özellikle Kuzey Kafkasya ana coğrafya olarak bu kabulün merkezinde yer alır. Nitekim 18. yüzyılın sonlarına doğru İslam’ın yayılma süreci bu bölgede Kabardeylerden başlayıp hızla yayılarak tamamlanmıştır.

Rusya emperyalistleri İslami çevrelerle baş edebilmek için önce halkaların arasında yaşanan örf ve adetleri kullanmak istemiş ama başarılı olmamıştır. Rusya egemen olmak ve bu bölgeleri topraklarına katmak için değişik yöntemler ve çeşitli politikalar uygulamıştır. Rus burjuvaları Kafkas halklarından söz ederken onların barbar, fakir, tembel, kültürsüz, gelişmemiş bir toplum olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Bununla da kalmamış işgal edilen, ele geçirilen topraklarda çok sayıda askeri tesis ve yerleşim kulelileri inşa ederek bütün bunların Kuzey Kafkasya’yı ele geçirmek için birer atlama tahtası oluşturması düşünülmüştür.
Rusya’ya göre Kafkaslarda uygarlığın geçerli olması mümkün değildir ve dağlıları yola getirmenin tek yolu silahlı katliam ve şiddettir. Esasen Rusya’nın genel politikası “biz düşmanlarımızı korku ve şiddetten başka nasıl yenebiliriz? Bu insan severlikle yürümez” şeklindedir.

Rus İmparatorluğu Kuzey Kafkasya’da tutunabilmek ve burada siyasi, askeri açıdan egemen olabilmek için her türlü yolu ve yöntemi denemiştir. Bu yolla Kafkasya’daki milletleri Ortodoks Hıristiyanlığına geçmesi için zorlamış, ne var ki 16. yüzyıldan itibaren başlattığı bu harekât İslam’ın yayılmasına engel olamamıştır.

Kuzey Kafkasya’da Abaza, Adige, Asetin, Çeçen, Dağıstan, Karaçay ve Balkar halkları yaşamaktadır. Rusya’nın Kafkaslar üzerinde kendi siyasi ve stratejik çıkarlarını korumak için tarih boyunca feodal (Toprak hâkimiyeti) ve militer (asker-ordu)yönetimleri, sömürgeci uygulamaları tercih etmişti. Özellikle Dağıstan ve Çeçenistan halkları tarafından “Müridizm” bayrağı altında 3. İmam Şamil önderliğinde çar ordusuna karşı “bağımsızlık harekâtı” başlatılmış ve bağımsızlık kavgası tüm Kafkasya’yı sarmıştı.
Özgürlük ateşini yakan Şamil ”tek bir Allah’a inanların imdadına geldim ve siz din kardeşlerimin yardımcısıyım. Kâfirlere ve Ruslara bağlı olan Müslümanlarla ise sonuna kadar savaşacağım” diyordu.

Sömürgeci uygulamalara karşı Rusya’ya öfke saçan “dağlıların” özgürlük savaşı yıllarca sürmüştü. Yüz binlerce insan öldürülmüş, geniş topraklar boşaltılıp insansız hale getirilmiş ve Kafkas halklarının çoğunluğu Osmanlı topraklarına sürülmüştü. Nitekim 19. yüzyıldan itibaren süren Kafkas ve Rus savaşları sonuçları bakımından tam anlamıyla bir soykırım (jenosit) niteliğindedir ve bu gün hala devam etmektedir.

 

Kaynak: timeturk.com

Hakkımızda

ÇerkesyaCerkesya.org Çerkesler ve Kafkasya hakkında güncel haberler, Çerkes Kültürü ile ilgili her türlü görsel ve yazılı materyallerin bir arada bulunduğu, Çerkes Kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaç edinmiş hiç bir kurum ve kuruluşla bağı olmayan sadece Kuzey Kafkasya Halklarına taraf bir portaldır.

Çok Okunanlar

Çerkesler Türk mü?

Çerkesler Türk mü?

Ara 02, 2018 Rate: 0.00

Kafkasya Neresidir?

Kafkasya Neresidir?

Ara 10, 2018 Rate: 0.00

Kabardey Aile Armaları

Oca 25, 2019 Rate: 0.00

Son Twetler

RT @profdrhalukkoc: Rusya Fed.Ank B.elçisi Aleksey Yerhov;1820-1870 yıllarında her türlü eziyet,baskı ve zorla topraklarından sürdükleri Ka…
https://t.co/z2AVKFGjVf
Adıge Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun https://t.co/10PUan3hJA
RT @ajanskafkas: Mustafa Aydın Turan | Mehdi Nüzhet Çetinbaş yazdı https://t.co/bM0qHZIb6X https://t.co/LV5Nislevy
Follow Çerkesya on Twitter

Post Gallery

Çerkes Parası ve Kaffed'in Kozmik Aklı

Çerkeslerin Mitolojik Kahramanı Nart Sosruko Mobil Oyun Oluyor

Eski Kafkas halkları, Amerikan yerlileri ve Sibirya halklarıyla akrabaymış

Belgesel Film Gösterimi-Çerkes Atının Öyküsü Şağdi

Hayriye Melek Hunç Anısına Kitap Günleri

Adıgey Halkı Anadilde Eğitim İstedi

Sarıkamış’tan Bir Şehit Öyküsü

Efsanevi Kabardey Atları Dörtnala Geri Dönüyor

Çerkes Kültürüne Son Bir Yaşam Alanı